Slovenski etnografski muzej

Hiša št. 3

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hrani Zgodovinski arhiv v Ljubljani, predstaviti stanovanjsko meščansko hišo v Ljubljani in njene stanovalce v 19. stoletju. Zanima jo predvsem socialna in poklicna struktura stanovalcev ter bivalna kultura.