Subscribe to RSS - Pričeska, portret

Slovenski etnografski muzej

Pričeska, portret

1.1.1880
F0010913
Ženska z bajte, služila za kuharico (mož rudar), 1880. Foto: Max Krainer, Gradec.
1.1.1905
F0011900
Tkalčič Pavla s svojim vnukom. Dolenja vas pri Predgradu v Beli krajini.
F0012619
Narodna noša, Rateče, po 2. svetovni vojni.
1.1.1910
F0012656
Korošec Anton (trgovec z mešanim blagom) in Franc (trgovec z železnino). Foto: Johann Klein, Gornja...
1.1.1919
F0012657
Birmanke, v sredini Korošec Ančika, hči trgovca z mešanim blagom. Foto: Johann Klein, Gornja...
F0011851
Dekleta iz Bistrice - desna šivilja na veliki kmetiji, srednja je služila v Puli pri v. orožniku,...
12.10.1911
F0011790
Bokalova oče in mati s srednje kmetije (Zagaj) na obisku pri hčeri Toni, ki je služila v Gradcu v...
1.1.1877
F0011182
Franc Potokar (1843 - 1918) in Uršula Fabjan, por. Potokar (1853 - 1927) doma iz Luč. Posneto okoli...
1.1.1915
F0010978
Graparca in njen brat iz Jazbine nad Poljanami, srednja kmeta (4 glave goveje živine).
1.1.1892
F0010981
Johan Novak (1864), nižji rudniški uslužbenec. Fotografija je iz l. 1892. Foto: A. Schmeiler,...
1.1.1908
F0010983
Kumar Marjeta je hodila delat in kuhala orožnikom v Idriji. Njen mož je bil rudar. Na fotografiji z...
1.1.1935
F0010984
Rudarji in jamski nadzornik.
F0010985
Portret kmetice v pražnji obleki. Okoli 1910. Foto: Atelje Weiss, Gorica.
F0010986
Goriška vaščanka pred 1. sv. vojno. Foto: Atelje Weiss, Gorica.
F0010987
Kmetica v pražnji obleki. Foto: Atelje Weiss, Gorica. Okoli 1910.
1.1.1910
F0011070
Noša iz ljubljanske okolice za posebne priložnosti (procesije, birmo). Okoli l. 1910. Foto: Avgust...
1.1.1910
F0011134
Šola v Cezanjevcih. Fotografirano okoli l. 1910.
F0012856
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
1.1.1913
F0013085
Tamburaški zbor Mladinske zveze, ustanovljen 1912, fotografija posneta v letu 1913.
F0019326
Portret dekleta, Bari, pred 1. svetovno vojno, foto: E. Bambocci.
F0019327
Otroška noša pred prvo vojno. Foto: Ludvik Krema, Sv. Petra cesta 27, Ljubljana.
1.1.1908
F0019328
Otroška noša pred prvo vojno, Lovran. Foto: J. Carposio, Fiume/Rijeka.
F0019329
Fotografija družine v pražnji noši ob mizi.
5.12.1898
F0019330
Fotografija ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Na zadnji strani pripis: "...
19.4.1902
F0019331
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Foto: J. Carposio, Fiume...
F0019332
Portret moškega v pražnji noši. Foto: M. Circovich, Piazza della Borsa 12, Trieste.
F0019333
Otroški in ženski potret. Foto: Angelo Ghega, Pola/Pula.
F0019334
Portret ženske, konec 19. stoletja. Foto: Emil Dzimski, Ljubljana.
1.11.1898
F0019335
Portret ženske. Foto: J. Carposio, Fiume/Rijeka.
F0019325
Pražnja noša pred prvo vojno v Hradeckijeva vasi.
1.1.1890
F0019324
Ljubljanska noša na prelomu stoletja. Sedeča figura morda hišna pomočnica (v črni noši s pečo na...
F0017504
Simonič Franc, rojen okoli leta 1902, žandar v Murski Soboti v 30. letih. Nazadnje je živel v...
F0014899
Marija Spreitzer, roj. Krašna, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto:...
1.1.1893
F0014900
Marija Spreitzer, roj. Krašna s sinom Johanom (Jankom ali Žankom) leta 1893. Mož je bil umetni...
F0014901
Marija Spreitzer, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto: Atelier Landau...
1.1.1890
F0014902
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na fotografiji še kot...
F0014903
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju. Foto: Davorin Rovšek,...
1.1.1914
F0014904
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
F0014912
Portret ženske v pražnji noši, M. Filesz.
1.1.1949
F0015044
Nevesta iz Ljubljane, ki se je poročila v Bečej. Obleko je naredila Ana Petrič v svojem salonu na...
1.1.1910
F0015045
Hčerka železniškega uradnika, okrog 1910.
1.1.1930
F0015046
Lastnica šiviljskega salona Ana Petrič (v sredi) s sestro, 30. leta 20. stoletja.
F0019336
Ženski in moški portret. Foto: G. Luzzatto, Fiume/Rijeka.
1.1.1925
F0008763
Ohcet v Gorenji Kanomlji okoli leta 1925. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 11, Cerkljansko...
1.1.1915
F0008765
Ohcet l. 1915. Harmonikar je Jože Kos iz Gorenjega Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM na...
1.1.1915
F0008766
Nevesta in ženin, za njima tovariš in tovarišica l. 1915. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu...
1.1.1922
F0008768
Ohcet l. 1922 v Gabrjah. Harmonikar je Jože Kos iz Gorenjega Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa...
1.1.1925
F0008769
Ohcet l. 1925 v Brusnicah. Harmonikar Jože Kos iz Gor. Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM na...
1.1.1926
F0008770
Ohcet leta 1926 v Brusnicah. Harmonikar Jože Kos iz Gor. Vrhpolja. Fotografijo je dobila ekipa SEM...
1.1.1887
F0008773
Ana Kralj, Sad 1, rojena 1882, na sliki stara 5 let. Fotografirano 1887. Dobila ekipa SEM na terenu...
F0008774
Paušcov par iz Hrastovega Dola. 19./20. stoletje. Foto: Jožef Erjavec, Višnja Gora. Dobila ekipa...
F0008775
Devov gospodar in gospodinja. 19./20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 6, okolica Mokronoga, l...
F0008776
Portret ženske v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Foto: Franz Lainer, Ljubljana. Dobila...
1.1.1918
F0008754
Štibernik Janez z ženo l. 1918, Pece - Šentjurij na Dolenjskem. Dobila ekipa SEM na terenu 1, l...
1.5.1936
F0008728
Sedeči mož v pražnji noši je najverjetneje boter vsem fantom na fotografiji.
1.5.1936
F0008727
Sedeči mož v pražnji noši je najverjetneje boter vsem fantom na fotografiji.
F0003688
Moški portret. Foto: Johann Arzenšek, Krško.
F0003689
Moški portret. Foto: Johann Arzenšek, Trbovlje.
1.1.1895
F0004629
Uršula Kremžar,"Mruškova Urška", Moste pri Ljubljani, oblečena v praznično nošo iz konca...
F0005629
Gorenjska praznična noša, kakršna je bila v navadi še okoli 1870, kasneje pa le še za praznične...
F0005632
Rekonstrukcija kmečke noše iz srede 19. stol. Narodna noša, namenjena za parade, 20. stol.
F0008657
Portret ženske v pražnji noši iz 20. stoletja.
F0008660
Fotografija moške in ženske noše iz 20. stoletja. Foto: Fritz Grebmer, Musterschutz 7.
F0008661
Portret ženske v pražnji noši iz 20. stoletja. Fotografirano v Fotografskem ateljeju Prinz, II...
F0008663
Ženska pražnja noša 20. stoletja. Fotografirano v ateljeju Julius Müller, Ljubljana.
F0008777
Denova gospodinja 19./20. stol. Dobila ekipa SEM na terenu 6, okolica Mokronoga, 1951.
F0008779
Noša na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Foto: J. Leitner, Judenburg. Fotografijo je dobila ekipa SEM...
1.1.1860
F0008780
Konavec, fotografirano okrog 1860-70. Dobila 1951 ekipa SEM na terenu 7, Kobarid in okolica.
1.1.1955
F0009544
Poroka v Vitanju okoli leta 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1955
F0009547
Poroka v Vitanju okrog leta 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno pohorje, 1963.
1.1.1955
F0009548
Poroka v Vitanju ok. 1955. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1916
F0009549
Moška, ženska in otroška praznična noša. Fotografijo dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno Pohorje...
1.1.1910
F0009551
Praznična noša, okolica Vitanja, fotografirano okr. 1910. Fotografijo dobila 1963 ekipa SEM na...
1.1.1910
F0009553
Fotografirano okoli leta 1910. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno Pohorje l. 1963.
1.1.1910
F0010412
Zidar (pri rudniku) z družino - žena je bila doma, klekljarica.
1.1.1920
F0010432
Šolarji v Idriji, fotografirano okoli 1920.
1.1.1945
F0010695
Lastnica Marija Lepšina (vdova Imperiale) z možem. Na fotografiji cestarji pred gostilno. Slikano...
F0010702
Gostje pred gostilno Rupnik v Vitanju. Slikano pred 2. sv. vojno.
1.1.1950
F0009543
Poroka v Vitanju okrog leta 1950. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Južno pohorje, 1963.
1.1.1920
F0009538
Slikano okrog leta 1920, ob priliki birmanja. Sliko dobila ekipa SEM na terenskem delu v Brkinih l...
F0009537
Praznična noša 19./20. stol, Južno Pohorje. Dobila ekipa SEM 1963 na terenskem delu na Pohorju.
F0008781
Portret ženske v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 9,...
F0008782
Portret družine v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Dobila ekipa SEM na terenu 5, Šentvid...
F0008783
Portret družine v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stoletje.
F0008784
Pražnja noša, mati z otroci, 19./20. stoletje.
F0008785
Ženska pražnja noša, 19./20. stoletje.
F0008787
Portret ženske in moškega v pražnji noši na prelomu 19. v 20. stol. Foto: Benedikt Lergetporer,...
F0008788
Portret ženske v pražnji noši, 19./20. stoletje. Foto: V. Lobenwein, Klagenfurt, Villach.
F0009497
Portret para v poročni noši na prelomu 19. v 20. stoletje. Foto: Franz Lainer, Ljubljana.
1.1.1907
F0009507
Pražnja moška in ženska noša. Pridobila ekipa SEM na terenu na južem Pohorju.
1.1.1932
F0009536
Ohcet 1932, Južno Pohorje. Fotografijo je dobila ekipa SEM na terenu 20, Pohorje, 1963.
1.1.1958
F0010786
Nova maša (sin zidarja) v Iljaševcih (ženska na skrajni desni je ogrnjena še v "heklač")...
19.9.1934
F0036894
Fotografija skupine žensk, verjetno udeleženke katerega od krojaških tečajev (fotografija je iz...
F0036898
Fotografija moške, ženske in dekliške pražnje noše.
F0036900
Moški portret. Foto: Avgust Berthold, Ljubljana, Sodnijske ulice 11.
F0036901
Fotografija treh žensk v pražnji noši, fotografirane pred hišo.
14.8.1930
F0036902
Fotografija družine pred hišo.
1.1.1900
F0036904
Ženski portret, fotografirano okoli leta 1900. Foto: Julius Müller, Ljubljana.
1.1.1900
F0036905
Ženski portret, fotografirano okoli leta 1900. Foto: Josef Fiedler, Praga, Wenzelsplatz No. 24 neu.
1.1.1939
F0040160
Portret ženske v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: " Volk Josip"...
1.1.1919
F0040162
Moška, ženska pražnja noša. Fotografirano v letu 1919.
1.1.1920
F0036889
Fotografija skupine moških v pražnji noši z belimi predpasniki. Verjetno šlo za skupino natkarjev,...
F0036888
Fotografija skupine moških v pražnji noši z belimi predpasniki. Verjetno šlo za skupino natkarjev,...
F0036878
Fotografija skupine svatov. Na hiši viden zapis "Franc Potočnik", "SHS Prodaja...
F0036880
Fotografija skupine svatov. Foto: Foto Potočnik, Vitanje.
1.1.1919
F0036886
Fotografija skupine svatov. Zadaj na fotografiji zapis: "Ženitovanje pri Koščičarju Železniku...
1.1.1915
F0036887
Fotografija družine- moška, ženska in otroška pražnja noša. Zadaj na fotografiji zapisano: "Od...
1.1.1900
F0040163
Moška, ženska pražnja noša. Na zadnji strani fotografije zapis: "Stric, teta, Erman"...
1.1.1900
F0040164
Forografija deklet v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "Moje učenke: Blaženka...
1.1.1900
F0040165
Ženska pražnja noša, Jana Volk (mama D. Volk). Na zadnji strani fotografije zapis: "Jaz stara...
1.1.1930
F0040181
Zadaj na fotografiji zapis: "Živinozdravnik Šlajpah, okrog 1930". Foto: Atelje Helios...
F0040184
Ženska in otroška pražnja noša. Zadaj fotografije zapis: "Majda in krstna botrica Miheličeva...
1.1.1926
F0040185
Razred učencev z učiteljico. Zadaj na fotografiji zapis: "Razred učiteljice Gomilšek (Mladika...
1.1.1925
F0040191
Na fotografiji portret deklice v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis: "Matjuša Brumen,...
F0040192
Na fotografiji portret deklice z birmansko botro. Zadaj na fotografiji zapis: "Majda Rus pri...
1.1.1926
F0040193
Na fotografiji skupina v pražnji noši. Zadaj na dopisnici naslovljeni na "Cenjena obitelj T...
1.8.1926
F0040195
Na fotografiji moški in ženski portret ob poroki. Zadaj na fotografiji zapis: "V spomin,...
F0040203
Na fotografiji ženski portret. Zadaj na fotografiji zapis: "Botra Miheličeva (krstna)"...
F0040994
Ženski portret z začetka 20. stoletja. Fotografiral L. Krach' s Wittwe, Theatergasse N. 6,...
1.1.1907
F0040995
Portret para v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis "Graulbild 1907, Lemberg"...
F0040180
Zadaj na fotografiji zapis: "Družina Rus (eden od sinov tudi dr. M. Rus, Rado Rus)."...
1.11.1923
F0040178
Portret ženske z deklicama v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis: "Bohoričeva ulica,...
F0040176
Ženski portret. Foto: Joh. Martin Lenz, Schmiedgasse.
1.1.1927
F0040167
Fotografija družine v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "O Binkoštih 1927. V...
F0040168
Portret treh žensk v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "Mama Malka, jaz,...
19.3.1911
F0040169
Portret ženske in moškega v pražnji noši.
19.3.1911
F0040170
Portret ženske z birmanko. Na zadnji strani fotografije zapis: "Teta Leni birmanska botra...
1.1.1907
F0040171
Fotografija skupine vaditeljev v društvu Sokolov Litija - Šmartno. Na zadnji strani fotografije...
1.1.1900
F0040172
Fotografija družine v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "Naša družina. Ata,...
1.1.1918
F0040173
Fotografija para v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "Josef Vouk, St. Martin b...
F0040174
Moški portret. Foto: Johann Arzensek, Krško (Gurkfeld).
F0040175
Portret družine. Na zadnji strani fotografije zapis: "V spomin! Ustje 1. nov. 1942 Josef Wolk...
14.5.1916
F0040997
Portret ženske v pražnji noši z otrokom. Zadaj na fotografiji zapis: "In aufrichtigstor...
1.1.1900
F0019337
Ženski portret, 1900- 1914. Foto: G. Luzzatto, Fiume/Rijeka.
1.1.1930
F0033693
Dolfi Šukova s sinom Dušanom v Trbovljah, pred l. 1930.
F0034159
Portret, konec 19. ali zač. 20. stol. Foto: Leopold Schwarz, Feldkirchen.
1.1.1910
F0036826
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Ludvik Krema, fotograf, Sv. Petra cesta 27, Ljubljana.
1.1.1913
F0036827
Stara Nova vas, Terezija Prelog, okr. 1913, srednji kmetje, gostilna, trgovina, "svetešji...
F0036828
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Josef Diwischovsky, fotograf v Ljubljani.
F0036831
Portret ženske v pražnji noši. Foto: W. Langmann, Saaz, Klostergarten.
F0036832
Portret para v pražnji noši. Foto: H. Eckert, Praga.
F0033689
Slavko Hlastan, telovadec pri Sokolu iz Trbovelj, na poročni dan.
1.1.1920
F0033685
Ivan Hočevar iz Zagorja ob Savi v gasilski uniformi. 20. leta 20. stoletja.
1.1.1932
F0033675
Majda Lanišček (roj. Planinc) v Trbovljah. Posnetek je nastal okoli l. 1932. Fotografijo je deklica...
F0020277
Otroška noša pred prvo svetovno vojno. Foto: Umberto S...?, Monfalcone/Tržič.
1.1.1905
F0020513
Originalna fotografija poročnega para (med leti 1905-1910). Fotografirano v fotografskem ateljeju...
1.1.1920
F0020516
Fotografija ženske pražnje noše iz časa okoli leta 1920, Škedenj. Foto: Celere Foto Luce, Trieste,...
1.1.1916
F0020517
Fotografija moške in ženske pražnje noše iz Škednja iz leta 1916. Zadaj na fotografiji zapis:...
14.3.1916
F0033510
Portret 6 mesečnega dečka (napis na zadnji strani) .
F0033511
Portret dečka, foto: Kozmata Ferencz, Budapesten/Budimpešta.
F0033512
Fotografiran je vojak kraljeve vojne mornarice. Foto: E. Mioni, Via Sergia n. 67, Pola/Pula.
F0033665
Andrej Padernik iz Dolenje vasi 81. Živel je med leti 1879 in 1960.
21.9.1902
F0033669
Mihaela in Vilko Killer iz Kranja, meščanska rodbina. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
1.1.1932
F0033671
Albina Izlakar (prva z desne) pri prvem svetem obhajilu l. 1932 ali 1933.
1.1.1890
F0036833
Ena od treh sestra Koželj, poročena Hudowsky, rojena v Celju, med leti 1850-1860, slikana v Zagrebu...
1.1.1897
F0036834
Portret para v pražnji noši. Foto: W. Langmann, Saaz, Klostergarten.
F0036836
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Wilhelm Sonntag, Kremsier.
F0036854
Marija Krašna, roj. 1876, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju. Foto: Franz...
F0036855
Fotografija moške in ženske pražnje noše. Foto: Johann Stalzer, Candia, Stadt Rudolfwerth.
1.1.1921
F0036861
Zapis na fotografiji: Lucija Kobec, iz Trsta. Noša je iz Čežarjev (hiša zgodaj stara umrla, =...
F0036862
Fotografija moške uniforme iz zbirke originalnih fotografij. Foto: Anton Schöpf, Klagenfurt,...
1.1.1906
F0036863
Fotografija skupine petih moških v uniformah iz zbirke originalnih fotografij. Dopisnica poslana 16...
F0036864
Fotografija ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Foto: Avgust Berthold, Ljubljana.
F0036865
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Fiedler Gyula, Varoshaz utca 6, Nagy - Kanizsa.
F0036866
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Franz Lainer, Laibach, Wienerstrasse no. 7.
F0036867
Fotografija ženske in otroške pražnje noše. Foto: Lovrenc Funtek, Smerekarschen Hause, Laibach.
F0036868
Fotografija ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij SEM. Foto: J. Rauchfuss, Tetschen...
F0036853
Fotografija ženske in otroške pražnje noše. Na zadnji strani fotografije pripisano: "Julia...
F0036852
Fotografija ženske pražnje noše. Foto: Franc Kunc, Wolfova 6, Ljubljana.
1.1.1890
F0036851
Tri sestre Koželj, sedeča, poročena Hudowsky, rojene v Celju, med leti 1850-1860, slikane v Zagrebu...
F0036837
Noša je verjetno iz območja Krakowa na Poljskem. Foto: J. Kreiger, Krakow.
F0036838
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Seeburger & Comp. Olomotz, Rožnau.
F0036841
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Wilhelm Sonntag, Kremsier.
F0036843
Portret moškega v pražnji noši. Foto: Cavran?, Philippoli.
F0036844
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Cavran?, Philippoli.
1.1.1890
F0036849
Ena od treh sestra Koželj, poročena Hudowsky, rojena v Celju, med leti 1850-1860, slikana v Zagrebu...
1.1.1890
F0036850
Ena od treh sestra Koželj, poročena Hudowsky, rojena v Celju, med leti 1850-1860, slikana v Zagrebu...
F0036869
Fotografija ženske pražnje noše. Zadaj na fotografiji zapis: Jucka Kovačica, ?.
01.01.1962
630:LJU;F-0047901
Joža Kozak v vodi, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047916
Hilda Kozak ob morju. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047917
Joža Kozak na plaži. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047918
Hilda Kozak na plaži. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047919
Hilda Kozak ob morju. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047920
Hilda Kozak na balkonu. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047921
Hilda Kozak na skalah ob morju. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047922
Hilda Kozak na skalah ob morju. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047923
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica, 1960. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047924
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica, 1960. V: album VII.A.
01.01.1960
630:LJU;F-0047925
Hilda Kozak ob morju, Crikvenica, 1960. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047915
Zakonca Kozak na plaži s prijateljema. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047914
Joža Kozak na plaži s prijateljem. Crikvenica, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047913
Hilda Kozak na klopci ob morju. Prvo leto na dopustu v Crikvenici, 60. leta 20. stoletja. V: album...
01.01.1962
630:LJU;F-0047902
Joža Kozak na plaži, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
01.01.1962
630:LJU;F-0047903
Hilda in Joža Kozak ob morju, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
01.01.1962
630:LJU;F-0047904
Joža Kozak na plaži, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
01.01.1962
630:LJU;F-0047905
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
01.01.1962
630:LJU;F-0047906
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
01.01.1962
630:LJU;F-0047907
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
01.01.1962
630:LJU;F-0047908
Moški ob morju, Crikvenica 1962. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047910
Joža Kozak na plaži. Prvo leto na dopustu v Crikvenici, 60. leta 20. stoletja. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047911
Hilda in Joža Kozak ob morju. Prvo leto na dopustu v Crikvenici, 60. leta 20. stoletja. V: album...
630:LJU;F-0047912
Hilda in Joža Kozak ob morju. Prvo leto na dopustu v Crikvenici, 60. leta 20. stoletja. V: album...
01.01.1960
630:LJU;F-0047927
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica, 1960. V: album VII.A.
01.01.1963
630:LJU;F-0047965
Na dopustu z družino, Limone, Italija. V: album VII.A.
630:LJU;F-0048031
Kozakov vnuk na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048032
Kozakov vnuk na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048033
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048034
Joža in Hilda Kozak na ležalniku na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048035
Joža in Hilda Kozak na ležalniku na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048036
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048037
Hilda Kozak na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048040
Kozakov vnuk na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048061
Hildina mama pred hišnim vhodom. V: album VIII.
630:LJU;F-0048064
Družinski portret pred hišo, otroka sedita na sankah. V: album VIII.
630:LJU;F-0048030
Kozakov vnuk stoji v vodi, Crikvenica. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048018
Kozakov vnuk na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.
01.01.1963
630:LJU;F-0047961
Joža Kozak sedi na klopci v Trstu. V: album VII.A.
630:LJU;F-0048006
Joža Kozak z vnukom na Šmarjetni gori. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048009
Kozakov vnuk na Šmarjetni gori. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048010
Zakonca Kozak z vnukom na Šmarjetni gori. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048011
Zakonca Kozak z vnukom na Šmarjetni gori. V: album VII.B.
630:LJU;F-0048013
Kozakov vnuk se igra na plaži, Crikvenica. V: album VII.B.