Subscribe to RSS - Teharje
Teharje. Med leti 1928 in 1947.
Teharje - Slance. Med leti 1928 in 1947.
Teharje. Med leti 1928 in 1947.
Teharje. Med leti 1928 in 1947.
Teharje - Začret - Celje. Med leti 1928 in 1947.
Teharje. Med leti 1928 in 1947.
F0000401
Cerkev v Teharjah.