Subscribe to RSS - Vojnik
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
01.11.1964
630:LJU;F-0001101/I
Pokopališče v Vojniku pri Celju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Na razglednici banovinska hiralnica. Med leti 1928 in 1947.
Vojnik. Med leti 1928 in 1947.
01.11.1964
630:LJU;F-0001102/I
Pokopališče v Vojniku pri Celju. V ospredju otroški grobovi. Teren I - Koroška, Štajerska,...