Subscribe to RSS - Gornji Dolič
1.7.1963
Člani ekipe v pogovoru s Peternežem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ekipa na poti. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ekipa na poti. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilna jama. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Garnpret za navijanje niti", Zgornji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
"Lod?n" in platno, Špegel, Zgornji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
1.7.1963
Kmet v sedanji noši (resnate hlače, platnena srajca), Špegel Franc, Zgornji Dolič 18. Teren 20 -...
1.7.1963
Tkalec za statvami, Zgornji Dolič, Verboten, v roki ima čolniček. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Lesen plot na poti proti Zgornjem Doliču (detajl). Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pred sušilno jamo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Lesen plot na poti proti Zgornjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Člani ekipe v pogovoru s Peternežem. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).