Subscribe to RSS - Laško
Laško. Med leti 1928 in 1947.
11.04.1968
630:LJU;F-0001400/I
Sklede in modli za pogače lončarja Franca Buserja iz Prožinske vasi pri Celju na sejmu v Laškem...
11.04.1968
630:LJU;F-0001401/I
Žena lončarja Franca Buserja iz Prožinske vasi pri Celju, z lončevino na sejmu v Laškem. Teren I -...
11.04.1968
630:LJU;F-0001402/I
Kupci izbirajo lončevino na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001403/I
Kupci izbirajo lončevino na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001404/I
Suhorobar Tanjko iz Dvorske vasi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001405/I
Mojster Tanjko iz Dvorske vasi pri Ribnici s svojimi lesenimi predmeti na sejmu v Laškem. Teren I...
11.04.1968
630:LJU;F-0001406/I
Suha roba na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001407/I
Kupci na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001408/I
Suha roba na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001409/I
Suha roba na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001410/I
Mojster Tanjko s tovariši na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001411/I
Oblačila na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001412/I
Pletarski izdelki iz Ribnice na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001413/I
Franc Buser s svojimi izdelki na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
11.04.1968
630:LJU;F-0001399/I
Pletarski izdelki suhorobarjev iz Ribniške doline na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska,...
11.04.1968
630:LJU;F-0001398/I
Lončeni palčki Leopolda Salobirja na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Laško. Med leti 1928 in 1947.
Laško. Med leti 1928 in 1947.
Laško. Med leti 1928 in 1947.
Laško. Med leti 1928 in 1947.
Laško. Med leti 1928 in 1947.
SEM;F-0001493/a
Hiša iz okolice Laškega.
SEM;F-0001493
Hiša iz okolice Laškega.
SEM;F-0002212
Hram v okolici Laškega.
04.11.1923
SEM;F-0005191
Cerkev Sv. Martina v Laškem.
04.11.1923
SEM;F-0005211
Župna cerkev Sv. Martina v Laškem.
04.11.1923
SEM;F-0005418
Kapelica Sv. Ane pri Laškem.
11.04.1968
630:LJU;F-0001395/I
Lončeni izdelki mojstra Leopolda Salobirja iz Gmajne pri Raki na sejmu v Laškem, dne 11. 4. 1968...
11.04.1968
630:LJU;F-0001396/I
Lončar Leopold Salobir in njegova žena s svojimi lončenimi izdelki na sejmu v Laškem. Teren I -...
11.04.1968
630:LJU;F-0001397/I
Lončeni palčki Leopolda Salobirja na sejmu v Laškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
Termalno kopališče Okrožnega urada za zavarovanje delavcev (OUZD) v Laškem.