Subscribe to RSS - Mozirje
Mozirje. Na razglednici gostilniški vrt in Gostilna pri pošti. Med leti 1928 in 1947.
01.11.1956
630:LJU;F-0000400/I
Šumečnikovo ralo iz Šmihela, last Mestnega muzeja v Celju, fotografiran v Mozirju. Teren I -...
Mozirje. Med leti 1928 in 1947.
Mozirje. Na razglednici Gospodarska zadruga in posojilnica. Med leti 1928 in 1947.
Mozirje. Med leti 1928 in 1947.
Mozirje. Med leti 1928 in 1947.
Mozirje. Med leti 1928 in 1947.
Mozirje. Med leti 1928 in 1947.
Mozirje z Mozirsko planino. Med leti 1928 in 1947.
01.11.1956
630:LJU;F-0000401/I
Šumečnikovo ralo iz Šmihela, last Mestnega muzeja v Celju, fotografiran v Mozirju. Teren I -...