Subscribe to RSS - Hotunje
01.04.1952
630:LJU;F-0000139/I
Hotunje 8, pri Turinu, pri Ponikvah (Štajerska). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.04.1952
630:LJU;F-0000140/I
Hotunje 8, pri Turinu, pri Ponikvah (Štajerska). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.04.1952
630:LJU;F-0000141/I
Hotunje 8, pri Turinu, pri Ponikvah (Štajerska). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.04.1952
630:LJU;F-0000142/I
"Štale" (hlevi), Hotunje 8, pri Turinu, pri Ponikvah (Štajerska). Teren I - Koroška,...
01.04.1952
630:LJU;F-0000143/I
"Cimpr", Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.04.1952
630:LJU;F-0000144/I
"Cimpr", Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.04.1952
630:LJU;F-0000145/I
Pod in svinjski hlevi, Hotunje 3, pri Krištan. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.