Subscribe to RSS - Šentjur
SEM;F-0001460
Hiša, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
SEM;F-0001466
Hiša, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
SEM;F-0001467
Hiša in znamenje, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
SEM;F-0001475
Hiša, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
14.10.1923
SEM;F-0005356
Znamenje. Celjska okolica: Grobelno - Št.Jurij - Ponikva.
SEM;F-0005389
Kapelica, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
SEM;F-0005419
Znamenje, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).