Subscribe to RSS - Gornji Grad
Pročelje župnijske cerkve.
630:LJU;F-0001056/I
J. Kolenc v kožuhu, Gornji Grad. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001020/I
Gornji Grad, peča, Kolenc. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001019/I
Gornji Grad, Ana Filoč, s pečo (vezava). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001018/I
Gornji Grad, Ana Filoč, s pečo (vezava). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001017/I
Gornji Grad, Ana Filoč, s pečo. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001015/I
Obleka pozimi s pletom (po starem preko glave), Gornji Grad, J. Zagradišnik. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0001014/I
Obleka pozimi s pletom (po starem preko glave), Gornji Grad, J. Zagradišnik. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0001013/I
Obleka pozimi s pletom (po starem preko glave), Gornji Grad, J. Zagradišnik. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0001012/I
Obleka pozimi s pletom, Gornji Grad, J. Zagradišnik. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001057/I
J. Kolenc v kožuhu, Gornji Grad. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001058/I
J. Kolenc v kožuhu, Gornji Grad. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001059/I
J. Kolenc v kožuhu, Gornji Grad. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001558/I
Gostilničarka Žmavčeva s sestro pred svojo gostilno v Gornjem Gradu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1974
630:LJU;F-0001557/I
Napisna tabla gostilne Žmavc v Gornjem Gradu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001556/I
Gostilna in prenočišča Žmavc v Gornjem Gradu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1974
630:LJU;F-0001555/I
Gostilna in prenočišča Žmavc v Gornjem Gradu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001063/I
Jopa, Gornji Grad 115, Ana Filoč. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001062/I
Jopa, Gornji Grad 115, Ana Filoč. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001061/I
J. Kolenc v kožuhu, Gornji Grad. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001060/I
J. Kolenc v kožuhu, Gornji Grad. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001011/I
Gornji Grad, Ana Filoč v praznični noši. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001010/I
Gornji Grad, Ana Filoč v praznični noši. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
panjska končnica
Pozneje s šablono napisana št. 54 seveda pomeni številko panja. Delo Štajerske delavnice; letnica...
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Na razglednici Sokolski dom. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Na razglednici Trgovina Šarb Marija in gostilna Pri pošti. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici notranjščina cerkve v Gornjem Gradu. Med leti 1928 in 1947.
panjska končnica
Po izročilu je končnico poslikal eden od dveh bratov Knebelnov, čebelar. S slikarskega vidika nima...
panjska končnica
Polovični fragment končnice dvojnega panja; na njem sta zato samo prvi številki letnice 18...
panjska končnica
Izraelci malikujejo zlato tele. Inv. št. 7288; 13 x 28 cm; zgoraj skrajno levo in desno so zadnje...
panjska končnica
To je končnica iz serije treh končnic z upodobitvami predstav za pobožno razmišljanje med molitvijo...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konj. Inv. št. 7289; 13 x 31,5 cm; končnica je bila najdena pri Andrejcniku v Gornjem Gradu...
186(1 ali 7)
panjska končnica
Levo in desno ob figuralni skupini je deljena letnica, ki jo lahko beremo: 18 61 ali: 18 67...
19. stoletje
panjska končnica
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
panjska končnica
Pes in mačka. Končnica je bila najdena "pri Andrejčniku" v Gornjem Gradu...
panjska končnica
Sv. Barbara. Inv. št. 7649; 13,5 x 28 cm; z deljeno letnico 18 46; končnica je bila najdena pri...
panjska končnica
Po izročilu je končnico poslikal eden od dveh bratov Knebelnov, čebelar. S slikarskega vidika nima...
Gornji Grad. Med leti 1928 in 1947.