Subscribe to RSS - Petrovče
Petrovče. Med leti 1928 in 1947.
Petrovče. Med leti 1928 in 1947.
Petrovče. Med leti 1928 in 1947.
Petrovče. Med leti 1928 in 1947.
Petrovče. Na razglednici Gostilna in trgovina Vodenik, Restavracija Vodenik. Med leti 1928 in 1947.
Petrovče. Na razglednici cerkev Matere Božje v Petrovčah in glavni oltar. Med leti 1928 in 1947.
Petrovče. Med leti 1928 in 1947.