Subscribe to RSS - Krajevni dom

Slovenski etnografski muzej

Krajevni dom

1.8.1949
Zadružni dom v Šmarju. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
31.7.1953
Zadružni dom v Fojani. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
30.05.1937
V-8152
Fotografije Petra Nagliča na razstavi Katoliško-prosvetnega društva Homec leta 1937 ob 30...
01.01.1920
V-8154
Prosvetni dom, prostori kmetijskega društva in zadružna mlekarna v Šmarci leta 1920.
01.01.1938
V-8155
Kulturno prosvetni dom na Homcu leta 1938.
01.01.1910
V-8156
Igralci igre Slovanska apostola Sv. Ciril in Metod v Šmarci leta 1910.
V-8173
Izdelovanje cekarjev in slamnatih kit za vojaške potrebe pred kulturno prosvetnim domom na Homcu...