Subscribe to RSS - Pastirski stan

Slovenski etnografski muzej

Pastirski stan

Pastirski stanovi na Veliki planini.
Slika prikazuje: na levi dva stanova, nadzidana nad hlevi (tamarji). V sredi samostojen tamar,...
V ospredju je "fača" (stan) Jožefa Zwika, vulgo Pajerja iz Velike vesi z "gank?č?m...
"Tamar" (staja) iz tesanih brun. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Malgova "fača" iz Pazerij. Kotel na cigana, obešen nad ognjiščem iz lesenih brun. Iz...
Od leve proti desni "Kandafova" in "Kozloz?nkova" "fača" od zadnje...
"Fača" (stan), v kateri je l. 1952 prebival pastir na Dolški planini. Zidani del je hlev...
Mlinarjeva "fača" (stan) na Dolški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
"Fače" (stanovi) in "tamarji" (staje) na Brški planini. Iz fototeke študentskih...
SEM;F-0002148
Pastirski stanovi na Veliki planini.
630:LJU;F-0047559
Pastirska koča na Jezerskem. V: album IV, 1931-1940.
SEM;F-0002148
Pastirski stanovi na Veliki planini.
01.01.1940
V-8132
Pogled na koče na Veliki planini leta 1940.
01.01.1932
V-8133
Družina Petra Nagliča na izletu na Veliki planini 1932. Z leve sedijo svak Stanko Švigelj, hči...
F0042347
Pastirsko naselje Ublina.
Pogled na stanove na Brški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Stučova "fača" (stan) na Dolški planini. Na levi strani je viden svinjak. Iz fototeke...
1.7.1950
"Kažeta" na njivi pod Glemom na poti v Labor. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
1.7.1952
Planina Trbiščna, pogled od strani. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Kukčeva pristaja iz trdnjave Kluže. Hlev z drugimi prostori za začasno bivanje živine pred...
Andrejččeva pristaja (v ozadju Jerebica) - hlev z drugimi prostori za začasno bivanje živine pred...
31.7.1952
Vhod v hram in pastirske palice.
1.7.1952
Stara prestaja na Vrsniku, lastnik Flajs Avgust, Soča 98, pri Jakcu. To je hlev z drugimi prostori...
1.7.1952
Planina Trbiščna, pogled od spredaj., Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.8.1951
Pogled na stanove "fače" in "tamarje" na Brški planini proti zahodu. Stanovi...
Makulova "fača" s spodaj zidanim "tamarjem". Iz fototeke študentskih ekip...
Pogled na Brško planino s Poludnikom v ozadju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Štokova "fača" na Dolški planini. Ognjišče, nad katerim je kotel obešen na "ani...
Pajerjeva, Šuštarčeva in Maroževa "fača" s pogledom od zadaj. Iz fototeke študentskih...
Pastir je prignal živino. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 333 (...
Pogled na stanove - "fače" in "tamarje" proti zahodu. Stanovi nam kažejo svoje...
Toncna "fača" - stan na Dolški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
F0002134
Pastirski stan, Klin pod Kamniškim sedlom.