Subscribe to RSS - Spodnji Dolič
1.7.1963
Zaviranje z drogom, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, pripravlja lonec za ogenj, s katerim bo pregnal nevihto. Teren 20...
1.7.1963
Živina na paši v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič, Kričej, pletene košare. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Zid s klobučnjakom, Spodnji Dolič 17, Karel Denovnik, pri Vegmaherju.
1.7.1963
Sani pri kmetu Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Detajl z žage, Spodnji Dolič, Anton Špegel.
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Krečej Alojz, poslopje s sušilnico lanu. Teren 20 -...
1.7.1963
Kmet Peternež (Franc Špegelj, Spodnji Dolič 17) in član ekipe, domačin Iršič. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Plug, Spodnji Dolič 46, Štefka Založnik, pri Županc.
14.7.1963
Zibelka, skica z detajli, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Žena tkalca Bernarda Verbotna iz Spodnjega Doliča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Župancova kmetija, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vogal hiše pri Denounik Karl, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Keha za otroke (hojica za otroke učiti hoditi), Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Župancev svinjak, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Kozolec v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Preša za sadje, Denovnik Karel, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članica ekipe M. Makarovič in domačina Iršič in Rupnik pri pripovedovalcu Karlu Denovniku, Spodnji...
1.7.1963
Tkalec s snovalnico. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Žličnik, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, prede. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Lampretova hiša, Spodnji Dolič 79. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Štala (hlev) pri Župancu (vhod za dovažanje sena na škedenj), Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Izrezljana vrata pri Kovretu, Spodnji Dolič 14. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Krejčev mlin, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Paša, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Plesovka (hojica za otroke učiti hoditi), Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, nese drva v "krak?lu" ("krak?l" za prenašanje...
1.7.1963
Preslica, Spodnji Dolič 43, Kričej. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnja Ovčjakova hiša, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalski vozel. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Korito za napajanje, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Ograjena "gorica"- izven nje paša, Ivan Lužnik, Spodnji Dolič 43. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Samotna kmetija v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič, Kričej, pletene košare. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, kolovrat. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, nosi drva. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, prede. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, nese drva v "krak?lu" ("krak?l" za prenašanje...
14.7.1963
Žaga, Spodnji Dolič, Anton Špegel.
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, detajl poslopja sušilnice za lan. Teren 20...
1.7.1963
Ograjena "gorica"- izven nje paša, Ivan Lužnik, Spodnji Dolič 43. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Živina na paši v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Krtača za volno, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Napeljava vode v mlin v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Paša, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Likanje platnenih rjuh, Spodnji Dolič 43, Kričej. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senene kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Pogled na Kozjak s Spodnjega Doliča. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Denovnik Karlina nabira z "rifelnom" črničke (borovnice), Spodnji Dolič št. 17. Teren 20...
14.7.1963
Statve, skica, Spodnji Dolič, Mutnik.
1.7.1963
Pleten koš, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Cepc (cepec), Spodnji Dolič 46, Štefka Založnik, pri Županc.
1.7.1963
Člani ekipe SEM zapisujejo podatke pri Karlu Denovniku, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Zadnja stran Krečejeve lope (veža, hiša, sušilnica za lan), Spodnji Dolič 34. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, navijalo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Zaviranje z drogom, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Otroci z otroškim vozičkom, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Lampretova hiša, Spodnji Dolič 79. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Omara, kuhinjska gredenca, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič z družino. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Prevoz s kolesjem, Jože Dobovičnik, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Peč, skica, Spodnji Dolič 79, pri Lampretovih, Leopold Odar.
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, maha z loncem, v katerem ima blagoslovljeni les in žerjavico, da...
1.7.1963
"Kolovrat" za navijanje niti. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963)...
14.7.1963
Vrata na stržen, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, s kolovrata navija nit na garnpret. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Člani ekipe SEM zapisujejo podatke pri Karlu Denovniku, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Paša, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Lonec za zažiganje blagoslovljenega lesa proti nevihti (lonec običajen, svinjski), rabi ga Karel...
1.7.1963
Družina Kričej, Spodnji Dolič 43. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Del hiše pri Peternež, Franc Špegelj, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Žaga in mlin, Spodnji Dolič, Anton Špegel.
1.7.1963
Pogled s Spodnjega Doliča proti Vitanju. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Članica ekipe M. Makarovič in domačina Iršič in Rupnik pri pripovedovalcu Karlu Denovniku, Spodnji...
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, navijalo. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spravljanje sena v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Detajl vprege goveje živine, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Senene kope, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Sklednik, Spodnji Dolič 18.
1.7.1963
Kričejev mlin v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Johe" (podpora za žlebove) za napeljavo vode v mlin, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, maha z loncem in s tem odganja nevihto. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Župancova ufrska koča, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 41, Jeseničnik, kolovrat. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Klančiči" v škatli, niti pretaknjene čez "snovalnico". Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, nosi drva. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, "manga". Teren 20 - Južno...
14.7.1963
Šrauf (vijak) pri zajberlu, Krejčev mlin, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Vodnjak in sušilnica v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Lampretova hiša, Spodnji Dolič 79. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kmet Peternež v današnji pohorski noši- platneni srajci in resnatih hlačah ter slamniku. Teren 20...
1.7.1963
Preslica, kolovrat, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sani pri kmetu Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušenje drv v gozdu, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, pripravlja lonec in blagoslovljen les, da bo odganjal nevihto...
1.7.1963
Denovnik Karel seka veje za drva, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Senena kopa, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Glinast dvojček, Kričej, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič, znamenje ob cesti Vitanje- Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Grabljica suši seno, na poti v Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Spodnji Dolič 34, "pri Kričeju", Kričej Alojz, čebelnjak. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
1.7.1963
Borovnice nabira, Denovnik Karlina, Spodnji Dolič št. 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, pri preji. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Krejčev mlin, skica, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Franc Špegelj ("Peternež"), Spodnji Dolič 17, kaže platno. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-...
1.7.1963
Članica ekipe Marija Makarovič zapisuje pri Peternežu (Fr. Špegelj), Spodnji Dolič 18. Teren 20 -...
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, pripravlja lonec za ogenj, s katerim bo pregnal nevihto. Teren 20...
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17, nosi drva. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sušilnica za lan, Spodnji Dolič 41, Jeseničnik. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Domačin polkovnik Iršič (spredaj) in pripovedovalec Karl Denovnik, Spodnji Dolič 17. Teren 20 -...
1.7.1963
Ognjišče v Krečejevi lopi, v hiši peč, Spodnji Dolič 34. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
"Šticl" (pekač) za potico, pri Peternežu, Franc Špegelj, Spodnji Dolič 18. Teren 20 -...
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
1.7.1963
Vrata s križci, pri Rušar, Roše Jože, Spodnji Dolič št. 52. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
1.7.1963
Paša, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Senene lesene vile, Spodnji Dolič 46, Štefka Založnik, pri Županc.
1.7.1963
Kar je na mizi, ponudijo gostu skoraj v vsaki hiši, pri Peternež, Franc Špegelj, Spodnji Dolič 18...
1.7.1963
Članica ekipe M. Makarovič in domačin Rupnik (iz Vitanj) se razgovarjata s Karlom Denovnikom,...
1.7.1963
Lampretova hiša z lipo, spodnji Dolič 79. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Krejčev mlin, skica, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
14.7.1963
Krejčev mlin, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Denounik Karl, Spodnji Dolič 17, pred hišo. V škafu nese svinjam. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14...
14.7.1963
Skrinja (košt) za žito, Spodnji Dolič 18.
14.7.1963
Leseni deli pantov in zapahov za vrata, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Člani ekipe SEM zapisujejo podatke pri Karlu Denovniku, Spodnji Dolič 17. Teren 20 - Južno Pohorje...
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, pripravlja lonec, žerjavico in blagoslovljen les, da bo preganjal...
1.7.1963
Lesena vedrica za borovnice, Spodnji Dolič št. 54. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Motovilo za štrene, pri Peternežu, Spodnji Dolič 18. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Trinožnik v Krečejevem mlinu, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Župancova ufrska koča, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Tkalec Bernard Verboten, Spodnji Dolič, za statvami. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Karel Denovnik, Spodnji Dolič 17, med razgovorom s člani ekipe. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII...
14.7.1963
Ognjišče, Spodnji Dolič 34, Alojz Krečej.
1.7.1963
Ognjišče v Krečejevi lopi, v hiši peč, Spodnji Dolič 34. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Denovnik Karlina nabira z "rifelnom" črničke (borovnice), Spodnji Dolič št. 17. Teren 20...
1.7.1963
Pretikanje niti- vezava v vozel. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, tare lan na trlici (improvizacija). Teren 20 - Južno...
14.7.1963
Miza, Spodnji Dolič 79.
1.7.1963
Voz, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Družina Kričej, Spodnji Dolič 43. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Štala (hlev) pri Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Peterneževa gospodinja, Spodnji Dolič 18, prede. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Prevoz lesa, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kričejev mlin v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Kričejev mlin v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Studenec s koritom, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Sani pri Župancu, Spodnji Dolič 45. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Živina na paši v Spodnjem Doliču. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Vaganje preje. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.7.1963
Samotna kmetija s senenimi kopami, Spodnji Dolič. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).