Subscribe to RSS - Šmarje - Sap, Polica

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Šmarje - Sap, Polica

Teren 2, 1. 8. – 3. 9. 1949

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Grosuplja. Sestavljala je 15 ljudi in ob tem zbrala 42 zvezkov z zapiski, 331 fotografskih posnetkov, 209 risb in 145 predmetov za svoje zbirke. 

1.8.1949
Ekipa EM pred kozolcem. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris Anzelnove hiše. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.8.1949
Zadružni dom v Šmarju. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Ključ (kljuka) za puljenje mrve. Lastnica Ana Štrubelj, pri Jeraju, Podgorica 6.
1.8.1949
Zibka (zibelka) z znamenjem in letnico "18 IHS 75", Sap 2, pri Kurjek. Teren 2: Šmarje-...
1.8.1949
Troščine, Mali Konec. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Krompir kopljejo, Troščine. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
"Kobila" za kolesa delat, Dolenja vas 8, pri Černivci. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Sabla za izdelovanje predpražnikov. Lastnik France Boh, Zgornja Slivnica 15.
1.8.1949
"Mora" na svinjaku, Polica 38, pri Francku. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (Grosuplje). 1...
Stopanje prosa, Dolenja vas 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Puciharjev mlin, Huda Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Otroški voziček, posteljica. Rožnik 16.
Tloris ostrešja. Organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15
1.1.1949
Skrinja poslikana. Lastnik Franc Šinkovec, pri Mežnarji, Sela 19.
1.8.1949
Godec- slika na oknu, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
Črna kuhinja. Lastnica Ana Štrubelj, pri Jeraju, Podgorica 6.
1.1.1949
Skubva, skobelnik. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.8.1949
Zidana kašča, Paradišče 5, pri Kržolovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Grabljice za proso plet. Rožnik 15.
Kopača. Lastnik Jože Tomažin, pri Kržolu, Veliki Vrh 2.
1.8.1949
Del kozolca z vrezano kačo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Štrik?nca. Lastnik France Boh, Zgornja Slivnica 15.
1.1.1949
Volovski jarem pri Brglezi. Lastnik Jaka Janežič, Zgornja Slivnica 19.
1.8.1949
Šmarje- šola, cesta, hiše. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Senene vile na tri rogle. Lastnik Jožef Tomažin, pri Kržolu, Veliki Vrh 2.
1.8.1949
Otroško leseno dvokolo, Blečji Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Lesen strop, detajl. Lastnik Ivan Zaviršek.
1.1.1949
Tloris pritličja in kleti Strojinčeve hiše, lastnik Franc Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
Pogled na vas Tlake. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Detajl iz hiše. Lastnik Jožef Novak, pri Dominkovem malnu, Dolenja vas 10.
1.1.1949
Okenska mreža. Gojniče 8.
1.1.1949
Šterna (vodnjak). Lastnik Alojizij Kandunc, Sela 13.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Jože Skubic, Gojniče 1.
1.8.1949
Gospodarsko poslopje: hlev, klet, pod z letnico 1811 in napisom: "Pucihar Franc", roj...
1.1.1949
Garbasova kajža, pri Puclju, Tlake 6.
1.8.1949
Hiša, Gojniče 3, pri Hočevarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Tloris hiše. Mali Vrh 15
1.8.1949
Notranjščina kuhinje, Tlake, pri Garbas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Omara za obleko pri Prusnikovih. Lastnica Frančiška Habjan, Mali Vrh 2.
1.8.1949
Hočevar (Pucihar) iz Gojnič in Boris Orel v razgovoru. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.1.1949
Dimnik. Lastnica Jožefa Kadunc, Sela pri Šmarju 6.
"Preša", Dolenja vas 10, Vovk Jože (Pri Dimnikovem malni). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Kule- voziček. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Štokovnik (bat) za prašiče pri Brglezi. Lastnik Jaka Janežič, Zgornja Slivnica 19.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Anton Zupančič, Troščine 5.
1.8.1949
Tov. Šuštar in Matelič pri delu, Gojniče, pri Hočevarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
1.1.1949
Tloris gospodarskega poslopja pri Strgarjevih, lastnik Franc Tome, Tlake 4.
1.1.1949
Kurnik. Lastnik Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.8.1949
Hiša, Polica 4, pri Mihevc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Žena nese iz gozda butaro drv, Dolenja vas, Troščine. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.1.1949
Intarzirana skrinja pri Strajinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
Stegnjeni kozolec z mlako, Podgorica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Vincenc B?zjak, gospodar hiše, Sela 18. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Detajl hiše z letnico 1837. Lastnik Ivan Zaviršek, Šmarje 24.
1.1.1949
Kajža. Lastnik Janez Logar, pri Logarju, Peč 8.
1.1.1949
Tloris hiše in mlina. Lastnica Marija Hočevar, pri Malnarju, Gojniče 7.
1.8.1949
Koliba pri kopi, pred njo dva koparja. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša št. 10, Zgornja Slivnica, pri Držaji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris gospodarskega poslopja pri Strgarju. Lastnik Franc Tome, Tlake 17.
Vodo nosijo iz studenca, Podgorica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Peča, Gorenja vas 3, Kozlevčar Katarina. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Situacija hiše in vodnjaka. lastnica Frančiška Zupančič, pri Vovku, Mali Vrh 3.
1.8.1949
Hiša, Šmarje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Detajl lesenega stropa v hiši. Dolenja vas pri Polici 8.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Ana Koščak, pri Finžgarji, Peč 4.
1.8.1949
Smoletova iz občinske hiše. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Cajnca ali korpca. Lastnik Anton Vidic, Pleše 2.
1.8.1949
"Janezova kajža", pri Janezi, Gojniče 4. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5...
1.8.1949
Kamnolom "v pruhi"- "Loudou", Razdrto. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (...
Tloris kleti. Lastnica Štubelj Ana, Podgorica 6.
1.8.1949
Roza Zupančič (Kurjekova), Šmarje 13 (plesalka) in Micka Zupančič (Kurjekova teta), Huda Polica 1...
Zimčeva kašča, Mali Vrh 5.
1.8.1949
Kmečka hiša, Repče, pri Strugarjevih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Obisk na razstavi EM v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku terenskega dela. Teren 2:...
Hlev, svisli, pod s konca. Veliki Vrh 2, pri Kržol. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-...
Hišica (včasih maln za stopo), Dolenja vas 10. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.1.1949
Vrata. Lastnica Angela Žitnik, Huda Polica 5.
1.8.1949
Skupina hiš na poti proti Kožljevcu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Križanje - podoba na lesu nad kaščinimi vrati na Gradcu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
Pogled na mlin s konca ("širm"- napis: 1908 Jože Vovk), Dolenja vas 10. Teren 2: Šmarje-...
1.1.1949
Vreteno (lojtrce) za štrik. Zgornja Slivnica 19
1.8.1949
Finžgar s Sapa pri Šmarju. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Prerez A-A. Mali Vrh 3 (nova 7).
1.1.1949
Vetornik. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku...
1.1.1949
Vrata. Lastnica Alojzija Kastelic, Polica 10.
"Pipa" - detajl na pajklu. Dolenja vas 10...
1.1.1949
Vrata. Lastnica Jožefa Kadunc, Sela 6.
1.1.1949
Volovski jarem pri Peskarji. Lastnik Jože Groznik, Blečji Vrh 12.
1.1.1949
Vrata, prednja. Lastnik Franc Tomšič, Blečji Vrh 7.
1.1.1949
Okrašene nečke. Lastnica Marija Janc, Pleše 5.
1.1.1949
Strgarjevo gospodarsko poslopje, lastnik Franc Tome, Tlake 17.
1.8.1949
Vrata v Polici 25, pri Tišlarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Stari turnček, Šmarje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Čebelnjak- "v?ljak", Polica 6, pri Bregarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Njiva v času kopanja krompirja, Troščine. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Mlin, Huda Polica 6, pri Puciharju. Lastnik Ignac Zajec.
1.8.1949
Tov. Šuštar in Matelič v Selah rišeta vodnjak in pehar, pri Koren, št. 13. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Sedeči Kristus- Dobje, Mala Stara vas 13, pri Kajžarji (nad 200 let pri hiši), sedaj last EM. Teren...
1.8.1949
Pogled proti Sv. Križu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Troščine, Špaja vas s cerkvijo- Kožljevec. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša- Tlake, pri Lorenc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Prerez C-C. Mali Vrh 3.
1.8.1949
Trl'ca na kobili- pri Gašperji, Zgornja Slivnica 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.1.1949
Detajl iz veže pri Makli. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
1.1.1949
Vrata. Lastnik Jože Potokar, Paradišče 11.
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Gospodarsko poslopje, spredaj elektr. mlin, nato svinjaki (v notranjosti), Frkolija, Podgorica 14...
Prerez svinjaka. Lastnik Franc Groznik, pri Tomc, Veliki Vrh 1.
1.8.1949
Hiša, Gojniče 3, pri Hočevarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Matičetov in dr. Hrovatin med izpraševanjem Gorenjščkove matere, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap...
1.8.1949
Ahlin Alojzija, Peč 4, pri Finžgarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Naris vhodnih vrat in vrat na gank. organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15.
Kašča z letnico 1778, Dolenja vas 2, pri Štefanovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.1.1949
Intarzirana skrinja. Lastnica Marija Sivec, pri Sivčevih, Gojniče 3.
1.1.1949
Znamenje nad vrati. Lastnica Alojzija Trontelj, Zgornja Slivnica 8.
Stari in novi "kozuc" (kozolec)- toplar-1. Pavličkov, 2. Matizlnov, Mali Vrh. Teren 2:...
1.1.1949
Vrata. Lastnica Marija Sivec, pri Sivčevih, Gojniče 3.
Pobiranje krompirja, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Dve brani, pri Vovki, Mali Vrh 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Pogled na mlin z vzhoda, Dolenja vas 10. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Pogled na Razdrto. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Vrata. Dolinski maln, lastnik Franc Vidic, Dolenja vas 1.
Naris vrat pri Matizelnu. Lastnik Janez Ferbežar, Mali Vrh 7.
Novi kozolec, Pavličkov, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Lepo znamenje v Troščinah (Špaja vas). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Jarmiček (žil) pri Belin. Lastnik Franc Novak, Veliki Vrh 7.
1.8.1949
Čebelnjak, Sela 9, Kadunc Miha. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Gospodarsko poslopje. lasnik Anton Radel, pri Makli, Kožljevec 1.
Pogled na Podgorico in Sap. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Ahlinov fant, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Košara za otroka (otrok v njej), Dobje 10. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Okras na hiši pri Jakobcu. Lastnik Anton Vidic, Pleše 2.
1.8.1949
Spuščanje vode iz "lajte" v šterno (suša), Huda Polica 1, pri Kurjek. Teren 2: Šmarje-...
1.8.1949
Kaščna vrata z znakom, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Križ- običaj opisan v zvezku št. 27- Dolenja vas 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-...
1.1.1949
Tloris pritličja. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.8.1949
Stari Majer z vnukom, Sap. Teren 2: Šmarje - Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Peč pri Makli. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
1.8.1949
Otepanje rži, France Boh, Zgornja Slivnica 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Tov. Šuštarjeva riše statve za izdelovanje predpražnikov, Zgornja Slivnica. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Freska na steni- Sv. Florjan, Zgornje Duplice 3, pri Štrusi. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Kukerle z rožo, Velika Stara vas 18, pri Jerki. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
Situacija. Lastnik Janez Ferbežar, pri Matizelnu, Mali Vrh 7. Hiša je bila leta 1959 predelana.
Vrata. Lastnik Janez Ferbežar, pri Matizlnu, Mali Vrh 7.
1.1.1949
Vrata, Paradišče 3.
Del veže. Lastnica Ana Štrubelj, pri Jeraju, Podgorica 6.
1.1.1949
Rauš?l za roje. Lastnik Anton Pavlin, pri Kurjek, Huda Polica 1.
1.1.1949
Vevnica, zajemalka. Lastnica Marija Hočevar, pri Malnarju, Gojniče 7.
Brana. lastnik Janez Ferbežar, Mali Vrh 7.
1.8.1949
Tov. Šuštar riše vodnjak- šterno- z lesenim vedrom, Sela 18, pri Anzeljnu. Teren 2: Šmarje- Sap-...
Organistova bajta (s konca), najem: Rupnik Jože, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Sveder za izdelovanje ušes pri škafih. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
Detajl na Pajklu. Dolenja vas 10
1.8.1949
Gabrov oče iz Razdrtega. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Okenska mreža. Tlake 3.
"Cajna" (košara) za češnje obirat (izdelal Štruc Franc, umrl 1934, star 82 let), Dolenja...
1.1.1949
Vogal hiše, Zgornja Slivnica 10.
Vaški otroci, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Situacija. Hamatov dom, lastnik Ivan Janežič, Sap 6.
1.1.1949
Znamenje nad vrati. Lastnica Alojzija Trontelj, Zgornja Slivnica 8.
1.8.1949
France Mehle z ženo, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Plug (drevo). Lastnik Vinko Železnikar, Mali Vrh 5
1.8.1949
Sela- vrstna vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Jerajeva hiša št. 6, Podgorica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kapelica s tremi križi pri Sv. Križu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kapelica in cerkev pri Sv. Križu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Kosa z gadjo glavo. Lastnica Julijana Tekavec, Gojniče 5.
1.1.1949
Stol. Lastnik Janez Živahen, Peč 2.
1.1.1949
Vrata kašče. Lastnik Anton Skubic, Polica 16.
1.1.1949
Okno. Lastnik Ivan Zaviršek, Šmarje 24.
1.1.1949
Pajkl (z dveh strani), Gojniče 5.
"Dletnik", stojalo za sekire, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
Stopa, pri Matizelnu, Mali Vrh. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Zibka pri Peskarji. Lastnik Jože Groznik, Blečji Vrh 12.
Aptah, last: Prusnikova mati, Mali Vrh 2. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Gospodarsko poslopje. Lastnik Franc Tome, pri Strgarju, Tlake 4.
1.1.1949
Fasade Anzelnove hiše. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
Hiša št. 5, pri Butari, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, zadnja stran hiše pokrita s koruzovno (ni stene), Blečji Vrh, Gradec. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Stol, Šmarje 3i pri Mlekarju- Šuštar Stanko izdelal pred 15 leti, Franc Gliha, mizar, Šmarje. Teren...
Frčada hiše št. 2, ornament z letnico 1857, Veliki Vrh, pri Kržol. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Voz. lastnik Jože Mehle, Paradišče 1.
1.1.1949
Kosa za košnjo žita. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
Kramp. lastnik Jože Tomažin, pri Kržolu, Veliki Vrh 2.
Tloris hiše, štale, drvarnice. Lastnica Fračiška Zupančič, pri Vovku, Mali Vrh 3.
1.8.1949
"Čenene grable" (grablje), Polica 16, pri Bubnarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Hiša št. 10 s kozucom (kozolcem), Razdrto pri "Učki", Groznik Anton. Teren 2: Šmarje- Sap...
1.1.1949
Tloris hiše. Tlake 6
"Dletnik", stojalo za sekire, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1949
Troščine, Špaja vas 8, vrhhlevna kašča, pri Štrusi. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-...
1.8.1949
Tov. Šuštaršič v razgovoru z dvema ženama. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Plug - drevešček. Lastnik Jože Tomažin, pri Kržolu, Veliki Vrh 2.
1.1.1949
Žatvoha, sekira. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.8.1949
"Pilček"- znamenje v Zgornji Slivnici. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku...
1.8.1949
Volovski jarem z letnico 1909 in jarmiček ter klepišče, Mali Konec 3, Skubec Uršula. Teren 2:...
1.8.1949
Kopa, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Žrebe in gospodar, Tlake, pri Garbas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Koš. Lastnica Marija Janežič, Cikava 29.
Mati z bakljo, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Vogal lesene hiše, Gorenja vas 1.
1.8.1949
Gorenščkova mati, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Škala s kraškim studencem, Peč. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Vrata z letnico 1884 JG, Šmarje 8, pri Štrubli, delal Jože Gliha. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Poslikana skrinja. Lastnik Anton Perčič, Paradišče 6.
1.8.1949
Hiša, Paradišče, pri Ahlinu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Ekipa EM na poti na Polico. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
France Marn (Marnov Fr?nce), Sap 26, m?zikontar; harmonike je naredil 1921 Anton Mrvar iz Trbovelj...
1.1.1949
Mlin za sadje. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
Prelca za pletev. Lastnica Frančiška Habjan, pri Prusnikovih, Mali Vrh 2.
Orjejo, Dolenja vas, mlin. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Stuh" slame (ker nima kozolca), Sela 4, Toune Janez. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Fasade Strojinčeve hiše, lastnik Franc Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
Stegnjena kozolca, med seboj povezana (novi postavljen po vojni), Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap-...
Truga za črni kamen. Lastnik Jože Vovk, Dolenja vas 10.
Kašča z letnico 1778, Dolenja vas 2, pri Štefanovih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
Dolenja vas pri mlinu- obračanje sena. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Detajl na pajklu. Lastnik Jože Vovk, Dolenja vas pri Polici 10.
1.8.1949
Dimnikova terilna jama, Sela 16. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Veža z vhodom v štiblc. Troščine 6.
Stopanje prosa, Dolenja vas 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Volovski jarem pri Peskarji. Lastnik Jože Groznik, Blečji Vrh 12.
1.8.1949
Plakat- vabilo na predavanje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Brus, Gajniče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Znamenje na stropnem tramu v kašči, lastnica Frančiška Ahlin, Peč 1.
1.8.1949
Kašča, Peč 1 (na notranji strani vrat napis). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Pogled na vas Pleše. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Miza. Lastnica Marija Hočevar, pri Malnarju, Gojniče 7.
Kržolova družina iz Velikega Vrha. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Šajtrga" za futer vozit. Blečji Vrh- Gradec pri Peskarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
Organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15.
1.8.1949
Krompir orjejo z dreveščkom, Mala Stara vas 8, Javornik. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje)...
1.1.1949
Preša za sadje. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1949
Pájkelj v mlinu, Huda Polica 6, pri Puciharju. Lastnik Ignac Zajec.
1.1.1949
Omara ("kostn") pri Kurjek. Lastnik Anton Pavlin, Huda Polica 1...
1.8.1949
Blečji Vrh 10, pri Mežnarji, Smreka Jože. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Miza pri Makli. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
1.1.1949
Trlica.lastnik Anton Vidic, Pleše 2
1.1.1949
Tloris hiše, kašče pri Franckovih. Lastnik A. Janežič, Troščine 6 (Špaja vas).
1.8.1949
Šmarje- zapuščena hiša št. 17, pri Pajki (sedaj Smoletova). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.8.1949
Kozolec- toplar, spredaj repi, Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Garnpret", Paradišče. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
1.8.1949
Cerkev v Šmarjah. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Podajač. Lastnik Jožef Tomažin, pri Kržolu, Veliki Vrh 2.
Okno kašče, lastnica Marija Omahen, Dol. vas 8.
1.1.1949
Kljuka. Lastnica Frančiška Garbas, Tlake 10.
1.8.1949
"Pilček"- znamenje v Zgornji Slivnici. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...