Subscribe to RSS - Sodarstvo, škafarstvo

Slovenski etnografski muzej

Sodarstvo, škafarstvo

23.08.1920
SEM;F-0004166
Sodarja (Juri Horvat, Mate Dragoš) in kovača (Avgust Jakše, Pavle Rauch) v gradu Pobrežje ob Kolpi...
1.8.1959
Andrej Ogrič, Vojsko 67 (Vogalce), pri Štefanu, na reziunem stolu "štosa doge" za škaf...
28.8.1959
Malarin (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča.
28.8.1959
Utór?nk (pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
28.8.1959
Skobla (pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
28.8.1959
Módu (pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
28.8.1959
Skobla (pintarsko orodje), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča.
28.8.1959
"Klina" (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča...
28.8.1959
Reziu?nk (rezilnik, pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
5.10.1965
Miniaturni sodček s tremi izlivi, izdelal sodar Marko Juratovič, Drašiči 2. Teren 22 - Drašiči,...
5.10.1965
Sod v delu, sodar Juratovič in njegov sin ob novem sodu, Drašiči 2. Teren 22 - Drašiči, Bela...
28.8.1959
"Utor?nk" (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča...
28.8.1959
"Ušes?nk" (pintarsko orodje za uho izvrtat), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča...
28.8.1959
Hlapec (pintarsko orodje), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča.
1.1.1972
Sodarji pri delu, relief s soda, 82x41cm, Franc Makorič, Dravinjski Vrh 32. Teren 29 - Jeruzalemske...
28.8.1958
"Natezaunik" za obroče pri sodu. Lastnik Anton Koritnik, nekadaj Žvanuti 50...
28.8.1958
Natezaunik za obroče pri sodu, lastnik Jože Krečič, na Majeriji, Slap 18.
1.8.1958
Štos (brez kline) za doge oblat. Poleg Vida Ambrožič, u Malnu, Sanabor 28. Teren 15 - Vipava, 1. -...
28.8.1959
Létu (pintarsko orodje), Vojsko 67 (Vogalce), pri Štefanu, Andrej Ogrič.
28.8.1959
Klina (pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
1.8.1959
"Struh" (oblič) za doge oblat (stružit), Zadlog 21 (Kot) pri Kotniku, dolžina struha...
28.8.1959
Struh (pintarsko orodje), Vojsko 67 (Vogalce), pri Štefanu, Andrej Ogrič.
28.8.1959
Cirkl (pintarsko orodje), Vojsko 67 (Vogalce), pri Štefanu, Andrej Ogrič.
28.8.1959
Klina za doge (pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
5.10.1965
Sodar Juratovič in njegov sin ob novem sodu, Drašiči 2. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v...
1.1.1960
"Št?h" (mera) za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
31.8.1955
Šestilo, Povžane 2, pri Zajčevih.
31.7.1953
Stara pintarska žaga "šajon", Filip Erzetič, Slapnik 4. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31...
15.8.1952
Sod dela (iz hrastovega lesa), Bubič Franc, pintar, Dolenji Maharovec 24. Teren 9- Šentjernej na...
1.7.1952
Kavs Anton, Soča 115, pri Mergeciči, obrezuje doge za štare na "stolu". Teren 8 - Trenta...
1.7.1952
Kavs Anton, Soča 115, pri Mergeciči, obrezuje doge za štare na "stolu". Teren 8 - Trenta...
1.1.1949
Vetornik. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1949
Rzivnik (rezilnik). Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1949
Skubva, skobelnik. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1949
Natezavnik. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1949
Regljač, skobelnik. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.8.1955
Tišlarjev Janez (desno) pobija obroče na čebru, levo žaga zet žagance za doge, Markovščina 34...
1.8.1961
Tadej Kovaljev, sodar. Vrh 26. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Natezaun?k" (natezalnik) in "babca" za lesene obroče nabijat. Lastnik Jože...
1.1.1960
"?rziunik" (rezalnik) za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu...
1.1.1960
"Štosnik" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
"Utornik" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
"Stau?nk" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
"Cirkl" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu", Uzmani...
1.1.1960
"Ušaznik" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
"Kriuc" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu", Uzmani...
1.1.1960
"?rziunik" (rezalnik) za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu...
1.1.1960
"Skubla" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
"Vogática" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1949
Sveder za izdelovanje ušes pri škafih. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.