Subscribe to RSS - Zgornje Vogliče/Oberwinklern
Voz z listnim ali steljnim košem. Naredil ga je gospodar sam. Iz fototeke študentskih ekip...
Skedenj z mostom. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 148 (Šušteršičeva...
Grablje za "stelo". Bile so prinešene iz Zilje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
"Pašt?ba" za lan z dvema trlicama. Moška trlica je na notranji strani in je 20 cm večja...
Dva gozdarska delavca "holcarja" s "šepso" in "ščiro" (sekiro) iz...
Lesena enonadstropna kašča, ki je ne uporabljajo več in jo sedanji gospodar (zg. Skoparnik) imenuje...
Trlica z letnico 1826 in gospodinja, ki jo je darovala za našo zbirko, Muzej v Žitari vasi. Iz...
Lesena enonadstropna kašča, ki je ne uporabljajo več in jo sedanji gospodar (zg. Skoparnik) imenuje...
Znamenje pri Skoparniku iz l. 1770. Ležeča žena pod križem, na glavi ima pokrivalo kot črno avbo...
Hiša postavljena najkasneje leta 1668 na Zvrhnjih Vogličah št. 7, vulgo pri Šmonu Iz fototeke...
"Pašt?ba" za lan z dvema trlicama. Moška trlica je na notranji strani in je 20 cm večja...