Subscribe to RSS - Kotmara vas/Köttmannsdorf
630:LJU;F-0000118/I
Znamenje za večno luč na pokopališču v Kotmani vasi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000329/I
"Ora?o" (oralo), Kotmara ves 33, pri Pibri. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000330/I
"Ora?o" (oralo), Kotmara vas 33, pri Pibri. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000331/I
Krompir ("hrušče podzemljenšče") v?n orjejo, Kotmara vas 33, pri Pibri. Teren I - Koroška...
630:LJU;F-0000338/I
Ostrvi delajo (detelja), Kotmara vas, pri Kumru. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.