Subscribe to RSS - Škofiče/Schiefling
Pročelje hiše Škofiče št. 30, vulgo pri Kajžniku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
"ajž?va" "pašt?ba" v Škofičah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Kamen za koso klepat. Lastnik: pri Bautniku, Škofiče. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Stol (zecolj) iz 1890 ali 1900 - Podjerbek, pri Nemcu Bavernik. Iz fototeke študentskih ekip...
Kamen za klepanje. Detajli: "babca", "raml"; kosa: "kosišče", "...
Sodobna volovska vprega v Škofičah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 74...