Subscribe to RSS - Močile/Matschiedl
Peč. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 496 (Šušteršičeva fototeka)...
"Krušče koplajo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 513 (...
"Studenec" - vodnjak, ki je izredno plitek, pokrit s streho, ki je v navadi v Močilah. Iz...
"Studenec" - vodnjak, ki je izredno plitek, pokrit s streho, ki je v navadi v Močilah. Na...