Subscribe to RSS - Magdalenska gora/Magdalensberg
630:LJU;F-0000623/I
Podružniška cerkev na Magdalenski gori (Magdalensberg) nad Labudom, Koroška. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000624/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000625/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000626/I
"Ora?o" (oralo), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I -...
630:LJU;F-0000627/I
Gare (ročni voz), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0000628/I
Koš (nem. Puckelkorp), Magdalenska gora 12, pri Šreku, Mihael Srienc, Koroška. Teren I - Koroška,...