Subscribe to RSS - Potoče/Potschach
Zadnji slovenski kmetiji v Potočah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Pospravljanje koruze - "sirk dou jemlejo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l...
Slika predstavlja domačijo - stegnjeni dom malega kmeta. Hiša ima sledeče detajle: Podstrešje...
Kmečka hiša, Potoče št. 6, pri Kehl, Mošič Tilda. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
"Hrušče pobirajo", to je krompir. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg...