Subscribe to RSS - Šmarjeta/St.Margarethen
630:LJU;F-0000480/I
"Orau" (oralo), Šmarjeta pri Telenbergu št. 19 (obč. Važenberk), pri Petric. Teren I -...
630:LJU;F-0000543/I
"?ozi" orala, Šmarjeta v Rožu, pri Podrutjak. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000535/I
B?čeunik (čebelnjak), Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000533/I
"Ra??" (ralo od spodaj), Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000532/I
"Ra??" (ralo od spodaj), Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000531/I
"Ra??" (ralo od spodaj), Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0000530/I
"Ra??" (ralo), Šmarjeta pri Pliberku, pri Kosu. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
630:LJU;F-0000482/I
"Orau" (oralo), Šmarjeta pri Telenbergu št. 19 (obč. Važenberk), pri Petric. Teren I -...
630:LJU;F-0000481/I
"Orau" (oralo), Šmarjeta pri Telenbergu št. 19 (obč. Važenberk), pri Petric. Teren I -...
630:LJU;F-0000544/I
Stari in novi "b?čeujak" (čebelnjak), pri Podrutjak, Šmarjeta v Rožu. Teren I - Koroška,...