Subscribe to RSS - Dole/Dellach
01.10.1960
630:LJU;F-0000785/I
Pogled na Dole (levo "stuog"- kozolec, stog, desno "kranjšč? stuog"). Teren I...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu na poti iz Loč proti Dolam. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Štehvanje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 418 (Šušteršičeva fototeka...
1.8.1951
Kravo je napelo. Bližnji sosedje pomagajo gospodarju pri reševanju krave. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Vrata v ogradi. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 325 (Šušteršičeva...
1.8.1951
Skupina svatov na poroki Franca Vuttija Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
"Puot" z "rocami". Roce so obroči, s katerimi so pritrjene poševno ležeče deske...
1.8.1951
Ženitovanjski sprevod v ženinovi vasi. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
"Puršt?" na konjih, pripravljeni da gredo po nevesto. Na čelu sprevoda konjenikov je...
1.8.1951
Vaška "konta" zbira za "pulb?rg". Fantje, ki so priredili žegnanjsko svečanost...
1.8.1951
Franc Vutti fotografiran s svojim botrom na ponedeljek po štehvanju, ko so pobirali fantje za...
1.8.1951
"Puršt?" na konjih, pripravljeni da gredo po nevesto. Iz fototeke študentskih ekip...
01.10.1960
630:LJU;F-0000782/I
"V?čeun?k" (čebelnjak), Dole v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1960
630:LJU;F-0000771/I
"Križ" (znamenje) na poti Dole - Moste v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
1.8.1951
Pogled na Dole izpod Melvič, v ozadju desno na hribu podružnična cerkev v Napoljah. Iz fototeke...
1.8.1951
"Ojset" - po nevesto gredo - ženitovanjski sprevod. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Štehvanje. "Dečve s kranclč?m". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
Štehvanje. "U prv? jo pelje". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
Dole, Melviče, Rut in Pazerško jezero z Negalom v ozadju, posneto s poti na Dolško planino, čisto...
1.8.1951
"Puršt?" so prišli z godbo na ženinov dom, od koder se odpravijo na vozovih po nevesto...
1.8.1951
Štehvanje, ljudski običaj ob "žegnanju", v sredi poti spredaj je "barig?lca" na...
1.8.1951
"Hrušče" kopajo z motikami. (Podzemljoške hruške = krompir). Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Orno orodje, "drevo za hrušče venkaj devati". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu na poti iz Loč proti Dolam, v ozadju Borovška gora. Iz...
1.8.1951
V Dolah so samo tri teriščne jame: jama na sliki je "Štokerjeva", posestnik p.d. Štoker v...
1.8.1951
Koš za vožnjo stelje iz gozda, koruznih storžev s polja, itd. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Štehvanje. Visoki rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 424 (...
1.8.1951
Dolška cerkev, podružnica melviške fare. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
Pogled na Dole z dolško cerkvijo v ospredju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Pogled na stanove "fače" in "tamarje" na Brški planini proti zahodu. Stanovi...
1.8.1951
Senik nazivajo "šufa", ki sloni na lesenih "šokih". Star je 16 let ter zgrajen...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu v cerkev. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Vaška "konta" zbira za "pulb?rg". Fantje, ki so priredili žegnanjsko svečanost...
1.8.1951
"Muzikanti" - godba s katero so prišli "puršt?" na ženinov dom, od koder se...
1.8.1951
Ograde pod Dolami za živino, na levem bregu Zilje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Kravo je napelo. Bližnji sosedje pomagajo gospodarju pri reševanju krave. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu na poti iz Loč proti Dolam. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Štehvanje. "Štehvovc" skuša natakniti obroč, ki je ostal od soda. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Voz za nevesto v ženitovanjskem sprevodu, na poti po nevesto. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
"Muzikanti" - godci, ki so prišli s"puršt?" na ženinov dom, od koder se...
1.8.1951
Godci na vozu v ženitovanjskem sprevodu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
"Muzikanti" na vozu v ženitovanjskem sprevodu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...