Subscribe to RSS - Goriče/Goritschach
Grablje za žito. Lastnik: Bajdl, Goriče 4 Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
"Detela" na ostrvah in "uvadna letra" (lojtra). Iz fototeke študentskih ekip...
Znamenje v Goričah z letnico 1859. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 76...
Znamenje v Goričah na poti v "Tratnikov birt". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Grablje za žito. Lastnik: Bajdl, Goriče 4 Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Fasada z gankom in kobiljim hlevom v suterenu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...