Subscribe to RSS - Žitara ves/Sittersdorf
Močilnik Ana sedi "za kletjo" na durih, ki vodijo "na prešno". Iz fototeke...
Nekdanji vinogradi pod vinsko goro pri Žitari vesi. Ob vznožju je naselje Podnogradi, nastalo iz...
Skupina nekdanjih zidanic, sedanjih stanovanjskih stavb pod nogradi (vinogradi) Iz fototeke...
Hus Albert iz Žitare vesi kot vabovec s kolesom, posnet v Pogrčah. Vabovci v Žitari vesi se...