Subscribe to RSS - Št. Janž v Rožu/St. Johann im Rosental
Hiša pri Močilniku v Št.Janžu št. 3, ki je stala že za časa Napoleona. Predvsem je na hiši zanimiva...
Pred čebelnjakom sedi čebelar Rupert Švajger. V čebelnjaku so vidni panji: žnidaršiči, kranjčiči -...
Strešno okno na "Močilnikovi hiši". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...