Subscribe to RSS - Gorenje pri Divači
Gorenje pri Divači št. 14. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači, št. 12, streha. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 11, hiša. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 9, okna, streha. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 12, hiša. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači, križ iz leta 1733. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Porušena "zidanica" (kašča) pri hiši št. 22 - pri Pocimprovih. Teren 33 - Postojnsko,...
Lovska veselica. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gorenje št. 18 - pri Gregcovih, novogradnja, okraševanje fasade. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Novogradnja na poti v Gorenje. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Gorenje pri Divači št. 3-4, niša pri portonu z letnico 1715. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje 33 pri Divači (letnica 1733). Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači, ulica. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 12. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 10. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 3-4, niša pri portonu z letnico 1715. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 10, hiša. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači, borjač. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Povir 10, okno (gotsko) prezidano oz. prenešeno. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 12. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje 14 pri Divači, hiša s spahnjenico. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 14, hiša s spahnjenico. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Kašča pri hiši št. 18 - pri Gregcovih. Primerjava s podobnimi kaščami iz obdobja 19. stoletja v...