Subscribe to RSS - Podlož
1.8.1962
"Škrince" za polhe lovit, pri Kunteln- Levec, Podlož št. 23. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.8.1962
Stranišče pri Panterju, Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Sk?d?n, Strle Antonija, pri Špeharjevih, Podlož 7. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Bagrle", v rabi pred cca. 30 leti, Strle Franc, Podlož 6. Teren 19 - Loška dolina (1.-15...
1.8.1962
Tomažev skedenj, Podlož 19. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Koš "pleter" za rezanco, 2 košari in jerbas za krompir, Peter Pantar, Podlož 15. Teren 19...
15.8.1962
Vile za seno in gnoj. Janez Žnidaršič, Podlož 10.
1.8.1962
Pantarjeva hiša, Peter Pantar, Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Kočija", Strle Franc, Podlož 6. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
"Škrince" za polhe lovit, pri Kunteln- Levec, Podlož št. 23. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.8.1962
Žena je pravkar nabrala kamilice za zdravila, Kočevar Neža, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.8.1962
Vaški studenec v Podložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Del skednja pri Špeharjevih. Antonija Strle, Podlož 7.
1.8.1962
"Čebeunak", Miklov, Podlož št. 8. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Kamen za mast. Peter Pantar, Podlož 15.
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Orodje za luknje delat za grablje. Janez Hribar.
1.8.1962
Žena pripravlja statve za tkanje trakov, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Koši: 2 "pletera" in "koš" (iz letev). Strle Antonija, pri Špeharjevih, Podlož...
1.8.1962
Štala z gnojiščem in straniščem, pri Špeharju, Antonija Strle, Podlož 7. Teren 19 - Loška dolina (1...
1.8.1962
Hiša s štalo, Strle Antonija, pri Špeharjevih, Podlož 7. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Mentrga. Peter Pantar, Podlož 15.
1.8.1962
"Jar?m", Kočevar Ivan, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
"Rifl" za lan "riflat" (čistit). Podlož 13...
15.8.1962
Motovilo.
1.8.1962
"Rifl" za lan, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Orodje za izdelavo grabelj. Lastnik Janez Hribar.
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, kolovrat. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Ruta "na Marinko", Avsec Ana, Podlož 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Žena pripravlja statve za tkanje trakov, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
15.8.1962
Statve za trakove. Podlož.
1.8.1962
Sestra Avsec Ane, Podlož 13, "ajnfoh zavezana". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
"Keblica" (lesena posoda) za mast. Janez Žnidaršič, Podlož 10...
1.8.1962
"Baća" (voz za vožnjo vode s studenca) s sodom in lijakom, Janez Avsec, Podlož 13. Teren...
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Tesarska sekira "s?roska". Peter Pantar, Podlož 15...
1.8.1962
Razpelo na poti v Podlož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Sestra Avsec Ane, Podlož 13, "ogrnjena v koc?k". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
82-letni Peter Pantar obrezuje šprikle na ?rzivnem stolu. Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15...
1.8.1962
Lesena bajta, prenešena s Križne gore. Janez Tomc, Podlož 20, pri Kajžarju. Teren 19 - Loška dolina...
15.8.1962
Skrinja. Janez Žnidaršič, Podlož 10.
15.8.1962
Orodje za izdelavo grabelj. Lastnik Janez Hribar.
15.8.1962
Tesarska sekira "Žatlaka". Peter Pantar, Podlož 15...
15.8.1962
Jarmiček. Vinko Kočevar, Podlož 9.
1.8.1962
Žena pripravlja statve za tkanje trakov, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...
15.8.1962
Priprava za vitre delat.
1.8.1962
Malnarjev kozolec, Janez Korošec, Podlož 18. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kajžarjev Ivan iz Podloža vozi seno s kravo. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
"Klofar" (lopar za čiščenje tekstila). Lastnik Janez Hribar...
1.8.1962
Malnarjev kozolec, Janez Korošec, Podlož 18. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vida Korošec, Podlož 18, drži v roki polnjeno dauko v "špriklah" in "modl" za...
15.8.1962
"Jenčke" (nečke). Peter Pantar, Podlož 15...
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, trlica. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kopica sena z jezera ("jezerina"). Rabijo jo za nastiljanje živini, pri Mahrarju v...
1.8.1962
"Kristus v lini", Kočevar Janez, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, kolovrat, novejši. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Skednji pod vasjo, Podlož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Jarem. Vinko Kočevar, Podlož 9.
15.8.1962
Likalnik. Janez Žnidaršič, Podlož 10.
1.8.1962
Sestra Avsec Ane, Podlož 13, "ogrnjena v koc?k". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Na travnik gre grabit; žena v današnji delovni noši, Podlož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Razpelo na poti v Podlož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Porepnek" (vrv za povezavo voza s senom), pleten iz koncev kravjih repov, star nad 80...
1.8.1962
Košara v delu. Ima dno "ploh" iz bukovega lesa, "šprikle" in ročaj "roča...
15.8.1962
Vilice (osti). Vinko Kočevar, Podlož 9.
1.8.1962
Hiše v Podložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Ostrnice v Podložu, zadaj Križna gora. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Kočija" za krmo vozit, Strle Antonija, pri Špeharjevih, Podlož 7. Teren 19 - Loška...
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žena tke, Kočevar Reza, Podlož 9. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kočevar Janko, Podlož 14, motovilo. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
"Smetišna" (smetišnica). Peter Pantar, Podlož 15...
1.8.1962
Tu obrezuje "ploh" s "s?rosko", Podlož 15. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8...