Subscribe to RSS - Tesarstvo

Slovenski etnografski muzej

Tesarstvo

1.1.1949
Žatvoha, sekira. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1948
Bauta, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.8.1948
Kocman Franc, tesar- mojster, Ponova vas 45. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.6.1964
Anton Mihelčič - Kocjan za "reziunim stolom", Staro Apno 11. Teren 21 - Škocjan na...
15.8.1962
Tesarska sekira "Žatlaka". Peter Pantar, Podlož 15...
Cimpermani pri delu pri Matajcovih v Podgori. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
Cimpermani pri delu pri Matajcovih v Podgori. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Tesarska sekira "s?roska". Peter Pantar, Podlož 15...
15.8.1962
Tesarska sekira "žatlaka". Ivana Strle, Vrhnika pri Ložu...
Cimpermani pri delu pri Matajcovih v Podgori. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1956
Vrezan znak nad vrati v hram in pretaknjena palica za zapiranje. Ivan Goltes, Malence 11. Teren 13...
1.8.1956
Znamenje na vratih hrama pri Žuličevih, Črneča vas 4. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
28.8.1959
Cirk?l (lesen, cimpermansko orodje), Zgornje Lome 8, pri Kašc.
28.8.1959
"Burca" (posoda) za farbo (barvo), (cimpermansko orodje), Kanji Dol 5, pri Bajcu...
28.8.1959
Sekira (tesarska) puntovka, Zgornje Lome 8, pri Kašcu.
1.1.1948
Puntaha, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.1.1948
Lesena vosrvaga (libela). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.1.1948
Cimaraka, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.1.1949
Plenkača, sekira. Lastnik Franc Pucihar, pri Hočevarju, Gojniče 8.
1.1.1950
Puntaha (tesarska sekira). Lastnik Franc Košir, Šentpavel 18.
3.8.1951
Tesla (za tesanje). Lastnik Jožef Skočir, Kred 18.
3.7.1951
Teše, Sedlo. Teren 7 - Kobarid, 3.7. - 3.8.1951.
31.7.1952
Klinja za cepljenje desk. Soča 150.
Pajs Andrejca kola korito za hruške, muškat. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
15.9.1952
Tesarsko znamenje na hramu. Tolsti Vrh.
15.8.1952
Znamenje na tesanem gospodarskem poslopju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.9.1952
Tesarsko znamenje na hramu. Tolsti Vrh (Globoko).
15.8.1952
Tesarsko znamenje na bangerju hrama, Tolsti Vrh (Globoko). Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
31.7.1953
Anton Sitar, Senik 14, tese hlod za kosje s tesavno sekiro. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953...
31.8.1955
Tesalo, Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
1.1.1948
Bauta, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
1.1.1948
Plenkača, tesarsko orodje (sekira). Lastnik Franc Kocman, Ponova vas 45.
28.8.1959
Šnajderka (sekira) za trame tesat, Vojsko 32, pri Smodinu.