Subscribe to RSS - Veliko Ubeljsko
1.7.1980
Pokopališče v Ubeljskem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Značilen stavbni tip, ki se na tem ozemlju pojavlja pri bogatejših kmetih (...
1.7.1980
Gospodarsko poslopje z lesenim straniščem. Veliko Ubeljsko št. 24. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Polknice svinjaka. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 24. Prva hiša v Velikem Ubeljskem, ki je bila krita z opeko - pred 200 leti...
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 2. Stanovanjska hiša in nekoč gostilna ter furmanska "štala" (hlev)...
1.7.1980
Kapelica na začetku vasi, letnica 1863. Nad polkrožnim portalom je napis v slovenščini. Teren 33 -...
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Primerjava: Rakulik, Orehek,... Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Stanovanjski objekt in stanovanjsko poslopje z značilno notranjsko čopasto...
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 2. Ambicioznejša stavba bogatejših kmetov. Hišo je zidala družina Komar. Nekoč...
1.9.1980
Mala kmetija, oprema kuhinje - zidan štedilnik. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.7.1980
Veliko Ubeljsko št. 9. Arkadna "lopa" na vhodni fasadi. Kamnoseško obdelana okna in vrata...
1.7.1980
Središče vasi s cerkvijo. Stavbni fond kaže vaško diferenciacijo slojev. Teren 33 - Postojnsko,...
1.7.1980
Šupa z značilno "pleteno" steno. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...