Subscribe to RSS - Dane
1.8.1962
Marinka in Judita Komidar, Dane št. 40. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Senen voz (lojtrnik). Anton Mlakar - pri Mihevščevih, Dane 19.
1.8.1962
Kozolec- "samec", Franc Komidar, Dane št. 40. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Znamenje v gozdu, Dane. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Čebeunak", Franc Komidar, Dane št. 40. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Ročna "kočijca" (voz). Pri Špeharjevih, Dane 15...
15.8.1962
Sušilnica pri Jakobcu, Milan Kendara.
15.8.1962
Ročna "kočijca" (voz). Pri Špeharjevih, Dane 15...
1.8.1962
Pogled na "gerblje" pri novi Golobini (požiralniku) v Danah - Škriljavo pri Starem trgu...
F0001440
Stara mežnarija, krita s slamnato streho, Dane 1, Škrilje.