Subscribe to RSS - Bukovje
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
1.9.1980
Bukovje št. 17 - "zidanica" za žito, v pritličju je "hram" za krompir. Stara...
1.9.1980
Kapelica na koncu vasi, ki je nekoč služila kot prostorski poudarek, danes pa priča o tedanjem...
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...
1.9.1980
Bukovje št. 26 - stegnjen dom. Domačija: stanovanjsko in gospodarsko poslopje, je značilna...
1.9.1980
Bukovje št. 33. Okraševanje fasad: košuta in jelen. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.9.1980
Bukovje št. 26 - stegnjen dom. Domačija: stanovanjsko in gospodarsko poslopje, je značilna...
1.9.1980
Lesena kašča ob hiši št. 23 je eden od redkih primerov te vrste, ki se je do danes ohranil...
1.9.1980
Lesena kašča ob hiši št. 23 je eden od redkih primerov te vrste, ki se je do danes ohranil...
1.9.1980
Kašča ob hiši št. 23. Značilna kašča tega področja (primerjava s kaščami v Gorenju in Belskem), ki...