Subscribe to RSS - Cerknica
Pogled na cerkev in hiše.
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Na razglednici Cerkniško jezero. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Na razglednici Cerkniško jezero. Med leti 1928 in 1947.
28.05.1922
SEM;F-0001426
Hiša, Mala ulica, Žifkotova hiša št. 121, Lončar Janez.
SEM;F-0001427
Naselje, ulica.
SEM;F-0004063
Paša goveje živine.
28.05.1922
SEM;F-0004065
Paša goveje živine v okolici Cerknice.
SEM;F-0004067
Paša goveje živine.
28.05.1922
SEM;F-0004832
Hrenov "bališ" iz Cerknice pred gostilno Žumer...
Cerknica. Na razglednici Cerkniško jezero. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Skupina hiš. V ospredju volovska vprega.
Hiša z gospodarskim poslopjem.
Hiša, stopnišče.
Celoten pogled.
Hiša z gospodarskim poslopjem.
Rezbarije v lesu.
Portal (vrata).
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Cerknica. Med leti 1928 in 1947.
Cerkev Marijinega rojstva v Cerknici na Taboru.