Subscribe to RSS - Gradec
1.1.1978
Smrdelova stara mati pri vsakodnevnem branju. Smrdelj Marija, Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko,...
1.1.1978
Žitko Miran, po domače Želetov, na poti na travnik, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Smrdel Štefanija zaliva rože. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Želetova mama - delovno oblečena. Žitko Alojzija, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mali Gračani se igrajo na Mrklinovem dvorišču. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče - delovna poletna noša. Penko Ivan, Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vaško znamenje. Gradec (pred vhodom v vas). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Jutranje prinašanje mleka k Mrklinu. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Smrdel Jakob krmi kravo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče pri vsakodnevnem branju časopisa. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vezanje sena pri Želetovih. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Želetova Magda in Irena gresta grabit. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Graški otroci se igrajo pred Mrklinovo hišo. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Želetovi gredo po seno. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Napreganje pri Toniševih, Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Smrdel Jakob žene kravo v hlev. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Teta - "tota" Mrklinova. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Vsakodnevni prizor v Gradcu okoli 7.30, ko pride mlekar. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Žitko Miran, po domače Želetov, v prostem času riše. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vezanje sena pri Želetovih. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Toniševa gospodinja pri pletvi na vrtu. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Pogovor vaščanov. Gradec. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Igranje pred Andrjaševo hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Graški otroci se igrajo "lastiko". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Tonišev oče z vnukom. Penko Ivan, Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Graški otroci se igrajo "lastiko". Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Mrklinov oče, Čeligoj Jakob, prevaža gradbeni material. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Toniševa gospodinja pri pletvi na vrtu. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Opoldansko zvonenje - na vrsti so Andrjaševi. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Opoldansko zvonenje - na vrsti so Andrjaševi. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševa stara mati krmi kokoši. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Popoldansko umivanje. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševa stara mati. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Jutranje prinašanje mleka k Mrklinu. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Jutranje oblačenje (obuvanje). Žitko Alojzija, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Tonišev oče pri vsakodnevnem branju časopisa. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Poletna delovna noša. Čeligoj Jakob, po domače Mrklinov, Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Želetova Magda in Irena gresta grabit. Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Medsebojna pomoč - vezanje sena pri Andrjaševih. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Medsebojna pomoč - vezanje sena pri Andrjaševih. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mlekar in Gračani. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Dolores se "uanga na uangelci" (guga na gugalnici). Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko,...
1.1.1978
Žitko Miran, po domače Želetov, na poti na travnik, Gradec 4. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševi pri delu pred hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjašičeva Joža s sinom in vaškimi otroci na poti na polje. Gradec 2. Teren 33 - Postojnsko,...
1.1.1978
Andrjašev "gartel" (plot). Smrdel Štefka, Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Igranje pred Andrjaševo hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševi pri delu pred hišo. Gradec 5. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Andrjaševa - Smrdel Štefanija čaka z mlekom. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mlekar in Gračani. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Gračani čakajo mlekarja. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Mali Gračani se igrajo na Mrklinovem dvorišču. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Teta - "tota Mrklinova" hrani najmlajšega. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
1.1.1978
Penko Franc (Tonišev) pri premetavanju peska. Gradec 1. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.