Subscribe to RSS - Ljubljana
630:LJU;F-0047331
Hčerka Jože Kozaka pri obhajilu, po letu 1930. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047316
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047315
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047314
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
01.06.1914
630:LJU;F-0047191
Maturanti na učiteljišču 1914. V: album I, dijaško obdobje.
01.06.1914
630:LJU;F-0047190
Pirc-Sršen-Petje-Štrukelj, dijaki, sošolci na učiteljišču. V album I, dijaško obdobje.
01.06.1914
630:LJU;F-0047189
Maturanti na učiteljišču 1914. V: album I, dijaško obdobje.
01.05.1912
630:LJU;F-0047187
Mladenič s konjem. V: album I, dijaško obdobje.
22.07.1910
630:LJU;F-0047185
Joža Kozak, rojen leta 1895, na domačem vrtu na Sv. Petra cesti 64 v Ljubljani. V: album I, dijaško...
Na razglednici je Marijin trg s prešernovim spomenikom in frančiškansko cerkvijo. Med leti 1928 in...
Na razglednici je Tromostovje s frančiškansko cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
630:LJU;F-0047317
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047318
Valvazorjev trg, leto 1925, Kozakova hči v otroški posteljici. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047328
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1927
630:LJU;F-0047327
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1927
630:LJU;F-0047326
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1927
630:LJU;F-0047325
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047324
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047323
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047322
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047321
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047320
Valvazorjev trg, leto 1925, Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047319
Valvazorjev trg, leto 1925, Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
Na razglednici je panorama z Gradu proti Viču. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Trg Tabor in Sokolski dom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Rožne doline in Glinc. V ozadju Viška cerkev. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Marijin trg (starejši posnetek). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama iz Bellevue-a. Med leti 1928 in 1947.
Vižmarje. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Masarykova cesta z Bavarskim dvorom v ozadju. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Nebotičnika proti Univerzi. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Turjaški trg (danes Novi trg). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Glavna pošta in hotel Slon pred obnovo (in novogradnjo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je frančiškansko Tromostovje pozimi ponoči. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Tavčarjeva ulica s sodnijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad (vidi se kupola na strehi glavne pošte). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je notranjost Magistrata. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Bellevue-a proti Pivovarni Union. Med leti 1928 in 1947.
Studenec. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici so zimski nočni posnetki (3x Tromostovje, vhod hotela Union). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Stolnica. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Realka na Vegovi ulici. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je sestavljenka 5-tih fotografij: - panorama na Kongresni trg, - Zmajski most, - 3x...
Na razglednici je panorama z grajskega hriba proti Šmarni gori (starejši posnetek). Med leti 1928...
Na razglednici je Kongresni trg s stavbo Filharmonije in Ljubljanskim gradom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je gledališče Drama. V ozadju se vidi Nemška hiša ob Gregorčičevi ulici. Med leti...
Na razglednici je Ljubljanski grad z Marijinega trga - pogled tudi na tramvaj in Kresijo. Med leti...
Na razglednici je panorama Krakova (Zoisova hiša, cerkev Sv.Jakoba) Med leti 1928 in 1947.
630:LJU;F-0047333
Joža Kozak, ko je živel na Valvasorjevem trgu, med leti 1926 in 1928. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1961
630:LJU;F-0047755
Poroka Marije Hilde Švegelj in Jože Kozaka, leto 1961. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1935
630:LJU;F-0047566
Prvenstvo Sokolov leta 1935, telovadec na krogih. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047565
Drsanje v paru (Stanko Bloudek z Angelco). V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047564
Prvenstvo Sokolov leta 1935, telovadec na krogih. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047563
Prvenstvo Sokolov leta 1935, dijaki na stadionu. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047562
Prvenstvo Sokolov leta 1935, dijaki na stadionu. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047561
Obiskovalci kopališča Ilirija. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047560
Prvenstvo Sokolov leta 1935, telovadec na krogih. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047528
Trnovo v zimi. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047524
Robbov vodnjak. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047523
Trnovo in Krakovo v zimi. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047567
Prvenstvo Sokolov leta 1935, telovadec pri skoku čez konja. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1935
630:LJU;F-0047568
Prvenstvo Sokolov leta 1935, telovadec na krogih. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1961
630:LJU;F-0047754
Poroka Marije Hilde Švegelj in Jože Kozaka, leto 1961. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1961
630:LJU;F-0047753
Poroka Marije Hilde Švegelj in Jože Kozaka, leto 1961. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1972
630:LJU;F-0047746
Kolektiv Iskre - Pržan, kjer je bila zaposlena Hilda Kozak, leto 1972. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1970
630:LJU;F-0047744
Hilda Kozak v pogovoru ob praznovanju Novega leta 1970. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1970
630:LJU;F-0047743
Hilda Kozak ob praznovanju Novega leta 1970. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1970
630:LJU;F-0047742
Hilda in Joža Kozak, nasmejana ob praznovanju Novega leta 1970. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1970
630:LJU;F-0047741
Marija Hilda Kozak, rojena Švegelj, ob Novem letu 1970. V: album V, od 1950 dalje.
01.01.1970
630:LJU;F-0047740
Joža Kozak ob Novem letu 1970. V: album V, od 1950 dalje.
630:LJU;F-0047739
Metalka - splošni oddelek, praznovanje 50 let gospe Pavle Hudoklin. Joža Kozak s sodelavci. V:...
630:LJU;F-0047738
Metalka - splošni oddelek, praznovanje 50 let gospe Pavle Hudoklin. Joža Kozak s sodelavci. V:...
630:LJU;F-0047522
Bogat vratni portal. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047521
Ženske se pogovarjajo. V: album IV, 1931-1940.
01.01.1952
630:LJU;F-0047384
Matura, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047383
Matura, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047382
Matura, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047381
Skupinska fotografija profesorskega zbora, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1972
630:LJU;F-0047380
Risba Jože Kozaka, ob 40-letnici 8.b razreda, avtor: Nikolaj Omersa. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1933
630:LJU;F-0047379
Učiteljski zbor profesorjev I. realne gimnazije leta 1933. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1928
630:LJU;F-0047338
Učiteljski zbor višje realke leta 1928. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1934
630:LJU;F-0047337
Učiteljski zbor I. realne gimnazije, leto 1934. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047336
Joža Kozak pri branju in poslušanju radia, okoli leta 1926. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047335
Joža Kozak, ko je živel na Valvasorjevem trgu, med leti 1926 in 1928. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047385
Po maturi, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047406
Nedelja pred stolnico. Praznično oblečeni ljudje vstopajo v cerkev. V: album II, 1925-1940.
630:LJU;F-0047520
Spomenik kralja Petra I. pred Magistratom. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047519
Stolna cerkev sv. Nikolaja, v ozadju na levi Frančiškanska cerkev. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047518
Trnovo in Krakovo v zimi. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047517
Pogled na zimski Šentjakobski most in Ljubljanski grad. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047516
Pogled na Prešernov trg z Wolfove ulice. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047515
Trnovo in Krakovo v zimi. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047456
Ljubljana nekoč. V: album III, 1930-1940.
630:LJU;F-0047426
Višja realka na Vegovi ulici v Ljubljani. V: album III, 1930-1940.
630:LJU;F-0047424
Spomenik kralja Petra I. pred Magistratom, Robbov vodnjak in tramvaj. V: album III, 1930-1940.
630:LJU;F-0047407
Zimsko jutro ob Gradaščici. V: album II, 1925-1940.
630:LJU;F-0047334
Joža Kozak, ko je živel na Valvasorjevem trgu, med leti 1926 in 1928. V: album I, povojno obdobje.
Črnuče pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik brez Slavije z gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nunska cerkev s šolo in nunskim vrtom posneto z Gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama pred gradnjo Slavije. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
2.9.1941
Na razglednici je Ljubljanski grad z Nebotičnika. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Most z Gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad z Nebotičnika. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z gradu proti Resljevi cesti (v ozadju nova gimnazija za Bežigradom)...
Na razglednici so Dukičevi bloki. V ozadju je Klasična gimnazija (danes Osnovna šola Prežihov...
Na razglednici je Št. Jakobski trg pod gradom. Med leti 1928 in 1947.
1.1.1939
Na razglednici je panorama s Šmarno goro. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Magistrat pred prvo svetovno vojno. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je stopnišče v Magistratu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama s Šmarno goro (pred gradnjo palače Slavija). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik in grad (brez Slavije). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je frančiškansko Tromostovje ponoči. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama s Tivolskega gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pogled na Ljubljansko barje. Med leti 1928 in 1947.
31.1.1945
Na razglednici je cerkvica v Dragi. (31.1.1945)
Na razglednici je stavba Glavne carinarnice. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pogled z Novega trga na Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je kombinacija iz štirih razglednic: - Ljubljanski grad - Spomenik Nepoleonove...
Črnuče pri Ljubljani. Na razglednici tamkajšnji transformator. Med leti 1928 in 1947.
Glince pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je grajski stolp, fotografiran s poti ob zunanji strani obzidja. Med leti 1928 in...
Na razglednici je park Tivoli, v ozadju Ljubljanski grad.
27.8.1941
Na razglednici je Aleksandrova cesta, t.j. ljubljanska promenada. Danes je to Cankarjeva cesta. (27...
Na razglednici je Zmajski most. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pročelje frančiškanske cerkve. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pot na Rožnik (med gradnjo Kolmannovega gradu). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Kongresni trg z lekarno Bahovec in Nunsko cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama s Stolnico fotografirano s poti na grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Robbov vodnjak pred Magistratom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pogled z Marijinega trga na Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Centra (Nebotičnik s Slavijo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je semeniški portal na Pogačarjevem trgu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Kongresni trg fotografiran iz stavbe Filharmonije. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Vodnikov trg, stolnica in škofija. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Barja proti Kamniškim planinam. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je park Tivoli. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je cerkev Sv.Jožefa. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Šiške iz gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Mestni trg z magistratom, Robbovim vodnjakom in Stolnico v ozadju. Med leti 1928...
Na razglednici je panorama s Stolnico. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je stavba Opere. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Plečnikov vhodni portal na Žalah. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Gradu proti Šmarni gori. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je vodomet v Tivoliju. Med leti 1928 in 1947.
1.9.1941
Na razglednici je Mestni trg s tramvajem in Robbovim vodnjakom, v ozadju stolnica. Med leti 1928 in...
Ljubljana. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik in Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je zgradba Kresije, v ozadju Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Zalog pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama iz Tivolija na Ljubljanski grad in Nebotičnik pred gradnjo Slavije. Med...
Na razglednici je panorama z gradu vzdolž Resljeve ceste. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Palača velikega župana (vladna palača na Prešernovi cesti - prej Bleiweisovi)...
Na razglednici je panorama iz Gradu proti Centru (pred gradnjo Nebotičnika). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Gosposvetska cesta z Delavskim domom v ozadju. Desno je Kavarna Evropa. Med leti...
Na razglednici je Bohoričeva cesta na Vodmatu. V ozadju se vidi vogal infekcijske klinike. Med leti...
Na razglednici je Marijin trg. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik z Meyerjevo hišo z gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama proti Mirju s Srednjo in visoko tehnično šolo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je kavarna Zvezda. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Vodnikov trg. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je skladišče Ant. Krisper Coloniale na Bavarskem dvoru. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Pražakova ulica. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik s prizidkom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Vilharjeva cesta. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Šelenburgova ulica proti Nebotičniku (s Slavijo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Rožne doline z Rožnika. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je zgradba ljubljanske Opere. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama proti Šmarni gori (starejši posnetek). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Marijin trg (s frančiškansko cerkvijo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Kongresni trg z Nunsko cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik in grad (brez Slavije). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Frančiškansko tromostovje. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Marijin trg ponoči. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je vodomet v Tivoliju. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Masarykova cesta s hotelom Miklič in železniško postajo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je stavba Glavnega kolodvora na Masarykovi cesti. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Zmajski most. Med leti 1928 in 1947.
Ljubljana, ženska bolnica. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je notranjost verande restavracije Zvezda na Kongresnem trgu. Med leti 1928 in 1947.
Ježica pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Zgornje Šiške s Plečnikovo cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik iz Štefanove ulice. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je večerna silhueta kipov na trgu Sv.Jakoba. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Zmajski most. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Pravoslavna cerkev. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Poljan in Most z Gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Miklošičeva cesta (črpalka pred hotelom Union). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Mayerjeva hiša. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je gostilna na Rožniku. V ozadju cerkvica na Rožniku. Med leti 1928 in 1947. Založil...
Na razglednici je panorama s Kamniškimi Alpami in Baragovim semeniščem. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama pred gradnjo Nebotičnika. Med leti 1928 in 1947.
1.6.1958
F0041955
Ljubljanski centralni štadion; dvoboj reprezentanc Jugoslavija - Madžarska; tek na 200 m.
1.1.1939
F0040160
Portret ženske v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: " Volk Josip"...
11.6.1924
F0040159
Portret dečka v pražnji noši. Na zadnji strani fotografije zapis: "V spomin, ko je bil Joško...
1.1.1900
F0036904
Ženski portret, fotografirano okoli leta 1900. Foto: Julius Müller, Ljubljana.
F0036900
Moški portret. Foto: Avgust Berthold, Ljubljana, Sodnijske ulice 11.
19.9.1934
F0036896
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.9.1934
F0036895
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.9.1934
F0036894
Fotografija skupine žensk, verjetno udeleženke katerega od krojaških tečajev (fotografija je iz...
19.9.1934
F0036893
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
19.9.1934
F0036892
Fotografija skupine žensk, verjetno na tečaju krojaštva.
1.7.1936
F0036876
"Narodne noše" ob odkritju spomenika Simonu Gregorčiču v Ljubljani 1.7.1936. Na sliki...
1.1.1919
F0040162
Moška, ženska pražnja noša. Fotografirano v letu 1919.
31.5.1958
F0041953
Ljubljanski centralni štadion; reprezentanca Jugoslavije, na čelu Ivan Gubijan.
31.5.1958
F0041951
Ljubljanski centralni štadion; tekači na 1500 m - levo Simo Važič (Jugoslavija) in Joško Murat (...
1.5.1958
F0041949
Ljubljanski centralni štadion - dvoboj Jugoslavija - Madžarska; na fotografiji del reprezentance...
14.5.1916
F0040997
Portret ženske v pražnji noši z otrokom. Zadaj na fotografiji zapis: "In aufrichtigstor...
F0040994
Ženski portret z začetka 20. stoletja. Fotografiral L. Krach' s Wittwe, Theatergasse N. 6,...
F0040911
Dopisnica z napisom: Pozdrav iz Spodnje Šiške, gostilna Pri raci.
F0040192
Na fotografiji portret deklice z birmansko botro. Zadaj na fotografiji zapis: "Majda Rus pri...
1.1.1925
F0040191
Na fotografiji portret deklice v pražnji noši. Zadaj na fotografiji zapis: "Matjuša Brumen,...
F0040190
Na fotografiji nekdanja Trgovska banka v Ljubljani, sedaj poslopje Kompasa (Slovenska cesta 36,...
1.1.1926
F0040185
Razred učencev z učiteljico. Zadaj na fotografiji zapis: "Razred učiteljice Gomilšek (Mladika...
1.7.1936
F0036875
"Narodne noše" ob odkritju spomenika Simonu Gregorčiču v Ljubljani 1.7.1936. Znanke iz...
F0036867
Fotografija ženske in otroške pražnje noše. Foto: Lovrenc Funtek, Smerekarschen Hause, Laibach.
1.1.1890
F0019324
Ljubljanska noša na prelomu stoletja. Sedeča figura morda hišna pomočnica (v črni noši s pečo na...
1.1.1930
F0015046
Lastnica šiviljskega salona Ana Petrič (v sredi) s sestro, 30. leta 20. stoletja.
1.1.1910
F0015045
Hčerka železniškega uradnika, okrog 1910.
1.1.1949
F0015044
Nevesta iz Ljubljane, ki se je poročila v Bečej. Obleko je naredila Ana Petrič v svojem salonu na...
1.1.1935
F0015042
Plesna obleka za Anko Verbičevo (trgovčeva hči) za sezono 1935/36. Izdelek salona Ane Petrič.
F0014905
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
1.1.1914
F0014904
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
F0014903
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju. Foto: Davorin Rovšek,...
1.1.1890
F0014902
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na fotografiji še kot...
F0014901
Marija Spreitzer, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto: Atelier Landau...
F0019325
Pražnja noša pred prvo vojno v Hradeckijeva vasi.
F0019327
Otroška noša pred prvo vojno. Foto: Ludvik Krema, Sv. Petra cesta 27, Ljubljana.
F0036866
Portret ženske v pražnji noši. Foto: Franz Lainer, Laibach, Wienerstrasse no. 7.
F0036864
Fotografija ženske pražnje noše iz zbirke originalnih fotografij. Foto: Avgust Berthold, Ljubljana.
F0036854
Marija Krašna, roj. 1876, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju. Foto: Franz...
F0036852
Fotografija ženske pražnje noše. Foto: Franc Kunc, Wolfova 6, Ljubljana.
19.8.1938
F0033688
Ogled letala - to je bila velika zanimivost, ker je zasilno pristalo nekje v okolici Golovca. Foto...
1.1.1937
F0033677
Albina Izlakar z birmansko botro leta 1937.
19.8.1938
F0033672
Ogled letala - to je bila velika zanimivost, ker je zasilno pristalo nekje v okolici Golovca. Foto...
F0033664
Prvi družinski avtomobil - rdeč "fičo", kupljen v začetku 60. let, okolica Ljubljane...
14.3.1916
F0033510
Portret 6 mesečnega dečka (napis na zadnji strani) .
F0019334
Portret ženske, konec 19. stoletja. Foto: Emil Dzimski, Ljubljana.
1.1.1893
F0014900
Marija Spreitzer, roj. Krašna s sinom Johanom (Jankom ali Žankom) leta 1893. Mož je bil umetni...
31.5.1958
F0041957
Ljubljanski centralni štadion; v sredini A. Alimpijević z madžarskima atletoma.
01.01.1940
Zasnežene strehe stare Ljubljane.
01.01.1940
Jakopičev drevored v parku Tivoli.
01.01.1938
Mednarodni mladinski kongres na štadionu za Bežigradom.
01.01.1938
Mednarodni mladinski kongres na štadionu za Bežigradom.
01.01.1938
Mednarodni mladinski kongres na štadionu za Bežigradom.
01.01.1938
Mednarodni mladinski kongres na štadionu za Bežigradom.