Subscribe to RSS - Semič
F0000193
Fotografija hiše s slamnato streho iz okolice Semiča, Bela krajina. Na fasadi hiše freska z...
F0000195
Hiša, Semiška gora.
F0000206
Hiša (z letnico 1913) z gospodarskim poslopjem in studencem, Semič, Bela krajina.
F0000218
Hiša in gospodarsko poslopje, Semič.
1.1.1912
F0000234
Zidanica pri Mihelič v Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.
F0000240
Zidana hiša s slamnato streho okoli leta 1850, okolica Semiča.
1.1.1912
F0000349
Zidanica, pri Semiču, Bela krajina. Fotografirano v letu 1912.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Viničarska hiša.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
Semič. Med leti 1928 in 1947.
F0002033
Semiška gora. Tipična pokrajina v hribovitem predelu.