Subscribe to RSS - Fran Vesel

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Fran Vesel

Fran Vesel (1884 – 1944), fotograf iz začetka 20. stoletja, ki je svoje delo posvetil ustvarjanju podob domačega okolja in njegovih ljudi, spada v skupino slovenskih fotografov, ki so s svojim delom zaznamovali razvoj fotografije na naših tleh. Njegove prve fotografije segajo v čas prvega desetletja 20. stoletja, ko se je posvečal predvsem fotografiranju slovenskih kulturnikov tedanjega obdobja ter podajanju kulturnozgodovinskih posebnosti slovenskega okolja.

Najzgodnejše fotografije so tako datirane z letnico 1900, ko se je lotil prikaza postavitve »Prve slovenske umetniške razstave« v Mestnem domu, in 1905, ko je na Dunaju ustvaril portrete Ivana Cankarja, v Ljubljani pa s fotografskimi posnetki zabeležil odkritje Prešernovega spomenika. Ko je pričel z ustanovitvijo in vodenjem Kluba slovenskih amater-fotografov v januarju 1911 leta, se mu je porodila ideja oblikovanja »katastra slovenske zemlje«, ki je tako postal prvi projekt in osrednji del njihovega programa, ki je zajemal fotografske topografije območja Bele Krajine z okolico, Ljubljane, Celja, vse do Maribora ter območje Gorenjske z motiviko krajevnih, historičnih in narodopisnih posebnosti.

Oddelek za dokumentacijo Slovenskega etnografskega muzeja med svojim gradivom hrani tudi del fonda fotografij Frana Vesela, ki jih je po svoji smrti v letu 1944, ta doniral slovenskemu narodu, v večini pa je gradivo nato prešlo v roke tedanjega Narodnega muzeja. Motivno gledano fond Veselovih fotografij, ki so del gradiva dokumentacije Slovenskega etnografskega muzeja od leta 1956, lahko razdelimo na več sklopov. Od teh je največ fotografij s področja materialne kulture, nekaj pa jih sega tudi na področje družbene kulture. Materialna kultura je zastopana predvsem z deskriptivnimi posnetki stavbarstva (domačije, cerkve, znamenja, gradovi, kozolci, pastirski stanovi, plotovi, mostovi, mlini, drvarnice, sušilnice, vodnjaki, čebelnjaki, interjerji) in prevoznih sredstev, s posnetki oblačilne kulture (noše) ter fotografijami gospodarskih dejavnosti in obrti, medtem ko družbeno kulturo predstavljajo predvsem posnetki šeg in navad iz tedanjega obdobja.

31.08.1913
SEM;F-0003279
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
31.08.1913
SEM;N-0001500/a
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
31.08.1913
SEM;F-0003296
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke pražnje noše iz začetka 19. stoletja. Nogavice in...
31.08.1913
SEM;F-0003284
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
31.08.1913
SEM;F-0003285
Gdč. Z. D. v narodni noši. Rekonstrukcija kmečke praznične noše iz srede 19. stoletja. Nogavice,...
31.07.1924
SEM;F-0004961
Čolnarji v pristanišču (skupina I) na Blejskem jezeru. Na fotografiji so označene naslednje osebe:...
31.07.1924
SEM;F-0004962
Čolnarji pred pristaniščem (skupina II) na Blejskem jezeru. Na fotografiji označeni: 1. Zupan Anton...
31.05.1925
SEM;F-0004504
"Orjuna" iz Slovenije med potjo na kongres narodnih noš v Beograd (na postaji Inđija)...
30.12.1906
SEM;F-0001940
Vezani kozolec.
30.09.1923
SEM;F-0001462
Pogled na Šipkov kozolec, Ribčev hlev in hišo, Podbreški kozolec in hlev (na Klancu).
30.09.1923
SEM;F-0005371
Mlakarjev (Ančnikov) križ na polju, ki je bil leta 1913 prenešen iz Brezovja v Stopče. Lastnik...
30.09.1923
SEM;F-0001463
Hiša, Spodnji vrh št. 25, pri Sivkotu - Vedaču (last Jos. Fendre).
30.09.1923
SEM;F-0001535
Hiša, Stopče 11, pri Pisancu, last Gajšek Martin. Hiša postavljena leta 1799.
30.07.1933
SEM;F-0003275
Cerar Francka iz Moravč v narodni noši.
29.11.1917
SEM;F-0004077
Manca Celar in kokoši.
29.11.1917
SEM;F-0004078
Kokoši.
29.10.1923
SEM;F-0004036
Jurij zidanšek ob preši (Šrangarjeva preša), postavljena leta 1866, last Jurij Zidanšek, Škedenj 9...
29.10.1923
SEM;F-0001491
Hiša, Škedenj št. 9, pri Šrangarju, last Jurij Zidanšek, okolica Konjic, obč. Tolsti vrh. Hiša...
29.10.1923
SEM;F-0001538
Hiša, Škedenj št. 5, Tolsti vrh, pri Macuhu, last Jakob Leber.
29.07.1914
SEM;N-0000819/a
Brezje ob Slomu, hiša št. 21. Jernej Regoršek pred hišo na pragu.
29.06.1909
SEM;F-0001231
Rojstna hiša Cvetka Golarja v Gostečah.
29.04.1909
SEM;F-0005435
Konjska vprega.
29.03.1921
SEM;F-0005374
Znamenje na cesti Rajhenburg - Koprivnica - Podsreda. Lastnik: Mlakar Josipina, Stopče.
28.10.1923
SEM;F-0005379
Znamenje na vrtu ob cesti pri hiši št. 117 v Konjicah.
28.08.1927
SEM;F-0001140
Hiša pri Žmajdu (Pavlinc).
28.08.1927
SEM;F-0001151
Hiša.
28.08.1923
SEM;F-0004169
Mizarska delavnica v okolici Celja.
28.08.1923
SEM;F-0003804/a
Prof. Grebenc: Lestenec v narodnem slogu za igralno sobo kavarne "Evropa" v Celju...
28.08.1923
SEM;F-0003804
Prof. Grebenc: Lestenec v narodnem slogu za igralno sobo kavarne "Evropa" v Celju...
28.08.1920
SEM;F-0001976
Pogled na Črnomelj. Na fotografiji označene stavbe naslednjih lastnikov: Schweiger, vulgo Grdešič,...
28.05.1922
SEM;F-0004832
Hrenov "bališ" iz Cerknice pred gostilno Žumer...
28.05.1922
SEM;F-0004065
Paša goveje živine v okolici Cerknice.
28.05.1922
SEM;F-0001426
Hiša, Mala ulica, Žifkotova hiša št. 121, Lončar Janez.
28.05.1905
SEM;F-0005396
Znamenje.
28.05.1905
SEM;F-0005359
Kačarjeva kapelica v Črnučah.
27.09.1914
SEM;F-0004358
Del vigenjca, Kamna Gorica.
27.08.1920
SEM;F-0004581
Statve - krosna pri Jurasu v Adlešičih 2, Veselič Mare.
27.08.1920
SEM;F-0004582
Statve - krosna pri Jurasu v Adlešičih 2, Veselič Mare.
27.08.1920
SEM;F-0003646
Družina Jureta Horvata iz Pobrežja št. 4. V ozadju brajde ob hiši.
27.08.1920
SEM;F-0005459
Pogled na Kolpo in Adlešiče.
27.08.1920
SEM;N-0002114/a
Statve - krosna pri Jurasu v Adlešičih 2, Veselič Mare.
27.07.1934
SEM;F-0001250
Hiši Podkoren št. 11 in 12, pri Šercu (Luznar) in pri Jošku (Kramar).
27.04.1927
SEM;F-0005336
Slugarjevo znamenje koncem vasice Žlebe pod Šmarjeto nad Medvodami (od severa proti jugu).
26.12.1925
SEM;F-0003652
Katarina Grilc, rojena Levičnik, iz Kamnika.
26.08.1920
SEM;F-0004028
Žganje rakije v Adlešičih št. 6 (Skube).
26.08.1920
SEM;F-0001977
Župnijska cerkev sv. Nikolaja v Adlešičih.
26.08.1920
SEM;F-0001978
Pogled na Vinico.
26.08.1920
SEM;F-0001419
Hiša, pri Požekovih ("Fabečih"), Velika Sela št. 20. Hiše ni več. Ana in Bara Požek pri...
26.08.1920
SEM;N-0001964/a
Žganje rakije v Adlešičih št. 6 (Skube).
26.08.1920
SEM;F-0005213
Žeželjska cerkev pri Vinici.
26.08.1920
SEM;F-0003653
Portret družine. Miha Grabrijan, Katarina Grabrijan in Ivan Grabrijan iz Adlešičev št. 25.
26.08.1920
SEM;F-0003056
Krista Račič v zimski noši. Kožuh je rdeče, zeleno, rumeno vezen. Na nogah ima "kopice",...
26.08.1920
SEM;F-0003128
Žena v kožuhu (Krista Račičeva s sinom Markom). Zimska noša z vezenim kožuhom iz Adlešič. Proti...
26.08.1920
SEM;F-0005369
Znamenje, križ na Žežlju pri Vinici.
26.05.1927
SEM;F-0005414
Grmunkovo znamenje pred vasjo Št. Jakob.
26.03.1939
SEM;F-0001127
Dragomelj 33, pri Bajerju (Marija Kepec). Foto Tine Sršen (zbirka Vesel).
25.12.1923
SEM;F-0005420
Tomaževo znamenje v vasi Žiče pri Konjicah, last Marije Klinc, Žiče 16.
25.08.1920
SEM;F-0001420
Rojstna hiša Otona Župančiča, Vinica hišna št. 5.
25.08.1920
SEM;F-0004556
Kmečka hiša v Pribanjcih h. št. 39, gdč. Katica Prokšeljeva in Bara.
25.08.1920
SEM;N-0002109/a
Kmečka hiša v Pribanjcih h. št. 39, gdč. Katica Prokšeljeva in Bara.
25.08.1916
SEM;F-0001912
Pogled na sv. Katarino in Zasip.
25.08.1916
SEM;F-0005297
Znamenje pri cerkvi sv. Katarine nad Zasipom.
25.05.1905
SEM;F-0005300
Kapelica v Savljah.
25.04.1907
SEM;F-0003648
Semenj v Kranju.
25.03.1938
SEM;F-0001153
Hiša, Rahnečeva bajta, Spodnje Domžale.
24.08.1920
SEM;F-0004167
Krovec v Preloki št. 19, gost. Mate Balkovec.
24.08.1920
SEM;F-0004590
Tučenje konopelj (tukačice), Preloka 25, pri Adlešičih.
24.08.1920
SEM;F-0004591
Terice pri Milku (Miljeku) v Adlešičih h. št. 23.
24.08.1920
SEM;F-0001384
Hiša, Adlešiči 11, pri Hušičevih, danes Jakljevičevih, pogorela med 2. sv. vojno. Predica in "...
24.08.1920
SEM;F-0004592
Teritev, terice pri Milku (dolnjemu) (dolnjemu Miljeku), Adlešiči h. št. 23.
24.08.1920
SEM;F-0004905
Lesena belokranjska hiša s tlorisom na L (hiša na "glagol"), spredaj Katica Adlešič z...
24.08.1920
SEM;F-0001410
Motiv vasi dolnji Mržljaki.
24.08.1920
SEM;F-0004611
Pobiranje lanu Mare in Ane Husič iz Adlešič h. št. 11.
24.08.1920
SEM;F-0004071
Ovce na paši v Podbelniku pri Preloki.
24.08.1920
SEM;F-0001424
Hiša, Gornje Zilje št. 13, Žalec Mare (Javetić Miha, vulgo Maravec).
24.08.1920
SEM;F-0004332
Kuzmin mlin z žago v Pobrežju v Bela krajini (lastnik Anton Kuzma). V ospredju tri perice perejo...
24.08.1920
SEM;F-0001996
Pogled na grad Pobrežje in grajski mlin (Kuzmin mlin z žago, lastnik Anton Kuzma) ob Kolpi.
24.08.1920
SEM;N-0002116/a
Tučenje konopelj (tukačice), Preloka 25, pri Adlešičih.
24.07.1927
SEM;F-0002312
Spodnje Domžale h. št. 5, vodnjak in Neža Ogrinc.
24.07.1927
SEM;F-0001148
Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
24.07.1927
SEM;F-0001149
Zadnja stran hiše v Spodnjih Domžalah št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
24.06.1923
SEM;F-0001541
Hiša, Brezje nad Slomom št. 5, pri Vranku, last Fr. Mlinar.
24.06.1923
SEM;F-0002244
Čebelnjak na Slomu.
24.06.1923
SEM;F-0005316
Znamenje v vasi Brezje ob Slomu, na zadnji strani znamenja letnica 1816, Sv. Jurij ob Južni...
23.12.1923
SEM;F-0005350
Znamenje na koncu vasi.
23.12.1923
SEM;F-0005352
Znamenje na koncu Bohove pri Hočah na polju ob železniški progi.
23.12.1923
SEM;F-0005353
Znamenje pri Orehovi vasi na Dravskem polju, okolica Maribora.
23.12.1923
SEM;F-0005354
Znamenje v vasi Rogoza na Dravskem polju.
23.12.1923
SEM;F-0005411
Znamenje na polju koncem Bohove pri Hočah.
23.08.1920
SEM;F-0004166
Sodarja (Juri Horvat, Mate Dragoš) in kovača (Avgust Jakše, Pavle Rauch) v gradu Pobrežje ob Kolpi...
23.08.1920
SEM;F-0002374
Kavranov vinski hram na Mali Pleševici.
23.08.1920
SEM;F-0002042
Vas Adlešiči.
23.08.1920
SEM;N-0002247/a
Trgatev županove družine v Mali Pleševici.
23.08.1920
SEM;F-0004029
Sušenje sadja v "pečnici", last Ivana Adlešiča iz Adlešič h. št. 19...
23.08.1920
SEM;N-0000959/a
Vas Adlešiči.
23.08.1920
SEM;F-0004035
Belokranjski vinogradnik pri preši v kleti (Miha Rožman, roj. 7.7.1850).
23.08.1920
SEM;F-0001841
Porušeno Selčevo gospodarsko poslopje v Purgi.
23.08.1920
SEM;F-0005461
Žena Boža Račiča, Krista Račič bere ob oknu v sobi.
23.08.1920
SEM;F-0004048
Trgatev županove družine v Mali Pleševici.
23.08.1920
SEM;F-0005167
Grad Pobrežje (Freienturm).
23.08.1920
SEM;F-0005168
Grad Pobrežje (Freienturm)- notranjost.
23.08.1920
SEM;F-0004348
Notranjost Kuzminega mlina in žage v Pobrežju ob Kolpi. Levo spredaj pokojni mlinar in muzikant...
23.07.1908
SEM;F-0003963
Oranje, med Katarino in Goričanami.
23.07.1908
SEM;F-0003964
Orači na poti med Sv. Katarino in Goričanami.
23.05.1915
SEM;F-0002248
Babnikov čebelnjak v Dravljah.
23.05.1915
SEM;N-0001006/a
Babnikov čebelnjak v Dravljah.
23.05.1915
SEM;N-0001014/a
Apnenica v Podutiku.
23.05.1915
SEM;F-0002276
Apnenica v Podutiku.
22.08.1920
SEM;F-0003135
Ana Veselič (manjša), Vrhovci št. 5 in Marija Požek (višja), Vrhovci 11.
22.08.1920
SEM;F-0003150
Mož ima na sebi robačo (srajco), gače, prepasan je z rdečim usnjenim "čamerjem", opasan z...
22.08.1920
SEM;N-0002165/a
Barvanje pisanic. Fotografirano med 22. in 28.8.1920.
22.08.1920
SEM;F-0004588
Teritev, Bela Krajina. Fotografirano med 22. in 28.8.1920.
22.08.1920
SEM;F-0004799
Barvanje pisanic. Fotografirano med 22. in 28.8.1920.
22.08.1920
SEM;F-0005375
Znamenje. Fotografirano med 22. in 28.8.1920.
22.08.1920
SEM;N-0002082/a
Notranjost Kuzminega mlina in žage v Pobrežju ob Kolpi. Levo spredaj pokojni mlinar in muzikant...
22.08.1920
SEM;F-0001421
Hiša čebelarja Lovreta (last Peter Veselič), Vrhovci št. 5, pogorela med 2. svetovno vojno.
22.08.1920
SEM;F-0004039
Belokranjski vinogradnik pri preši v kleti (Miha Rožman, roj. 7.7.1850).
SEM;N-0001401/a
Portret Jurija in Magde Požek, Gorenjci 3, Adlešiči, Bela krajina.
22.08.1920
SEM;F-0003105
V zimsko nošo oblečena prva žena Boža Račiča, Krista Račič. Oblečena je v zimsko nošo, kakršna je...
SEM;F-0003121
Katarina Požek v ljudski noši iz leta 1920-25, krojeni po meščanskem vzoru. Gorenjci 3.
22.08.1913
SEM;F-0004967
V ozadju cerkev na Blejskem jezeru. V ospredju Kesslerjev čoln.
22.07.1924
SEM;F-0003972
Vovkov kosec (Lojze Hostnik) pri brušenju kose.
22.07.1922
SEM;F-0001478
Kmečka hiša v Mrzlavi vasi št.17, Čatež pri Brežicah, last Martina Lorberja.
22.06.1923
SEM;F-0005383
Znamenje pri hiši št. 6, pri Srebotnjaku, Levec.
21.10.1923
SEM;F-0001464
Hiša z zadnje strani, Gornji Vrh št. 6, pri Tomalet (Andrej Godec).
21.10.1923
SEM;F-0002375
"Gorca" - vinski hram nad vinogradom, lastnik Franc Jevšinek. Sv. Primož 37, Grobelno,...
21.10.1923
SEM;F-0001465
Hiša s sprednje strani, Gornji Vrh št. 6, pri Tomalet (Andrej Godec).
21.10.1923
SEM;F-0001461
Hiša, Gornji vrh št. 9, pri Florjancu (Ferjančovih), last Jera Mastnak. Nad hišnimi vrati je vrezan...
21.08.1927
SEM;N-0000248/a
Peč v "hiši"...
21.08.1927
SEM;N-0000248
Peč v "hiši"...
21.08.1927
SEM;F-0001939
Vezani kozolec, Spodnje Domžale št. 5, pri Kršnečih (Jakob Flis). V ospredju polne jablane.
21.07.1913
SEM;F-0004008
Plevice Copovtove iz Krakovega (Dravlje), Prestenjak-Arhar. Bivje plevejo.
21.05.1922
SEM;F-0001431
Naselje Unec pri Rakeku. Na fotografiji pripisano: Jaklova hiša (Andreja Urbas), Godešev hlev, pri...
21.05.1922
SEM;F-0001432
Skladišče pri Anžkovih na Uncu.
21.05.1922
SEM;F-0002000
Vas Rakek - pogled na vas od zahoda s ceste Rakek - Unec.
21.04.1924
SEM;F-0001155
Krvinova hiša, Gunclje št. 1, verjetno iz leta 1776.
21.04.1924
SEM;F-0001156
Gunclje št. 4- Komanova hiša, št. 5- Krvinova bajta, št. 6- Robova hiša.
20.07.1914
SEM;F-0003975
Brananje s konjsko vprego, med Dravljami in Podutikom.
20.05.1923
SEM;F-0005329
Kapelica v vasi Beričevo, Sv. Jakob ob Savi.
19.08.1923
SEM;F-0005182
Cerkvica Sv. Hieronima.
19.03.1939
SEM;F-0001128
Bišče 22, Dragomelj, pri Čadu (Kokalj Franc). Foto Tine Sršen (zbirka Vesel).
19.02.1922
SEM;F-0003628
Skupina zimsko športnih udeležencev v Bohinju pred vhodom hotela (pred odhodom na vlak).
18.04.1927
SEM;F-0005378
Loško znamenje na cesti iz Loke v Spodnje Jarše.
18.04.1927
SEM;F-0005426
Restavrirano znamenje na poti proti Mengšu in Grobljam v okolici Domžal.
18.04.1927
SEM;F-0005380
Loško znamenje ob cesti iz Loke v Spodnje Jarše.
18.04.1927
SEM;F-0005272
Lopa pred vhodom v cerkvico Sv. Mohorja in Fortuna v Grobljah, okolica Domžal.
18.03.1924
SEM;N-0002142/a
Vabilo za zabavo na debeli četrtek 1924. "Raj Penatov pod kolovratom"...
18.03.1924
SEM;F-0004672
Vabilo za zabavo na debeli četrtek 1924. "Raj Penatov pod kolovratom"...
17.09.1914
SEM;F-0001380/a
Graščina Grumlof v Šentpavlu na Dolenjskem.
17.09.1914
SEM;F-0003997
Izkopavanje krompirja v okolici graščine Grumlof, kjer je svoj čas živel Veselov stric, slikar...
17.09.1914
SEM;F-0002294
Vodnjak ob graščini Grumlof pri Šentpavlu na Dolenjskem.
17.08.1930
SEM;F-0005360
Urankarjeva kapelica, Vinje 3.
17.07.1927
SEM;F-0001215
Hiša, Tacen 45, pri Br?nku. Ob času nastanka te fotografije je tu živela družina Andreja Tomšiča (...
17.07.1927
SEM;F-0001216
Hiša, Tacen 35, pri Mežnarju (Zakolnik). V času fotografiranja so tukaj živeli ostareli mežnar...
17.05.1927
SEM;F-0005357
Šimnovo kužno znamenje ob državni cesti v Dobravi.
16.06.1939
SEM;F-0005340
Znamenje.
16.06.1929
SEM;F-0001248
Naklo št. 51, vulgo pri Tišlerju.
16.01.1914
SEM;F-0003746
Pogled v interier domače hiše Veselove matere v Brezjah ob Slomu št. 21.
16.01.1914
SEM;F-0001459
Slomski mlin (Gradišnik).
15.08.1913
SEM;F-0002246
Košakov čebelnjak v Grosuplju.
15.08.1913
SEM;F-0001965
Pogled na naselje Grosuplje.
15.07.1928
SEM;F-0001277
Hiša z letnico 1771, Skaručna pri Vodicah št. 29, pri Nimru, Andrej Nahtigal (+1848).
15.06.1924
SEM;F-0005242
Notranjost cerkve na Bregu pri Tupaličah nad Kranjem.
15.01.1937
SEM;F-0002809
Jaslice.
15.01.1937
SEM;F-0002810
Jaslice.
15.01.1937
SEM;F-0002811
Jaslice.
15.01.1937
SEM;N-0001241/a
Jaslice.
15.01.1937
SEM;N-0001241/b
Jaslice.
14.11.1926
SEM;F-0003297
Narodna noša z elementi starejše noše iz 2. polovice 19. stoletja. Ne velja kot vir za študij...
14.11.1926
SEM;F-0003292
Narodna noša, naslanja se na starejšo kmečko nošo (nepravilni rokavci, zavijača, slov. trak,...
14.10.1923
SEM;F-0001519
Hiša, Spodnje Tekačevo št. 22, pri Jagru, last Rud. Staušek. Hiša postavljena leta 1844 ali 1857.
14.10.1923
SEM;F-0001520
Hiša, Spodnje Tekačevo št. 38, last Jurij Blazina, vulgo pri Jurču.
14.10.1923
SEM;F-0005355
Znamenje v vasi Zgornje Tekačevo pri hiši št.1. Lastnik: Čeček Ivana, vulgo pri Komaršku.
14.10.1923
SEM;F-0005356
Znamenje. Celjska okolica: Grobelno - Št.Jurij - Ponikva.
14.10.1913
SEM;F-0001580
Motiv vasi- tri hiše, pri Cesarjevih, gostilna pri treh hišah, lastnik Ludvik Premrou, občina...
14.10.1913
SEM;F-0002307
Pri vodnjaku, lastnik Ludvik Premrou, občina Hrenovice.
14.07.1918
SEM;F-0005303
Znamenje.
13.11.1927
SEM;N-0001491/a
Mici Jagodic iz Loke pri Menšu v narodni noši. Noša posnema kmečko nošo 19. stoletja (peča,...
13.11.1927
SEM;F-0005384
Znamenje (turško) v bližini pokopališča v Komendi.
13.11.1927
SEM;F-0003276
Mici Jagodic iz Loke pri Menšu v narodni noši. Noša posnema kmečko nošo 19. stoletja (peča,...
13.11.1923
SEM;F-0005423
Mihaličeva kapelica, Guštanj, Ravne na Koroškem.
13.10.1923
SEM;F-0002002
Cerkev Sv. Trojice.
13.10.1923
SEM;F-0001521
Hiša št. 57 v Prnejku pri Sv. Trojici (Velika Rudna), last Mikša Peter. V ospredju znamenje.
13.10.1923
SEM;F-0005427
Korenovo znamenje pred hišo št. 69 pri Sv. Trojici. Lastnik Koren Gregor.
13.10.1923
SEM;F-0004049
Moderna zidanica v vinogradu g. J. Žumra.
13.07.1922
SEM;F-0003280
Vera Kianta iz Planine (pri Gregorčevih 168, Helena Primožič). Rekonstrukcija noše - ne pride v...
13.07.1922
SEM;F-0003282
Vera Kianta iz Planine (pri Gregorčevih 168, Helena Primožič). Rekonstrukcija noše - ne pride v...
13.07.1913
SEM;F-0004079
Krmljenje prašičev (Tončka Senegačnik, Jernej Regoršek).
13.07.1913
SEM;F-0004084
Pred svinjaki (Tončka Senegačnik, Jernej Regoršek).
13.07.1913
SEM;F-0004085
Pred svinjaki (Tončka Senegačnik, Jernej Regoršek).
13.04.1913
SEM;F-0005365
Znamenje- sv. Anton in skupina izletnikov na Šmarno goro. Med njimi drugi z leve Fran Vesel.
12.09.1923
SEM;F-0004176
Ženske na sliki sortirajo odpadno steklo po barvah. Odpadno steklo so namreč ponovno stopili in če...
11.11.1923
SEM;F-0005376
Znamenje, Grofov križ pod vasjo.
11.09.1927
SEM;N-0000602/a
Hiša, Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
11.09.1927
SEM;F-0001147
Hiša, Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
11.06.1929
SEM;F-0005405
Krvavo znamenje pri Kamniku.
11.06.1908
SEM;F-0004016
Žanjice pri delu.
10.09.1921
SEM;F-0005085
Predstavitev Bele krajine na Ljubljanskem velesejmu septembra 1921.
10.09.1921
SEM;F-0005086
Predstavitev Bele krajine na Ljubljanskem velesejmu.
10.09.1921
SEM;F-0005087
Predstavitev Bele krajine na Ljubljanskem velesejmu septembra 1921.
09.01.1914
SEM;N-0001751/a
Jakob Kovač, vulgo "Bogar", prosjak brez klobuka, * 1. 6. 1834 + na Hohnju pri Priščeku (...
09.01.1914
SEM;F-0003596
Jakob Kovač, vulgo "Bogar", prosjak s klobukom, * 1. 6. 1834 + na Hohnju pri Priščeku (...
09.01.1914
SEM;F-0003597
Jakob Kovač, vulgo "Bogar" - prosjak * 1. 6. 1834 (?) + na Hohnju pri Priščeku (Golež)...
08.09.1928
SEM;F-0014191
Hiša na Muljavi.
08.06.1922
SEM;F-0001435
Hiša.
08.06.1922
SEM;F-0001436
Naselje Planina pri Rakeku.
08.04.1939
SEM;F-0004766
Vaščani nosijo jestvine k blagoslovu v Mali Loku pri Ihanu.
07.10.1923
SEM;F-0005192
Cerkvica Sv. Ahacija v Stopčah.
07.10.1923
SEM;N-0002372/a
Cerkvica Sv. Ahacija v Stopčah.
07.08.1921
SEM;F-0001510
Frančeva hiša, pri Mlakarjevih, last Franca Mlakar, vulgo Brešek, Ponikva ob južni železnici.
07.08.1921
SEM;F-0004394
Rojstna hiša Blaža Kocena na Hotunjah. Last Jožefa Zdolšek, vulgo Kristan. Ob priliki vzidave...
07.08.1921
SEM;F-0004772
Streljanje z možnarji ob priliki Korenove slavnosti na Ponikvi, Jurij Ratajc, vulgo pri Kovaču.
07.08.1921
SEM;F-0004773
Streljanje z možnarji ob priliki Korenove slavnosti na Ponikvi, Jurij Ratajc, vulgo pri Kovaču.
06.11.1927
SEM;F-0003170
Noša - rekonstrukcija po noši iz sredine 19. stoletja (rokavci s čipko iz časa fotografiranja,...
06.11.1927
SEM;F-0003261
Gdč. Marjeta ? v narodni noši. Noša za svečane prilike (rekonstrukcija), 20. stoletje. Komentar M...
06.11.1927
SEM;F-0001217
Šuštarčkova hiša na današnji Jemčevi cesti v Trzinu (Trzin 63) pri Mengšu.
06.11.1927
SEM;F-0003272
Gdč. Marjeta ? v narodni noši. Noša za svečane prilike (rekonstrukcija), 20. stoletje. Komentar M...
SEM;F-0005344
Bukovsko znamenje koncem vasi Bukovica pri Vodicah.
06.11.1927
SEM;F-0001189
Hiša, Loka pri Mengšu št. 51.
06.11.1927
SEM;F-0001190
Loka št. 29 pri Mengšu.
06.10.1923
SEM;F-0005200
Cerkev Sv. Jožefa.
06.08.1907
SEM;F-0001967
Pogled na naselje Rob pri Turjaku.
06.07.1913
SEM;F-0002080
Pogled na Slatino - Videž, občina Ponikva ob južni železnici.
06.07.1913
SEM;F-0004056
V ospredju Mužikova (iz Žič) vinogradniška zidanica. Na fotografiji označena tudi Vidalekova klet,...
06.06.1927
SEM;F-0003751
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
06.06.1927
SEM;N-0002248/a
Del sobe ("hiše"), peč s klopmi...
06.06.1927
SEM;F-0001578
Frantarjeva hiša na Rodici št. 23.
06.06.1927
SEM;F-0001599
Hrševa bajta št. 39.
05.08.1923
SEM;F-0001994
Naselje, Poljče pri Lescah, pogled na Begunje.
05.08.1907
SEM;F-0001998
Vas Turjak z gradom Turjak (grof Auersperg).
05.08.1907
SEM;F-0003155
Leni Kožar iz Turjaka v noši grabljice, kot je bila v navadi še v prvih dveh desetletjih našega...
05.06.1927
SEM;F-0001602
Rojstna hiša akademskega slikarja Simona Ogrina na Stari Vrhniki št. 23.
05.05.1923
SEM;F-0005210
Cerkvica pri Sv. Miklavžu na Savi.
05.05.1923
SEM;F-0001485
Hiša, Na Savi št. 29, Podkraj pri Hrastniku, pri Lašanu (obč. Radeče, na desni strani Save).
05.05.1923
SEM;F-0005240
Notranjost cerkve Sv. Miklavža.
05.04.1926
SEM;F-0005401
Nizko znamenje ("pušca") ob poti pri Vinklerjih v okolici Škofje Loke...
05.04.1923
SEM;F-0001282
Stražišče pri Kranju 110 in 111, pri Lavdatku (Iv. Žirovnik) in pri Biton (Anton Biton).
05.04.1923
SEM;F-0004580
Izdelovanje sitov v Stražišču št. 109. Statve: rogovnica, stebarc, ponk, rotovil, podložnik. Kozel...
04.11.1923
SEM;F-0005191
Cerkev Sv. Martina v Laškem.
04.11.1923
SEM;F-0005418
Kapelica Sv. Ane pri Laškem.
04.11.1923
SEM;F-0005211
Župna cerkev Sv. Martina v Laškem.
04.10.1914
SEM;F-0002030
Pogled na Spodnjo Kropo.
04.10.1914
SEM;F-0001236
V Kamni Gorici pri župnišču.
04.10.1914
SEM;F-0001239
Potočnikova hiša v Spodnji Kropi.