Subscribe to RSS - Kranj
1837
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus, njegova mati in učenci so bili povabljeni...
panjska končnica
Žena vleče moža iz gostilne. Ta motiv je največkrat satira zoper sitne žene.
1877
panjska končnica
Kralj Matjaž. Z napisom “Kral Matiaš”. V tretjinski višini končnice so levo in desno ob mizi...
panjska končnica
Upodobljenec bi lahko bil tudi sv. Janez Nepomuk, toda glede na to, da nima niti razpela, niti...
panjska končnica
Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti tako ostrega jezika, kot ga imajo...
1833
panjska končnica
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
1832
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: v puščavi Izraelci tožijo zavoljo žeje, Mojzes...
panjska končnica
Kristusovo vstajenje. Inv. št. 7113; 14 x 33,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1842
panjska končnica
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
panjska končnica
Kralj David. Upodobitev izraelskega kralja s harfo temelji v Svetem pismu stare zaveze: kot...
1822
panjska končnica
Upodobitev je označena “Svetnik in godca”. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik...
1868
panjska končnica
Hudič in fanta pridejo k tericam. Upodobitev pripovedi iz kmečkega ustnega slovstva, po kateri si...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je sv. Matija umrl mučeniške smrti; najprej so ga kamenjali, nato pa so mu...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
1878
panjska končnica
Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica v smrtni nevarnosti, pred strelo in...
1821
panjska končnica
Kristusov vhod v Jeruzalem. Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja...
1843?
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1848
panjska končnica
Določanje motiva niha med Frančiškom in sv. Rokom. Upodobljeni frančiškanski habit razodeva...
panjska končnica
Končnica za dvojni panj. Levo in desno ob svetniku je razmaknjeno zapisano število 6 7; najbrž gre...
1875
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
1866
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: pod Mojzesovim vodstvom bežijo Izraelci iz Egipta;...
1833
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
1869
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1836
panjska končnica
Zgoraj levo in desno je oznaka: “N. 7”, ki najbrž pomeni številko panja, v srednji višini končnice...
1842(ali 9)
panjska končnica
Prizor iz legende o sv. Izidorju. Inv. št. 2458; 13,5 x 28,5 cm; končnico je leta 1911 muzeju...
1872
panjska končnica
Mana v puščavi. Vsebina temelji na Svetem pismu stare zaveze: iz Egipta bežečim Izraelcem, ki so...
1846
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
18?
panjska končnica
Smledniška legenda. Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji...
1878
panjska končnica
V tretjinski višini končnice desno ob drevesu so ostanki letnice, ki jo beremo 1874 ali 1877. Delo...
1839
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
630:LJU;F-0048076
Sestrica Hilde Švegelj. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V:...
630:LJU;F-0048077
Sestrica Hilde Švegelj. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V:...
630:LJU;F-0048084
Lojze Švegelj. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V: album VIII.
630:LJU;F-0048085
Hildina starša z očetovo mamo. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju...
630:LJU;F-0048086
Teta Micka. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V: album VIII.
630:LJU;F-0048124
Kranjske šolarke - Hilda Švegelj z vrstnicama. V: album VIII.
630:LJU;F-0048125
Kranjski šolarki po ulici nosita knjige - Hilda Švegelj z vrstnico. V: album VIII.
630:LJU;F-0048127
Nedeljski sprehod Švegljevih po Kranju. V: album VIII.
05.04.1923
SEM;F-0001282
Stražišče pri Kranju 110 in 111, pri Lavdatku (Iv. Žirovnik) in pri Biton (Anton Biton).
25.04.1907
SEM;F-0003648
Semenj v Kranju.
SEM:;F-0004454
Pred Prešernovim muzejem v Kranju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
F0000430
Naselje in cerkev sv. Jošta nad Kranjem.
1.1.1905
F0020513
Originalna fotografija poročnega para (med leti 1905-1910). Fotografirano v fotografskem ateljeju...
630:LJU;F-0048064
Družinski portret pred hišo, otroka sedita na sankah. V: album VIII.
630:LJU;F-0048062
Hilda in njena mama pred hišo likata perilo. V: album VIII.
1884
panjska končnica
V desnem spodnjem kotu je napis: “Pinxit 1884”. Na hrbtni strani končnice je napis s svinčnikom: “...
18?8
panjska končnica
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...
630:LJU;F-0047879
Različne generacije žensk zbrane za skupno mizo. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047880
Starejša ženska pripravlja hrano na terasi. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047881
Joža Kozak na terasi. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047882
Hilda Kozak pripravlja hrano na terasi. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047889
Hildina mama na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V: album...
630:LJU;F-0047890
Hilda Kozak na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V: album...
630:LJU;F-0047891
Hilda Kozak in njena mama sedita za mizo pred hišo. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis...
630:LJU;F-0047892
Hilda Kozak z mamo pred hišnim pragom. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v...
630:LJU;F-0047893
Hilda Kozak z mamo pred hišnim pragom. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v...
630:LJU;F-0047895
Joža Kozak na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V: album...
630:LJU;F-0047896
Joža in Hilda Kozak na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V...
630:LJU;F-0048061
Hildina mama pred hišnim vhodom. V: album VIII.
21.9.1902
F0033669
Mihaela in Vilko Killer iz Kranja, meščanska rodbina. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
Kranj od vzhoda, Šmarjetna gora in sv. Jošt. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici novi most čez Kokro pri Kranju. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici novi most čez Kokro. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Kočna, Grintovec, Greben. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Tovarna Indeks. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
1860
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1813
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Mat. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
panjska končnica
Delo v slikarski obrtni tradiciji delavnice Leopolda Layerja v Kranju. Končnico je muzeju leta 1911...
1836
panjska končnica
Številka “2.” sredi končnice kaže, da gre za sličico iz pripovedne serije na več končnicah. Delo v...
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Glavni trg. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Šmarjetna gora, Glavni trg in "Jugočeška". Med leti 1928 in 1947...
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
panjska končnica
Sv. Družina na poti. Upodobitev vračanja sv. Družine s sedemletnim Jezuščkom iz zatočišča v Egiptu...
1848
panjska končnica
Tri božjepotne Marije. Spodaj med levo in srednjo figuro so ostanki letnice 1848; branje zadnje...
1869
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
panjska končnica
Desno ob vratu leve vaze in levo ob vratu desne vaze so reliefni ostanki deljene letnice 18 44...
184?
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1833
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
panjska končnica
Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je bila v telesu matere...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
1858
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus opredeli kruh kot...
1861
panjska končnica
Lisica brije lovca. Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah...
1867
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja Kristusov prihod v Jeruzalem(...
1843
panjska končnica
Spodaj med kapelnikom in bobnarjem je letnica 1843. Delo slikarske obrtniške tradicije delavnice...
1831
panjska končnica
Upodobitev v šestih stripovskih sličicah; Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze:...
1887
panjska končnica
Skrajno desno, v tretjinski višini končnice so reliefni ostanki letnice 1887. Motiv temelji v...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
panjska končnica
Svetnica je bila po Svetem pismu nove zaveze spokorjena grešnica (Lukov evangelij 7: 36-48) zato...
1830
panjska končnica
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figuralni skupini reliefno ohranjena deljena...
1874
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
panjska končnica
Upodobitev grozljivega brkatega obraza; žrelo za izletavanje čebel predstavlja usta. Na hrbtni...
1869
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
1871
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1864
panjska končnica
Po legendi je svetnik bil duhovnik in pozneje ternijski škof; ozdravil je božjastne otroke, zato...
1869
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: ko je postala sv. Marija noseča z Jezuščkom je obiskala...
1854
panjska končnica
Abrahamova daritev. Vsebina temelji v Sv. pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu naj na gori...
1865
panjska končnica
Taki motivi so prišli na končnice z gafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die religiösen...
1853
panjska končnica
Sv. Trojica. Upodobitev Boga očeta, Sina Kristusa in Sv. Duha v podobi goloba. Konstrukt sv...
1876
panjska končnica
Jezus pomiri vihar na Galilejskem jezeru. Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar,...
1854
panjska končnica
Zelo priljubljenia in čaščena svetnica. Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica...
183(8)0
panjska končnica
V tretjinski višini končnice levo in desno ob svetniku so ostanki deljene letnice 18 30 ali 18 80...
panjska končnica
Na knjigi v svetnikovi levici lahko z gotovostjo razločimo ribo, ki je Joštov atribut, hkrati...
1848
panjska končnica
Pohod sv. treh kraljev in Kristusovo rojstvo. Inv. št. 2413; 14,5 x 38 cm; v dvotretjinski višini...
panjska končnica
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
1823
panjska končnica
Noetova daritev. Na zadnji strani je napis s svinčnikom “Ozhe Nouah js soio dershino ofruva gor js...