Subscribe to RSS - Kranj
Desno ob upodobljenčevem vratu so ostanki letnice 1842; najdišče ni znano. Zasmehovanje počasnosti...
Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je bila v telesu matere...
Tri božjepotne Marije. Spodaj med levo in srednjo figuro so ostanki letnice 1848; branje zadnje...
Delo v slikarski obrtni tradiciji delavnice Leopolda Layerja v Kranju. Končnico je muzeju leta 1911...
Kralj David. Upodobitev izraelskega kralja s harfo temelji v Svetem pismu stare zaveze: kot...
V tretjinski višini končnice levo in desno ob svetniku so ostanki deljene letnice 18 30 ali 18 80...
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica v smrtni nevarnosti, pred strelo in...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Mat. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
Določanje motiva niha med Frančiškom in sv. Rokom. Upodobljeni frančiškanski habit razodeva...
Po legendi je svetnik bil duhovnik in pozneje ternijski škof; ozdravil je božjastne otroke, zato...
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
Prizor iz legende o sv. Izidorju. Inv. št. 2458; 13,5 x 28,5 cm; končnico je leta 1911 muzeju...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus opredeli kruh kot...
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
V tretjinski višini končnice desno ob drevesu so ostanki letnice, ki jo beremo 1874 ali 1877. Delo...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
Abrahamova daritev. Vsebina temelji v Sv. pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu naj na gori...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: pod Mojzesovim vodstvom bežijo Izraelci iz Egipta;...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
Pohod sv. treh kraljev in Kristusovo rojstvo. Inv. št. 2413; 14,5 x 38 cm; v dvotretjinski višini...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus, njegova mati in učenci so bili povabljeni...
Jezus pomiri vihar na Galilejskem jezeru. Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar,...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja Kristusov prihod v Jeruzalem(...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
Na podobi avstrijskega cesarskega orla na steni je monogram F. I. (cesar Franc I.), levo je...
Zelo priljubljenia in čaščena svetnica. Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica...
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...
Na knjigi v svetnikovi levici lahko z gotovostjo razločimo ribo, ki je Joštov atribut, hkrati...
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
Spodaj med kapelnikom in bobnarjem je letnica 1843. Delo slikarske obrtniške tradicije delavnice...
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
Upodobljenec bi lahko bil tudi sv. Janez Nepomuk, toda glede na to, da nima niti razpela, niti...
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
Skrajno desno, v tretjinski višini končnice so reliefni ostanki letnice 1887. Motiv temelji v...
Hudič in fanta pridejo k tericam. Upodobitev pripovedi iz kmečkega ustnega slovstva, po kateri si...
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
Taki motivi so prišli na končnice z gafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die religiösen...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Številka “2.” sredi končnice kaže, da gre za sličico iz pripovedne serije na več končnicah. Delo v...
Končnica za dvojni panj. Levo in desno ob svetniku je razmaknjeno zapisano število 6 7; najbrž gre...
Sv. Družina na poti. Upodobitev vračanja sv. Družine s sedemletnim Jezuščkom iz zatočišča v Egiptu...
Kristusovo vstajenje. Inv. št. 7113; 14 x 33,5 cm; končnica je bila najdena v Poljanski dolini...
Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti tako ostrega jezika, kot ga imajo...
Žena vleče moža iz gostilne. Ta motiv je največkrat satira zoper sitne žene.
V desnem spodnjem kotu je napis: “Pinxit 1884”. Na hrbtni strani končnice je napis s svinčnikom: “...
Upodobitev grozljivega brkatega obraza; žrelo za izletavanje čebel predstavlja usta. Na hrbtni...
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
V inv. knjigi SEM je oznaka motiva “Lovec in gams” vendar je zaradi uničenosti slikarije tudi z...
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figuralni skupini reliefno ohranjena deljena...
Svetnica je bila po Svetem pismu nove zaveze spokorjena grešnica (Lukov evangelij 7: 36-48) zato...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: v puščavi Izraelci tožijo zavoljo žeje, Mojzes...
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar v Kranju. Darovalec je bil znamenit čebelar (A...
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
Desno ob vratu leve vaze in levo ob vratu desne vaze so reliefni ostanki deljene letnice 18 44...
Lisica brije lovca. Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah...
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
Kranj od vzhoda, Šmarjetna gora in sv. Jošt. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici novi most čez Kokro. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Kočna, Grintovec, Greben. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Tovarna Indeks. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
630:LJU;F-0047879
Različne generacije žensk zbrane za skupno mizo. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047880
Starejša ženska pripravlja hrano na terasi. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047881
Joža Kozak na terasi. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047882
Hilda Kozak pripravlja hrano na terasi. V: album VII.A.
630:LJU;F-0047889
Hildina mama na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V: album...
Kranj. Na razglednici novi most čez Kokro pri Kranju. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Glavni trg. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Kranj. Na razglednici Šmarjetna gora, Glavni trg in "Jugočeška". Med leti 1928 in 1947...
Kranj. Med leti 1928 in 1947.
Vintgar, slap Šum. Med leti 1928 in 1947.
630:LJU;F-0047890
Hilda Kozak na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V: album...
630:LJU;F-0047891
Hilda Kozak in njena mama sedita za mizo pred hišo. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis...
630:LJU;F-0047892
Hilda Kozak z mamo pred hišnim pragom. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v...
SEM:;F-0004454
Pred Prešernovim muzejem v Kranju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
F0000430
Naselje in cerkev sv. Jošta nad Kranjem.
1.1.1905
F0020513
Originalna fotografija poročnega para (med leti 1905-1910). Fotografirano v fotografskem ateljeju...
21.9.1902
F0033669
Mihaela in Vilko Killer iz Kranja, meščanska rodbina. Foto: Ivan Jagodic, Kranj.
Mana v puščavi. Vsebina temelji na Svetem pismu stare zaveze: iz Egipta bežečim Izraelcem, ki so...
Noetova daritev. Na zadnji strani je napis s svinčnikom “Ozhe Nouah js soio dershino ofruva gor js...
Upodobitev je označena “Svetnik in godca”. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik...
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
Sv. Trojica. Upodobitev Boga očeta, Sina Kristusa in Sv. Duha v podobi goloba. Konstrukt sv...
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: ko je postala sv. Marija noseča z Jezuščkom je obiskala...
Kristusov vhod v Jeruzalem. Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja...
Upodobitev v šestih stripovskih sličicah; Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze:...
Legenda pripoveduje, da je sv. Matija umrl mučeniške smrti; najprej so ga kamenjali, nato pa so mu...
Kralj Matjaž. Z napisom “Kral Matiaš”. V tretjinski višini končnice so levo in desno ob mizi...
25.04.1907
SEM;F-0003648
Semenj v Kranju.
05.04.1923
SEM;F-0001282
Stražišče pri Kranju 110 in 111, pri Lavdatku (Iv. Žirovnik) in pri Biton (Anton Biton).
630:LJU;F-0048127
Nedeljski sprehod Švegljevih po Kranju. V: album VIII.
630:LJU;F-0047893
Hilda Kozak z mamo pred hišnim pragom. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v...
630:LJU;F-0047895
Joža Kozak na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V: album...
630:LJU;F-0047896
Joža in Hilda Kozak na terasi. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis Prijazen dom v Kranju. V...
630:LJU;F-0048061
Hildina mama pred hišnim vhodom. V: album VIII.
630:LJU;F-0048062
Hilda in njena mama pred hišo likata perilo. V: album VIII.
630:LJU;F-0048064
Družinski portret pred hišo, otroka sedita na sankah. V: album VIII.
630:LJU;F-0048076
Sestrica Hilde Švegelj. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V:...
630:LJU;F-0048077
Sestrica Hilde Švegelj. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V:...
630:LJU;F-0048084
Lojze Švegelj. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V: album VIII.
630:LJU;F-0048085
Hildina starša z očetovo mamo. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju...
630:LJU;F-0048086
Teta Micka. Portret je bil posnet v fotografskem ateljeju Ivan Jagodic v Kranju. V: album VIII.
630:LJU;F-0048124
Kranjske šolarke - Hilda Švegelj z vrstnicama. V: album VIII.
630:LJU;F-0048125
Kranjski šolarki po ulici nosita knjige - Hilda Švegelj z vrstnico. V: album VIII.
Smledniška legenda. Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji...