Subscribe to RSS - Gorenjci pri Adlešičih
prva polovica 20. stoletja
klobuk (slamnik)
Poletni kmečki slamnik iz 1. polovice 20. stoletja, Gorenjci pri Adlešičih, Bela krajina.
SEM;F-0003121
Katarina Požek v ljudski noši iz leta 1920-25, krojeni po meščanskem vzoru. Gorenjci 3.
SEM;N-0001401/a
Portret Jurija in Magde Požek, Gorenjci 3, Adlešiči, Bela krajina.
F0004566
Na paši. Čobanica (pastirica) prede na roke (na vreteno).