Subscribe to RSS - zgodovina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zgodovina

V članku so orisane sramotilne kazni in naprave

Romarska cerkev na Šmarni gori sodi med najstarejše in med pomembnejše božje poti na Slovens

139-162

Baronica Maria Wambolt je od leta 1876 do leta 1915 živela na gradu Hmeljnik pri Novem mestu.

111-130

Prispevek v prvem delu opisuje možno udeležbo žene v kaznivih dejanjih v mestu Piran po določilih

045-055

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

Prispevek skuša na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hranita Arhiv Republike Slovenije in Zgodovi

Po avtobiografskih zapisih Rajka Ložarja, medvojnega upravnika Etnografskega muzeja v Ljubljani,

Definirani so pojem “delo” in pojmi, imenovani z naslovno sintagmo; obravnavano je vprašanje nast

Opisan je ljudski odnos do zdravja, bolezni in smrti v posameznih obdobjih razvoja človeškega duh

045-062

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.

Članek predstavlja Hišni arhiv, ki se nahaja v dokumentaciji Slovenskega etnografskega muzeja.

V prispevku so s pomočjo dokumentarnega gradiva zapisani spomini treh prebivalcev vasi Koritno na

255-282

Preučevanje mestnih društev in združenj je gotovo ena pogostejših raziskovalnih tem v okviru etno

129-138

V prispevku o judovski skupnosti v Ljubljani skuša avtorica na osnovi virov in literature predsta

119-128

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

Kolonat je bil na Slovenskem razširjen sama ob zahodnem obrobju.

137-150

V prispevku Vinska trgovina v Ljubljani se avtorica opredili na obdobje med obema vojnama od leta

079-098

Avtor v prispevku oriše zgodovino Slovenskega etnografskega muzeja pod vodstvom Nika Županiča, pr