Slovenski etnografski muzej

Sramotilne kazni na Slovenskem

V članku so orisane sramotilne kazni in naprave na Slovenskem od poznega srednjega veka do srede 19. stoletja. Določena so družbena okolja, v katerih so nastale in kjer so jih izvajali, omenjeni so delikti, ki so jih imeli za sramotilno kaznive.