Subscribe to RSS - Dol pri Medvodah
1.1.1970
Dol pri Medvodah. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Dol pri Medvodah. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Detajl vratnega panta. Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).
1.1.1970
Strop z letnico 1765. Dol pri Medvodah št. 5. Teren 26 - Alpska hiša - Gorenjska (1970).