Subscribe to RSS - Lož
15.8.1962
Krtače za volno.
1.8.1962
Stara zapuščena hiša v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Hlebše Terezija, Lož 37, s "kleklj. pouštrom". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Kuhinja v starem župnišču. Lož.
1.8.1962
Štirna s koritom za napajanje sredi Loža. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Znamenje v gozdu nad Ložem, včasih je stalo pri cesti. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Stara kajža sredi Loža. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Komidar Joža, Lož 5, "volako naklada". Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Kozolec (edini) v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Del hiše v Ložu z drogom in žico za obešanje koruze. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Model za vrh klobuka. Pri Klobučarju, Lož.
1.8.1962
Del kolone (let. 1844) na zapuščeni hiši v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Grablje in deli grabelj. Janez Hribar, Lož 88.
15.8.1962
Strop v kuhinji starega župnišča. Nad krušno pečjo (ognjiščem) so deščice za omet pribite v...
15.8.1962
Rekonstrukcija ženske delovne noše, konec 19. stoletja.
Vodnjak in hiše.
Velika, lesena in zidana hiša.
1.8.1962
Vrata v hiši v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Samojstrena" za polhe lovit, Lož št. 56. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Pečnica (odkupljena za muzej).
15.8.1962
Sklep "bangerja" (podboja) pri glavnem vhodu (na polirano površino kamna vklesane črke,...
1.8.1962
S kockom na glavi, Hlabše Tereza, Lož 37. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vodnjak v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Štirna s koritom za napajanje sredi Loža. Žena "kala" vodo. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.8.1962
Lesa za sadje sušit, Podgrajski Lož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Rekonstrukcija moške delovne noše konec 19. stoletja.
1.8.1962
Grad Lož. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Grablje za steljo. Janez Hribar, Lož 88.
1.8.1962
Stara hiša v Ložu št. 65. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Stara hiša v Ložu št. 65. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vrata v hiši v Ložu. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
15.8.1962
Glavna vhodna vrata. Ivana Košmerlj, Lož 54.
15.8.1962
"Peglezen" (likalnik) za klobuke...
1.8.1962
Hribar Janez, Lož 88, "dela grablje" itd. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
15.8.1962
Rekonstrukcija ženske praznične noše, konec 19. stoletja.
1.8.1962
Sv. Rok pri Ložu. Levi stranski oltar. Delo Štefana Šubica. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).