Subscribe to RSS - Črni vrh, Vojsko

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Črni vrh, Vojsko

Teren 16, 1. 8. – 28. 8. 1959

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Črnega Vrha nad Idrijo ter na Vojskem. V njej je 8 sodelavcev zbralo 16 zvezkov z zapiski, 434 fotografskih posnetkov, 246 risb in zbiralo predmete za svoje zbirke.

1.8.1959
Sveti Florjan, Zadlog 33, Plešnar, izdelal Jakob Šemrl 1892. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Past za polha, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
28.8.1959
Duša (ploščičk, ki se da na prsa, nanj neške, ko jih izdelovalec obrezuje na reziunem stolu) za...
"Marena u bajt" (omara v hiši), Črni Vrh 49, Ivan Rudolf...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
1.8.1959
Štala (hlev) kmetije "u Maganij", Vojsko 65. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Podoba ("pild") (slika na steklo- razbita), Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16...
1.8.1959
"Zibka" (zibelka) (iz 19. stoletja), Zadlog 29, pri Mikšu, Bonča Ivan. Teren 16- Črni Vrh...
Izdelek ljudske umetnosti, izdelal mizar Felc Franc, Črni Vrh 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Roza Leban, Vojsko 69, pri Štefanu z "beračem" ("berač"). Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
"Podajauka" (podajalnica), Vojsko 32, pri Smodinu...
1.8.1959
"Košula" (kršula) ("ta mala") za zemljo, pesek, drva (izjemoma tu krivo oje ali...
1.8.1959
Breme grabljivka potem še ograbljuje. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kmetija "Za Humom", Erjavec Julija, Vojsko 59. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Oves peljejo na vozu "podrit?nku" (ker je svet strm), Vojsko- v Humu. Teren 16- Črni Vrh...
28.8.1959
Krapše (dereze), Kanji Dol 9, pri Snež?nkarju.
1.8.1959
Hiša pri "Gregorcu" Ivana Zagoda, Zadlog 48, Hudi kot. Fotografirana z druge strani...
Hlapec za burkle, Črni Vrh 49, U bajt, Ivan Rudolf.
28.8.1959
Stol za štrene, na njem tekau?nca, pri Gostišu, Andrej Gostiša, Zadlog 57.
1.8.1959
Kozuc (kozolec) (dve vrsti štantov kot toplar), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9...
1.8.1959
Če je blizu doma otava, jo kar v košu znosijo domov, Vojsko 17, pri Planincu. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Kosa za svinjam rezat, Vojsko 79, pri Žgancu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Lata (ograja) na poti Za Humom v Hum, Vojsko.
1.8.1959
Lanena jama, pri Bajcu, Kanji Dol 5. Fotografirana od zgoraj navzdol. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
Štefanova štala (hlev), Vogalce (Vojsko). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Skobc" (past) za podgane (domače delo), Zadlog (Podtisov Vrh 28), pri Zajcu. Teren 16-...
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Ta četrti vogal. Teren 16-...
1.8.1959
Škratovčeva hiša, Vojsko 47, Likar Alojz. Na strehi dvojni kukerle ("gajtr") (redkost)...
28.8.1959
Vrata v hiši (znotraj), sklednik (v omari), Kanji Dol 3, pri Žnid?nkovih, Marija Rudolf.
1.8.1959
"Rebrank" za steljo, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Peča, del, Rovtarjev vrh 84, Kokošar Lovrenc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
Jezus na križu, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Pogled proti Rovtarejevemu vrhu s poti proti Vojskem. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
Sklednik, Črni Vrh 49, U bajt, Ivan Rudolf.
28.8.1959
Trókar (živino - medicinsko orodje), Vojsko 39, Mrak Ciril, u Krpaj.
1.8.1959
Kanji Dol, zadaj na hribu samotne kmetije v vasi Stmec. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Habetova lanena jama, Ivan Habe, Zadlog 55 (Hudi kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Goz?nkova hiša (Leopold Vidmar), Zadlog 24 (Podtisov vrh). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1...
1.8.1959
Iz Kanjega Dola pelje mleko na Črni Vrh (v Zadlog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Kmetija "Za Humom", Erjavec Julija, Vojsko 59. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Hiša "u Gač?nk" (Skok Andrej) (spada pod Zgornjo Trebušo št. 91). Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Zimska "golcarska" (gozdarska) bajta v Kramajšci, Vojsko (blizu klavž). Teren 16- Črni...
1.8.1959
Vhod v "repno jamo" (za repo pozimi), Javornik 3, pri Pouharju. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
28.8.1959
Bank za žito (skrinja), Zadlog 37 (Na sredi), pri Cigulet, Stanislav Rupnik.
28.8.1959
Žaga, podoužna, Vojsko 72 (Vogalce), pri Petru, Peter Kogej.
1.8.1959
Zimska "golcarska" (gozdarska) bajta v Kramajšci, Vojsko (blizu klavž). Teren 16- Črni...
28.8.1959
Sékal (novejši) za razno, Vojsko 65, pri Magajnarji.
1.8.1959
Kapelica na kozolcu v Kanjem Dolu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Paša na gmajni na Javorniku ob lokvi. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Rovtarjeva štala (hlev) (kalona z letnico 1845), Zadlog 36 ("Na sredi"). Teren 16- Črni...
Jaslice, izdelek Mizarja Felc Franca, Črni Vrh 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Uroki- zdravljenje- pije vodo, Lapajne, Vojsko 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Pripovedovalka običajev, Predgriže 4, Terezija Čuk. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
28.8.1959
Hiša: 3 fasade, 3, Podobnik Julijana, Vojsko 68, Vogalce.
28.8.1959
Tesla za neške (nečke) izdelovat, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
Klančarjeva bajta, Zadlog 10 (Podkrog). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Meh, rabljen v kovačiji, "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Situacija Vidmarjevega doma, Leopolda Vidmar, pri Gozenk, Zadlog 24, Podtisov vrh.
1.8.1959
Gostiševa hiša (Andrej Gostiša), Zadlog 37 (Plestenice). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Obleka za novo mašo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Peča, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Pogled s Šajsne ravni proti Rovtam nad Logatcem. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Vrh slamnate strehe obložen s kamni na hiši pri Žid?nkovih, Marija Rudolf, Kanji Dol 3. Teren 16-...
1.8.1959
Golobček, ki visi nad mizo, Ivan Furlan, Strmec 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
28.8.1959
Krapše (dereze), Kanji Dol 9, pri Snež?nkarju.
1.8.1959
Trage (nosila) za gnoj, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Ciguletov "ta mal", Stanislav Rupnik, Zadlog 37 ("Na sredi"). Teren 16- Črni...
1.8.1959
Hiša, levo kozuc (kozolec), pri Kolenc, Jože Lapajne, Vojsko 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Kalourat (kolovrat), Vojsko 95 (Mrzla Rupa), pri Kalenc.
28.8.1959
Prbivač za "cahne" na grabljah, Zadlog 40, pri Homovcu...
Sveti Florjan, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Cirk?l (lesen, cimpermansko orodje), Zgornje Lome 8, pri Kašc.
1.8.1959
Delajo zaurojk, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Če je blizu doma otava, jo kar v košu znosijo domov, Vojsko 17, pri Planincu. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Oblakov vrh (Zg. Kanomlja), pogled s Huma (Vojsko). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
28.8.1959
Renčelica za sekanje vej z drevja v gozdu, Vojsko 95 (Mrzla Rupa), pri Kalenc.
1.8.1959
Božična miza (kruh, križ, oljka), Predgriže 4, Terezija Čuk. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Snežnikarjeva hiša, Kanji Dol 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Velikonočni jerbas, Predgriže 4, Terezija Čuk. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Rou?nca (motika), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
1.8.1959
Pinja, modu, skleda, žlica, cediv?nk (cedilnik), Pavla Česnik, Vojsko 35. Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Štrene se belijo, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Krplje- leskove (domače delo), Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
Vezena mrliška rjuha, Bajc Karla, Črni Vrh 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Reziu?nk (rezilnik, pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
1.8.1959
Štirna (vodnjak), Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Kozolec na Vojskem (blizu šole). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Štefanova štirna (vodnjak), Vogalce (Vojsko). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Pouhova škatla (polšja past), Zgornje Lome 11, Čuk Franc, pri Oblak.
1.8.1959
Vogalce - Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
"Fouč za zobe za grablje obrezavat", Vojsko 32, pri Smodinu...
1.8.1959
Levo hiša, desno štala (hlev), pri Židniku, Rudolf Marija, Kanji Dol 3. Teren 16 - Črni Vrh -...
28.8.1959
Deža (za mast), Zadlog 57, pri Gostišu, Gostiša Andrej.
1.8.1959
Kanji Dol (s Strmca). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Družina, Stanislav Rupnik, Zadlog 37 ("Na sredi"). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Kozuc (kozolec) (Andrej Lapajne), Kočouše, Čekovnik. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Žaga in mlin, Vojsko (Skok Andrej) (spada pod Zgornjo Trebušo št. 91). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
28.8.1959
"Krčola" za nakladanje moke, Kanji Dol 5, pri Bajcu...
1.8.1959
"Klet" (kašča s freskami), "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16-...
28.8.1959
Notranjost kovačije, Vojsko 32, pri Smodinu.
1.8.1959
Vojsko- cerkev s pokopališčem. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Perilo na Vojskem običajno sušijo kar na drevesnih vejah, Vojsko (M. Rupa). Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Voz s "škalirjem" za seno, pri Rovtarju, Vojsko 53 (Rovtarjev vrh). Teren 16- Črni Vrh-...
1.8.1959
Nošnja bremena. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Laterna, Vojsko 72 (Vogalce), pri Petru, Peter Kogej.
1.8.1959
Štala (hlev), levo ob strani klanica za listje, Ivan Habe, Zadlog 55 (Hudi kot). Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Velikonočni prt, Terezija Čuk, Predgriže 4. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kot v "hiši", Ivan Furlan, Strmec 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959)...
28.8.1959
Keud?r (klet) z ognjiščem, kjer so nekoč kovali žeblje, Vojsko 57 (V Humu), Ogrič Peter.
1.8.1959
Lesen dvojni plug (drvu), Vojsko 57 (v Humu). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
"Klina" (pintarsko orodje), Zadlog 21 (Kot), pri Kotniku, Franc Bonča...
28.8.1959
Ribež?n (ribežen), Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1959
Lemež, Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1959
Šlekarji, Vojsko 72 (Na Vogalcah), pri Petru.
1.8.1959
Ječmen žanje, Lapajne, Vojsko 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Omarica pri Trčku (nekoč je visela na zidu ob peči), Kanji Dol 4. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
"Ški" (smuči), Vojsko 94 (Mrzla Rupa), pri Habetu...
1.8.1959
Trnovčeva štala (hlev) z letnico 1865, Ivana Rupnik, Zgornje Lome 7. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Lesena skleda za putr (štruce) delat, Zgornje Lome 8, pri Kašcu.
Vzorec za kleklanje (ajnzac), Črni Vrh.
28.8.1959
Strešč (za izdelovanje žlic), Kanji Dol 9, pri Snež?nkarju.
1.8.1959
"D?rvo" (dvojni plug), lesena konstrukcija, železna deska, Vojsko 32, pri Smodinu. Teren...
1.8.1959
"Ladaf?r" (samokolnica) za gnoj, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Obu (oblič) za trske, Za Humom, Vojsko 59, Erjavec Julija.
1.8.1959
Ciguletova hiša (Stanislav Rupnik), Zadlog 37 ("Na sredi"). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
1.8.1959
"Podrit?nk", dvokolesni voz s košem, Vojsko 57 (Hum). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Pogled proti Kanomlji iz Huma, Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Čebele na paši iz Vipave. Žnidaršiči so pokriti s pločevino, obteženo s kamni (Podtisov vrh),...
1.8.1959
Oglarska koča nad Kanjim Dolom. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Oves peljejo na vozu "podrit?nku" (ker je svet strm), Vojsko- v Humu. Teren 16- Črni Vrh...
1.8.1959
Vrt pri hiši. Kol na vogalu je za sušenje kangel. Pri Bajcu, Kanji Dol 5. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Skrinja, Vojsko 56, Erjavec Lučka, Rovtarjev vrh.
1.8.1959
Zibu (zibelka), stara okoli 60 let, "na Tabrejš", Marija Rupnik, Mrzla Rupa, Vojsko 90...
1.8.1959
Trat?n koš (brez pokrova), višina 53 cm, širina zadaj 43 cm, premer 23 cm, pri Rovtarju, Vojsko 53...
1.8.1959
Danica Zupančič, članica ekipe v kozolcu na Vojskem. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Pinjenje mleka, Pavla Česnik, Vojsko 35. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Mejnik ("konfin") s križem ob poti Vojsko- Rovtarjev vrh. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Spodnje krilo, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Hlapec za na ognjišče, Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1959
Priprava za učenje hoje otrok, Gorenja Trebuša, pri Šinkovcu.
28.8.1959
"Jarmčk", pri Lampetu, Zdole 27, Zadlog...
1.8.1959
Zibka (zibelka), pri Oblak, Franc Čuk, Zgornje Lome 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
Plastika, izdelal Jože Gostiša, Črni Vrh 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Lojtrski voz, Vojsko 57 (Hum). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Košula" (kršula) na polju z Zadloga. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959...
28.8.1959
Žličnik, Vojsko 72 (Vogalce), pri Petru, Peter Kogej.
1.8.1959
Uroki- bradavice preganja, Lapajne, Vojsko 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Kot v hiši (za vrati), Vojsko 69 (Vogalce), pri Zatreparju, Lapajne Frančiška.
1.8.1959
Otavo na "ornici" grabijo, Vojsko 32, pri Smodinu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
Vzorec za kleklanje (rogli z gob), Črni Vrh 70.
1.8.1959
Lesen dvojni plug (drvu), Vojsko 57 (v Humu). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Kot v hiši, Vojsko 72 (Vogalce), pri Petru, Peter Kogej.
28.8.1959
Vrata v kuhinjo (iz veže) v Grumovi bajti, Zgornje Lome 3, Hladnik Tone.
28.8.1959
"Kladva" (kladiva) za bika skap?t, Vojsko 79, pri Žgaucu...
28.8.1959
Skobla (pintarsko orodje), Zadlog 21, pri Kotniku, Franc Bonča.
28.8.1959
Brana, Vojsko 57 (Hum), Ogrič Andrej.
1.8.1959
Košnja na senožetih, Javornik 1, pri Rejcu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Šnajderka (sekira), okras, Vojsko 95 (Mrzla Rupa), pri Kalenc.
1.8.1959
"Lojtrski" voz z lojtrnčkom (šele po drugi vojni so bile lojtrnčke prinešene v Kanji Dol...
1.8.1959
"Foglovž" (kletka) za kose, šoje itd. Zadlog (Podtisov Vrh 28), pri Zajcu. Teren 16- Črni...
1.8.1959
Koš za krmo živini, prašičem itd. Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Skleda (za putr), Vojsko 95.
1.8.1959
Znamenje s starim svetnikom, Lapajne Jože, Vojsko 65. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
28.8.1959
Klet: 4 fasade, 2 tlorisa, 3 freske, Podobnik Adolf, Za klaužam, Vojsko 9.
Plastika, izdelal Jože Gostiša, Črni Vrh 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
Vzorec za kleklanje (ta mičkene kranclovke), Črni Vrh.
28.8.1959
Štala (hlev), Vojsko 70 (Vogalce), pri Zatreparju, Lapajne.
1.8.1959
Pouhova škatla z lesniko (polšja past), Lome 31, pri Oblak, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
Vezena mrliška rjuha, Bajc Karla, Črni Vrh 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Priprava za učenje hoje otrok, skrinja, kosten (predalnik), Gorenja Trebuša, pri Šinkovcu.
1.8.1959
Ški (smuči)- srednji del "navezil"- modernejši tip (domače delo), Vojsko 95, Mrzla Rupa,...
1.8.1959
Podobnikov kozolec, Strmec. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozuc (enojni kozolec), Podtisov vrh, Zadlog (Zajčev). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Pogled proti Kanomlji iz Huma, Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozloviše, "Na Suhem", Mrzla Rupa, Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8...
1.8.1959
Vogalce - Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
Plastika, izdelal Jože Gostiša, Črni Vrh 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Vrt", ograjen s plotom, Kanji Dol 5, pri Bajcu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1...
Vrata, Črni Vrh 32, Hladnik Rafael.
1.8.1959
Vezava facola, Pavla Česnik, Vojsko 35. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"M?tavil" (motovilo), Zadlog 31, pri Figarju, Likar Alojz. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Podkev nad hlevnimi vrati, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
28.8.1959
Drvú (dvojni plug), Vojsko 95 (Hum).
1.8.1959
"Košula" (ročni voz), pri Kalarju, Lepi Dol, Mrzli Log 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
"Kranjč"- panj, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik Alojzij. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Burkle na hlapcu, 2 trimfeza, 2 železna hlapca, pri Skalarju, Strmec 9 (Ivan Furlan). Teren 16-...
Plastika, izdelal Jože Gostiša, Črni Vrh 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
S?jauka (košara), Vojsko 32, pri Smodinu.
Prt, velikonočni, Kavčič Ivana, Črni Vrh 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Kozuc (bajtarski kozolec), Andrej Tominc, pri Andrjak, Zadlog 14 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko...
Skrinja (poslikana), Trebče 34, Kavčič Alojz.
28.8.1959
Rou?nca (motika), Vojsko 67, pri Štefani, Andrej Ogrič.
1.8.1959
Hiša pri Oblak, Franc Čuk, Zgornje Lome 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
"Jarmčk", pri Lampetu, Zdole 27, Zadlog...
28.8.1959
Notranjost štirne (vodnjaka) s kalau?nkom (vedrom), Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1959
Del vrat, Strmec 4, pri Medvedu, Čuk Alojz.
1.8.1959
Smuči (sani)- ročne (samo 1 legnar), dolžina 109cm (do konca krivine 140 cm), široke 74 cm...
Vzorec za kleklanje (vrana- polovica), Črni Vrh 70.
28.8.1959
Jarm (brez kamb), Vojsko 57 (Hum), Peter Ogrič.
1.8.1959
"Smači" (sani)- otroške, Zadlog 20 (Kot), pri Flandru. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
1.8.1959
Vozu na kljuki na vrhu bremena. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Mačk (zavora na smukah, saneh), Vojsko 94 (Mrzla Rupa), pri Habetu.
28.8.1959
Trlica z detajli. Zadlog 11, pri Ivanšku.
28.8.1959
Hlapec za burkle, pri Bajcu, Kanji Dol 5.
1.8.1959
Zdravljenje bolezni z zagovorjeno mastjo za prtin (rahitis): 3 krat po hrbtu. Marija Lapajne,...
1.8.1959
Štefkova hiša, Rupnik Peter, Zadlog ("Na sredi"). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
28.8.1959
Stopa, Zadlog 57, pri Gostišu, Andrej Gostiša.
1.8.1959
Delajo zaurojk, Likar Marija, Zadlog 31. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Krplje, Javornik 1, pri Rejcu.
1.8.1959
Čebelnjak s čebelarjem, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (...
1.8.1959
Šterna (vodnjak). Deli: vaga, lata, steb?r, kaingla, šterna. Vojsko 67, pri Štefanu, Vogalce. Teren...
1.8.1959
"Rebrank" za steljo, Zadlog 22 (Kot), pri Cuntovih. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
"Štes?n" (tudi šterc?n), škaf za pomivat- brez ušes, domač izdelek. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Miza, U Humu, Vojsko 57, Ogrič Peter.
1.8.1959
Dolina nad Planinskim zavetiščem, Vojsko. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Smodinovi otroci, Vojsko 32, pri Smodinu. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Lina (izrez), Kanji Dol.
28.8.1959
Tripez?n (za na ognjišče), Vojsko 59 (Za Humom), Erjavec Julija.
1.8.1959
Kapelica (Marijina) v Kanjem Dolu ob cesti na Javornik. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Seneno breme je zloženo (narejeno) in pripravljeno za zvezat. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
28.8.1959
Kalona (glavni vhod), Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Gostiša Andrej.
28.8.1959
Klet (kašča): 1 tloris, 1 fasada, 1 situacija. Lastnik Peter Kogej, Vogalce, Vojsko 72, klet na...
1.8.1959
Hiša pri "Gregorcu" Ivana Zagoda, Zadlog 48, Hudi kot. Fotografirana z druge strani...
1.8.1959
Kozuc (enojni kozolec), Podtisov vrh, Zadlog (Zajčev). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28...
1.8.1959
Stara hiša, "Za Klaužam", Podobnik Adolf, Vojsko 9. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
Velikonočni prt, Bajc Karla, Črni Vrh 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Vogal prta: rdeča vezenina z letnico 1843. Gor. Lome 11, pri Oblaku. Ta tretji vogal. Teren 16-...
1.8.1959
Zadnji del "vevnika" (za vet pšenico) z letnico 1882, Kanji Dol 5, pri Bajcu, Jožefa Bajc...
28.8.1959
Grablje (za listje), Zadlog 21.
28.8.1959
Peč (na železnih vratcih letnica 1887), Vojsko 72, pri Petru, Peter Kogej.
1.8.1959
Zajčeva hiša, Furlan Jože, Strmec 11. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
"Noži" (za zelje ribat), neške (nečke) in "cajna" (košara) (vse domače delo),...
28.8.1959
Bajta: 4 fasade, 2 tlorisa, Tone Hladnik, Grumovi, Zgornje Lome 3, Črni vrh.
1.8.1959
Ekipa na Vojskem. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Žena- čebelar pobira s "raušelnom" roje, Lome 8- pri Kašc, Tominc Frančiška. Teren 16-...
28.8.1959
Órlči (árlči, sani), Vojsko 94 (Mrzla Rupa), pri Habetu.
Vezena mrliška rjuha, Bajc Karla, Črni Vrh 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Žličnik, Predgriže 1, "pri ta starem Zajcu", Janez Petrovčič...
Vezena mrliška rjuha, Bajc Karla, Črni Vrh 53. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
28.8.1959
Majhna preša za sadje (nepopolna), Vojsko 54, pri Kokošarju.
28.8.1959
Streharski kouc, Zgornje Lome 8, pri Kašcu.
1.8.1959
Smuči (sani)- ročne (samo 1 legnar), dolžina 109cm (do konca krivine 140 cm), široke 74 cm...
28.8.1959
Módu (pintarsko orodje), Vojsko 67, pri Štefanu, Andrej Ogrič.
1.8.1959
Gostiševa hiša (Andrej Gostiša), Zadlog 37 (Plestenice). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-...
1.8.1959
Krompirjeva jama, Franc Logar, pri Laniucu, Zadlog 17 (Kot). Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji...
1.8.1959
Peča, Lome 31, Čuk Franc. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
1.8.1959
Mali panj za roj- odprtina spredaj zaprta s smrekovimi vejicami, Mrzli Log 13 (Mala gora), Rupnik...