Subscribe to RSS - Žužemberk

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Žužemberk

Teren 14, 1. 8. – 28. 8. 1957

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Žužemberka. V njej je 9 sodelavcev zbralo 18 zvezkov z zapiski, 444 fotografskih posnetkov, 279 risb in zbiralo predmete za svoje zbirke.

1.8.1957
"Kašarna" (košara) (oče "spleu") za peso, korenje itd. Dno- češnjev les, "...
28.8.1957
Vrata, Dolnji Kot 13, Drenšek Janez, pri Zajčovih.
1.8.1957
"Kalurat" (kolovrat), Reber 14, pri Voukovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1957
Hiša pri Petršilkovih, kjer je bila stara klobučarska delavnica, Žužemberk. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
Ana Kocjančič, rojena 1890, Mačkovec 10, gre od maše. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Ana Kocjančič, rojena 1890, Mačkovec 10, gre od maše. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Železna plošča, napisna tabla, pri Šupčevih. Gornji Križ 11. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
1.8.1957
Stara lesena hiša, ki jo nameravajo podreti, pri Lukačevih, Gradenc 22. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Gank, Stavča vas.
1.8.1957
Znamenje na poti v Žužemberk na levi strani, smer: Ljubljana - Žužemberk. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Plot, Gradenc 9, med kolovozom in sadnim vrtom.
Hlebec se pomaže z jajčki, da se lepo zapeče, Marija Pograjc, Poljane 2. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Sklednik ("skledjek"), pri Mohorički, Franca Žnidaršič, Malo Lipje 4...
1.8.1957
Julka Hočevar s hčerko, Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Vile, senene, Gradenc 24, pri Vedeževih.
1.8.1957
Tkanje pri Tkavcu, Šmihel 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Sklednik na steni ob zadnjih vratih, Valična vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Neometana hiša, pri Mežnarju, Reber 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Omarica v zidu "v zadji hiši", Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel...
Toplar (dvojni kozolec), Miha Pečjak, Plešivica 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Vebrov pod, Janez Kuhelj, Dolnji Križ. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Štirna (vodnjak), Vrh 3, Anton Kocjančič, pri Brlanovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957...
1.8.1957
Plužna pluga, Dobrava 8, pri Žvinklovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
"Luža" za živino sredi vasi Reber. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1957
Lesen plug z železno dilo, Reber 22, pri Kukčevih, Ana Hrovat. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
28.8.1957
Okno na zapah (v leseni hiši), Šmihel 9, Jože Fabjan, pri Vrtačku.
28.8.1957
Hiša, 2 fasadi in 2 tlorisa, Kocjančič Ana, pri ta starmu zidarju, Velike Rebrce 5.
Hiše v Plešivici. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Stol za v kozolec, Reber 20, Hrovat Janez, pri Kukčevih.
28.8.1957
"Drvo" (plug), Gornji Križ 6, pri Šupčevih, Jernej Pirc...
1.8.1957
Les?nca za sadje, krompir itd. Kozjak 1, pri Skončniku (občina Trebnje). Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Svinjak "hlev", Velike Rebrce. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1957
"Seni"- sani s košem (brez vratc), vratca v košu imenujejo "vrzu", Gradenc 24,...
28.8.1957
Grable (grablje) za seno in listje, Korita 20, pri Poz?nkovih.
1.8.1957
B?ndečeva hiša, v kateri je bila v starih časih šola, Šmihel 14, Frančiška Robida. Teren 14-...
28.8.1957
Kaduje, Gradenc 24, pri Vedeževih.
1.8.1957
Iz Trebče vasi nese perilo v škafu, pod njim svitek. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Line v podih in kozolcih v vaseh v okolici Žužemberka.
1.8.1957
Upravnica in kuharica ter njena hči, Gostišče na trgu, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-...
28.8.1957
Plužna (kolca), Gradenc 24, pri Vedeževih.
28.8.1957
Skica 3 oken na zapah na končni steni lesene hiše, Šmihel 9, pri Vrtačku, Jože Fabjan.
28.8.1957
Brana, Visejec 35, pri Klinovih.
"Ječmen žanjem", Sadar Terezija, Breg 8. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1957
Šrokleva hiša, Ivana Rutar, Klečet 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Dereza, Šmihel, pri Lučarju.
1.8.1957
"Komouc" za navit konopec. Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
1.8.1957
Črčkova zidanica iz Dolnjega Križa v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Hiša, Janez Drenšek, pri Zajčov?h, Dolnji Kot 13. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
Sklednik, Plešivica 1, pri Robovih, Frančiška Pečjak.
1.8.1957
Stara lesena hiša okoli l. 1820 prenešena iz Kočevja. Božidar Mirtič, pri Kajžarovih, Gradenc 5...
28.8.1957
Izrezljan gank pri kozolcu v Stranski vasi.
28.8.1957
Peč v stari hiši ("v ta zadj?m konc"), pri Štupčovih, Vrh 5, Franc Zaletel...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Vnukinji Poličkovega očeta, Julka Hrovat- večja, Reber. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Mišmaševa kašča, Miroslav Čampel, Gradenc 14. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Zelo stara omara, Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel.
28.8.1957
Gank pri dveh hišah v Žužemberku.
28.8.1957
Truga za mesenje testa, Stavča vas 19, Legan Franc, pri Mežnarc.
1.8.1957
Hiša pri Kraščevih, Anton Pirc, Šmihel 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Detajl pluga brez lemeža od zadaj, Korita 20, pri Poz?nkovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Lesen (hrastov les) mernik za žito, Gradenc 24, pri Vedeževih.
1.8.1957
Glavni oltar v cerkvi Sv. Marjete. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
85- letna Julijana Koščiček, Žužemberk 143, v beli jopici "nachtkaseln" in "fertahu...
1.8.1957
Kot nad mizo (slike na steklo), Frančiška Žnidaršič, Malo Lipje 4. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
28.8.1957
Skrinja, Zafara 11, Drenšek Katina.
Ženin in nevesta Avguštin in Ivanka Škufca, Mačkovec 17, p. Dvor pri Žužemberku. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Polička ob ognjišču, Vrh pri Križu 10, Ana Blatnik, pri Bekovih.
28.8.1957
Šmihel 7, pri Tekauč?vih.
28.8.1957
Vrata, Dolnji Kot 7, pri Benčiču, Kumelj Albin.
1.8.1957
"Baba" in trlice, Reber. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
Okenska mreža na hiši, Breg 4. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Vrata v hišo, Janez Legan, pri Špajih, Gradenc 25. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Piskr (posoda), Dolnji Križ 7, Janez Majer.
Hiša, Vrh 9, Hribar Ivanka. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Izrezljana vrata, pri Vedeževih, Feliks Pečjak, Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Srp, Korita 20, pri Pozenkovih.
Šija pri Robovih, Frančiška Pečjak, Plešivica 1.
1.8.1957
Sklednik na ganku pred hišo, Ivana Vidmar, Gradenc 13, pri Gričarjevih. Teren 14- Okolica...
Loj za pretakanje vina (lej, lijak), Poljane 2, Dograjc Franc.
1.8.1957
Interier veže v stari hiši pri Novinču, Ana Legan, Podgozd 17. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
Konstrukcija ostrešja pri hiši z detajli, Pečjak France, pri Robovih, Plešivica 1.
1.8.1957
"Seni"- sani (bukov les) za vožnjo gnoja ali druge prevoze, Gradenc 24, pri Vedeževih...
1.8.1957
Star kozolec "glavač" v Rebri. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1957
Suhorobarji na poti iz Zagradca v Žužemberk. Zakrajšek Martin in Marolt Jože iz Velikih Lašč. Teren...
28.8.1957
Vrata na zapuščeni hiši, Žužemberk 125.
1.8.1957
"Zaglau?nca" mlina na Krki pri Kuret, Gornji Kot 9. Stari oče je rekel, daj je "...
1.8.1957
Lesen plug z železno dilo (glavni del od leve strani). Reber 22, pri Kukčevih, Ana Hrovat. Teren 14...
1.8.1957
Pogreb starega Ivana Koščička v Žužemberku. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Kamnita miza pred hišo, Plešivica 1, pri Robovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
"Štriknata ruha" (iz konopljnga vlakna), Vrhovo 2, pri Mežnarjevih. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Kadunčeva hiša, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Lij (loj) za pretakanje vina, Budganja vas 27, pri Antončevih, Franc Hočevar.
1.8.1957
Jože Škufca, Gradenc 26. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Vrata, Gornji Križ 12, Perko Jože, pri Janezovih.
28.8.1957
Vrata ("zadja"), rezljana, pri Vedeževih, Feliks Pečjak, Gradenc 24...
1.8.1957
Hrovat Jože, 82- leten, Reber 25, pri Pavličku, z grablami na tri rogle razklanimi. Teren 14-...
1.8.1957
Hiša, stara lesena (ofrajhana, ometana), Franc Majer, Dolnji Križ 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (...
1.8.1957
Sklednik pred hišo, Marija Vidic, pri Vidic, Gradenc 15. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957...
28.8.1957
Veža, Reber 21, Uršič Terezija.
Hlebec bo šel z loparja v peč, Marija Pograjc, Poljane 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
1.8.1957
Križ na pokopališču v Šmihelu. Kristus izdelek železarne na Dvoru. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
28.8.1957
Gnišče (ognjišče) z rauf?nkom, Podgozd 15, pri Lovričevih, Albin Tomažin.
Vrata, Vrhovo 4, Bradač Jožefa, pri Bradač.
28.8.1957
Omara v veži, Valična vas 12, Gnidovec Ivan, pri Škacetovih.
1.8.1957
Čebelnjak- po starem "uolnik", "ualnik", Reber 18, pri Špan. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Gradenc s poti proti Visejcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Letnica na vratih kašče, Šmihel 17, Anton Pirc, pri Kraščovih.
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
1.8.1957
Stara miza v hiši, Frančiška Žnidaršič, Malo Lipje 4. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Korito za sadje, Poljane 3, Zaletel Franc.
28.8.1957
Raušl za čebele ogrevat, Dolnji Kot 8, Legan Marija.
28.8.1957
Kašča. Lastnik Franc Zaletel, pri Štupčkovih, Vrh 5.
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Oblč za luč in detajl, Julijana Kužnik, Stavča vas 15, pri Andrejov?h.
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Hiša poleg šole, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Plastika iz leta 1846 na zidu hiše, Ignac Nagode, pri Nagodetu, Žužemberk 82. Trije zidarji zidajo...
1.8.1957
Pri Vedeževih, Gradenc št. 24, dvoriščna zadnja stran hiše. "Dgor" (gnojišče) ograjen s...
1.8.1957
"Drvu"- plug samec, Žužemberk, Cvibelj 12, pri Martinku. Plug last Nagodeta iz Žužemberka...
1.8.1957
Anžičeva hiša, Alojz Jamnik, Gornji Križ 13. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Brana z vrhnje strani, Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
"Korpca" ali "kašar?nca" (košarica) za pobiranje jabolk itd. Ima leskov ročaj...
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Žena iz Sadinje vasi pere perilo v Krki. Perilo je pripeljala s "šajtrgo". Pere na...
Ribežen za repo (domače delo), Mačkovec 15, pri Škrletu.
28.8.1957
Detajl iz vrat, Gradenc 24, Feliks Pečjak.
1.8.1957
"Mušter za krivko krv?t". Izdelal Janez Pečjak, rojen l. 1914. V letu 1935 je delal...
28.8.1957
Zibu (zibelka), Dolnji Križ 7, Majer Janez.
28.8.1957
Lesa za sušenje želodcev, Dolnji Kot 7, pri Benčiču, Albin Kumelj.
28.8.1957
Korletov lesen hram iz Gornjega Križa v Brinovi gori.
28.8.1957
Izrezljan gank, Stranska vas.
28.8.1957
Detajla statev, Šmihel 7, pri Tekauč?vih.
1.8.1957
Černigojeva družina v Gradencu št. 2. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Mal?nska hiša (Župančič), Žužemberk 80. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Pajkl (vejalnik), Mačkovec, pri Janketu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Tako kamelajo "na p?st?n tork" (pustni torek) v mraku, Franc Majer, Dolnji Križ 7. Teren...
28.8.1957
Pinja, Vrh pri Križu 10, pri Bekovih, Ana Blatnik.
28.8.1957
Stopa (iz peste), pr' ta mladmu zidarju, Jozefa Kocjančič, Velike Rebrce 7...
1.8.1957
Medenov maln (mlin), Šmihel 1. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Stolček iz bukove korenine, Kozjak 1, pri Skoučjak.
28.8.1957
Situacija doma, tloris, Franc Zaletel, pri Štupčevih, Vrh pri Križu 5.
Ornamenti na kozolcu, Plešivica 1, pri Robovih, Franca Pečjak.
Vhod v kaščo (nad vrati letnica 1781), pri Šupčovih, Vrh 5, Franc Zaletel. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Kurjek (koklo zapirajo vanj), Žužemberk 134, pri Maroltovih.
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Votivna podoba iz župnišča v Zagradcu, procesija. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Krovec Slavko Štrumbelj, Mali Lipovec 1, pokriva streho na štali (hlevu) doma. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Zibu (zibelka), pri R?ntečoh, Reber 30, Janez Trlep.
1.8.1957
Brana od spodaj, Visejec 35, pri Klinovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Štirna (vodnjak) pri Gašperji, Gašper Škufca, Gradenc. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Micka Hočevar, stara 4 leta, Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Stena med vežo in hišo (lesena) s stropnicami (st?kdorjem), pri Mežnarc, Franc Legan, Stavča vas 19.
28.8.1957
Cokla (grifana) za na led z detajlom, Korita 20, pri Poz?nkovih.
Zdravljenje urokov, Sadar Terezija, Breg 8. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Okno v veži (poleg ognjišča), Malo Lipje 4, Frančiška Žnidaršič, pri Mohorički.
1.8.1957
Slikanja na lesenem oltarnem antipendiju v cerkvi Sv. Marjete. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
1.8.1957
Vhod v Korletovo zidanico v Brinovi Gori. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Lemež od starega pluga, Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Okenska polica z luknjicami za mizarsko orodje, Ivan Gnidovec, pri Škacetovih, Valična vas 12.
Stopa, Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
1.8.1957
Malnč?k (mlinček) za kofe (kavo) (izdelek fabrike v Dvoru), sedaj last EM, Dolnji Kot 7, pri...
1.8.1957
"Cimp?r" (del ostrešja) "na ispi" iste hiše. Mohoričeva hiša (v prednji hiši na...
1.8.1957
Hiša, delana zgoraj "u brano", pri Benčiču, Albin Kumelj, Dolnji Kot 7. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Plužna dolžina od blazine (osi) 1,53m, višina kambe 42cm, Gradenc 24, pri Vedeževih. Detajl- klešče...
1.8.1957
Janez Mišmaš dviguje z železnim drogom odžagani kamen, Male Rebrce 3. Teren 14- Okolica Žužemberka...
1.8.1957
Vidmar Ana s hčerko, Šmihel 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Jože Primcin sin, Sadinja vas 12, "vzdigujeta" lan. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
Maln (ročni mlin), Vrhovo 5, pri Antonov?h, Franc Nahtigal.
28.8.1957
Leseno kladivo, Klečet.
1.8.1957
Prstan z zelenim kamnom iz leta 1840, drugi prstan pa je iz leta 1876 kot poročni prstan Magdalene...
1.8.1957
Hiša pri Janku, Podgozd. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Julijana Koščiček v "ta velki ruti- kocku" na glavi, Žužemberk. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Vile, senene, Gradenc 24, pri Vedeževih.
Line na kozolcih in podih, Plešivica, Dolnji Kot.
28.8.1957
Detajl poda, Žužemberk.
1.8.1957
Anžurjeva izrezljana vrata, Klečet 12. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Poličkov oče, Reber. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Janez Mišmaš lovi s trnkom ribe v Krki, Male Rebrce 3. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Dva dečka lovita v Krki ribe z roko, Male Rebrce 3. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Zibu (zibelka), Stavča vas 19, pri Mežnarc, Franc Legan.
1.8.1957
"Grada" (greda, ograja), Jože Turk, Visejec 30. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
1.8.1957
Neškina hiša, Anton Mauer, Valična vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Vrata pri Cebinu, Gradenc 16. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Banka, Gradenc 24, pri Vedejevih.
1.8.1957
Vrata hiše, Janez Drenšek, pri Zajčov?h, Dolnji Kot 13. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Vezana kozolca, Stavča vas. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
Loj za pretakanje vina (uporabljen pred 60 leti), Mačkovec 8, Travnik Franc.
Improvizacija teritve v Mačkovcu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Preša, Dolnji Križ 4, Majer Jože, pri Reštoh.
Koželjevi otroci, Mačkovec 15. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Kopača za gnoj, Korita 20, pri Poz?nkovih.
1.8.1957
V hiši pri Lukač, Martin Rajel, Gradenc 22. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Svinjak, hlev, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Toukalu za tolč lanene glavice, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Znaki nad vrati kašče, Gornji Križ.
1.8.1957
Vrata pri Cebinu, Gradenc 16. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Dva voza od zadaj: a) lojtrnški voz z ročicami, b) lojtrniški voz na španglne, Mrvar Feliks, pri...
1.8.1957
Vrata pri Cebinu, Gradenc 16. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Sounica (solnica), Budganja vas 20, Angela Zupančič, pri Matičku.
Štulc (čeber), Mačkovec 15, pri Škrletu, Koželj Franc.
28.8.1957
Sukanje konopnih vlaken za štrike (uporaba "zajca"), Šmihel 7, pri Tekauč?vih...
28.8.1957
Lopar in grebla, Šmihel 17, pri Kraševčevih, Anton Pirc.
1.8.1957
"Uolnik" (čebelnjak), pri Frlinu, Sadar Marija, Valična vas 10. Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Krovec Slavko Štrumbelj, Mali Lipovec 1, pokriva streho na štali (hlevu) doma. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Bankca za vodo, Gradenc 24, pri Vedejevih.
Štokounik iz granate, Poljane 3, Franc Zaletel.
1.8.1957
"Baraka", obita s koruznco, pokrita s slamnato streho za vahto proti divjim prašičem,...
28.8.1957
Špeis (špais), Korita 20, pri Poz?nkovih.
28.8.1957
Panti na podu, Stranska vas.
1.8.1957
Marija v gradenški podružniški cerkvi. Izdelal F. Drobnič leta 1856, to je tisti, ki je izrezljal...
1.8.1957
Feliks Pečjak s košem, Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Pod, Vrh 3, Anton Kocjančič, pri Brlanovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Kašča: tri fasade, tloris in dva detajla. Lastnik Miha Blatnik, pri Kopitarju, Gradenc 12.
28.8.1957
Detajl izrezljanih vrat, Gradenc 24, pri Vedeževih, Feliks Pečjak.
1.8.1957
"Mašino" za mlatit peljejo iz Šmihela v drugo vas. Na mašini je mlatiški pušeljc (prenos...
1.8.1957
"Seu?nca" (košarica), Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957)...
1.8.1957
Vedeževa družina, Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Cimp?r (ostrešje) na starem podu, pri Kraševčevih, Šmihel 17, Pirc Anton.
1.8.1957
"Plet?r" (košara) za gobe, trske, sadje itd. Iz leščevih vitr, ob straneh ročce. Podolgem...
1.8.1957
Stari predmeti: od leve "sveč?nk" za trske (v roki), stopa, "piskr" (posoda),...
1.8.1957
Svinjak "hlev", pri Frlinu, Sadar Marija, Valična vas 10. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
1.8.1957
Maln (mlin) za sadje ml?t (mleti). Kozjak 1, pri Skončniku (občina Trebnje). Teren 14- Okolica...
Anzlin Marija, rojena 1900, Mačkovec 12, pri Frlugovih, s "prvito" (zavezano) ruto. Teren...
1.8.1957
Lan na travniku, Srednji Lipovec. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Stojalo za svečnik, Gornji Križ 6, pri Šupčevih.
28.8.1957
Skledjek (sklednik), Vrh 5, pri Štupčov?h, Franc Zaletel.
1.8.1957
"Šatrga" za "futr" (hrano) za živino vozit z njive, pletena iz leščevja,...
28.8.1957
Sklednik, Budganja vas 27.
28.8.1957
Line na kozolcih in podih v Stranski in Budganji vasi ter Žužemberku.
Štirna (vodnjak), Miha Pečjak, Plešivica 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Peč, Reber 21, pri Plauč?h, Uršič Terezija.
28.8.1957
Skrinja, Vrh pri Križu 10, pri Bekovih, Blatnik Ana.
1.8.1957
Izrezljana vrata, pri Vedeževih, Feliks Pečjak, Gradenc 24. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Preša, Dobrava 8, pri Žvinklovih.
28.8.1957
Motka, Gradenc 24, pri Vedeževih.
1.8.1957
Hiša pri Antončevih, Budganja vas 27. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Loj (škaf) za pretakanje, Mačkovec 15, pri Škrletu, Koželj Franc.
1.8.1957
Ognjišče, "gnišče", Jože Kutnar, Gornji Križ 14. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8...
28.8.1957
Torba za vola, Žužemberk 134, pri Maroltovih.
1.8.1957
Kamnita miza pod orehom (zbirališče fantov in mož) pred Šupčevo hišo, Gornji Križ. Teren 14-...
1.8.1957
Noužilov pod v Budganji vasi. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Mati božja iz lesenega pila, Breg 8, Sadar Terezija. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Loj za pretakanje vina, Mačkovec 9, Vidmar Terezija.