Subscribe to RSS - Pomožna gospodinjska naprava

Slovenski etnografski muzej

Pomožna gospodinjska naprava

Ribežen za repo (domače delo), Mačkovec 15, pri Škrletu.
Stopa, Plešivica 1, pri Robov?h, Pečjak Franca.
30.8.1961
Ribežen. Lastnica Marija Podlesnik - pri Adamčevih, Hom 7.
30.8.1961
"Ribež'n" (ribežen). Lastnik Vinko Gačnik - pri Gačnik "na Zagrad",...
14.7.1963
Ribežen za zelje, Stenica 11, Franc Mauhar.
1.1.1956
Strgalo (ribežen), Unetič Marija, Ivanjše 3.
1.1.1956
Hlapec, Fr. Vodeničar, Male Vodenice 10.
Hlapec za burkle, Črni Vrh 49, U bajt, Ivan Rudolf.
28.8.1959
Ribež?n (ribežen), Kanji Dol 5, pri Bajcu.
28.8.1959
Hlapec za burkle, pri Bajcu, Kanji Dol 5.
01.10.1960
630:LJU;F-0000752/I
"Pratos?k" za buče sekat, Zahomec 19, pri Krieglu v Ziljski dolini. Teren I - Koroška,...
01.10.1960
630:LJU;F-0000791/I
"Mašina za zas?ko", Sovče 34, pri Požlepu (nad Podkloštrom). Teren I - Koroška, Štajerska...
31.8.1954
Voz (železen) za burkle. Cerkljanski Vrh.
31.8.1954
Hlapc. Cerkljanski Vrh, Mozek Ivan.
1.1.1950
Kaduje (nečke) iz Sodražice. Šentpavel 20.
1.1.1950
Veselca (lopar za kruh). Šentpavel 6.
1.1.1950
Ribež za repo. Lastnica Marija Trlep - pri Povzarju, Šentpavel 21.
3.8.1951
Ribež. Lastnica Terezija Tonkli - pri Bučan, Breginj 28.
3.8.1951
"Ribež?n" za zelje (star okrog 150 let). Lastnik pri Špoladu, Borjana 40...
3.8.1951
"Ribež?n" za repo. Borjana 40...
3.8.1951
"Ribež?n" za sir (narejen iz stare kose). Kred 53...
31.8.1955
Ribežnik, Ostrovica (Padež) 18.
31.8.1955
Lopata za kruh, Vatovlje 8, Mahne Franc, pri Kovač.
31.8.1955
Greblo za kruh, Vatovlje 8, Mahne Franc, pri Kovač.
31.8.1955
Ribežnik, Blaževič Jožef, pri Gašperjevih.
31.8.1955
Ribežnik, Ostrovica (Padež) 19, pri Vajvod ali pri Bržanu, Vojvoda Franc.
01.10.1960
630:LJU;F-0000792/I
"Mašina za zas?ko", Sovče 34, pri Požlepu (nad Podkloštrom). Teren I - Koroška, Štajerska...