Status message

'/home/gregori/html/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_42_43_strukelj_etnoloska.pdf[0]' -quality '75' -resize '1024x1024' '/home/gregori/html/files/pdfpreview/01bbf66fcdc7ffa9ae6b5481454c11c1.jpg'
Subscribe to RSS - zgodovinski pregledi

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: zgodovinski pregledi

Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste

V članku je predstavljenih šest do sedaj neobjavljenih palic iz afriške zbirkeSlovenskega etnogra

Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporočila
Adelma von Vay (1840-1925) je bila baronica, ki
139-154

Besedilo, ki ga avtorica predstavlja v nekoliko spremenjeni obliki, je nastalo ob realizaciji dok

063-070

V prispevku je predstavljen preprost, iz debla stesan čoln, imenovan čupa, ki so ga slovenski rib

Sestavek skuša s primerjavo s pisnimi zgodovinskimi viri ugotoviti dokumentarno vrednost fotograf

V januarju 1996 je Slovenski etnografski muzej za svoje zbirke pridobil bogato gradivo iz svečars

383-395

Prispevek je pregled informacij o Tibetu na Slovenskem v zadnjih sto letih; od prvih informa

Prispevek govori o Hahnemannovi homeopatiji v Sloveniji od začetka 19. stoletja do danes.

329-335

Avtorica za zgodovinskim pregledom o viničarstvu v Sloveniji opisuje življenjske pogoje viničarje

295-328

V prispevku je na osnovi podatkov iz franciscejskega katastra (1.1824), nemškoslovenskih vprašaln

Ob knjigi Sledovi časa - Bela krajina na razglednicah v letih 1895 do 1945 razkriva avtor s pomoč

181-196

V prispevku je predstavljen oris babištva na Tržaškem in delovanje šantle Ane Slavec, ki je bila

Na osnovi objave tržaškega statuta prikazuje prispevek položaj Tržačank v srednjem veku: od otroš

087-102

Članek, ki je bil predstavljen kot razprava v Slovenskem etnografskem muzeju maja 1999, je pregle

041-059

V prispevku je predstavljena podobarska delavnica Andreja in Ivana Cerarja v Mozirju - ena največ

Orisani so ustroji kmečkih hiš in domov v medsebojnem odnosu s kompleksnimi družbeno/kulturnimi d

V članku je predstavljen Glavni trg v Celju kot osrednji prostor, kjer je delovala mestna tržnica

329-343

Avtorica na podlagi obdelanih in objavljenih zapisnikov duš z avstrijske in slovenske Koroške, ki

289-312

Prispevek obravnava temeljne značilnosti zgodovine babištva in porodne pomoči v dominatnem in vaš

241-288

Različice lajn, ki so v Evropi in na Slovenskem potonile v pozabo v začetku 20.

Triestinita in italianità se še danes pogosto uporabljata kot sinonima.

V prispevku je predstavljen nastanek vinarskega muzeja v Ptuju.

079-091

Pisec se v članku ukvarja z vlogo ekomuzejev v splošni zgodovini muzejev, z nastankom in razvojem