Subscribe to RSS - materialna kultura

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: materialna kultura

Prispevek v prvem delu sledi izbranim teoretičnim idejam, ki materialno kulturo opazujejo kot kon

015-037

V januarju 1996 je Slovenski etnografski muzej za svoje zbirke pridobil bogato gradivo iz svečars

383-395

V prispevku je predstavljen preprost, iz debla stesan čoln, imenovan čupa, ki so ga slovenski rib

Različice lajn, ki so v Evropi in na Slovenskem potonile v pozabo v začetku 20.

Prispevek govori o prihodu in oblikovanju neevropskih zbirk v Slovenskem etnografskem muzeju.

Etnografski predmeti, ki jih je Friderik Baraga leta 1837 podaril Kranjskemu deželnemu muzeju v L

Kot utelešenje kulturnih pomenov in vrednot so predmeti vedno igrali pomembno vlogo pri interakci

Besedilo ima tri sklope. V prvem delu avtor isče esenco biografij in zgodovin predmetov.

261-273

Prispevek je povzetek rezultatov inventarizacije čevljarskega orodja iz zbirk Tržiškega muzeja s

063-084

Povzemajoč nekatere domače in tuje avtorje članek najprej prikaže spekter različnih poimenovanj z

107-124

V stavbi Zgornja Rodovna št. 25 je bil v letu 1993 izvršen popis in izbor predmetov.

315-362

V prispevku Vinska trgovina v Ljubljani se avtorica opredili na obdobje med obema vojnama od leta

079-098

Avtorica orisuje podobo lončarstva madžarske etnične skupnosti iz pokrajine Hetes v lendavski obč

Članek Hrepenenje iz stare pločevine je prispevek k vedenju o ganskih igračah.

025-035

V prispevku je predstavljeno preučevanje materialnih vidikov kulture znotraj evropske etnologije.