Subscribe to RSS - Šentrupert

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Šentrupert

Teren 18, 1. 8. – 30. 8. 1961

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Šentruperta na Dolenjskem. Zbranih je bilo 14 zvezkov z zapiski, 392 fotografskih posnetkov, 151 risb in nekaj predmetov za muzejske zbirke.

30.8.1961
"Pu?trh" (sodček) za vino nosit v goro. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9...
30.8.1961
Interier veže pri Drobižovih. Lastnik Anton Zidar, Gorenje Zabukovje 21.
1.8.1961
Seno naklada s senenimi vilami. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Zibka. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje št. 1. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Lesen Kristus, izrezljala Anica Krnc, Hom 10 (Vederina). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
Gričarjeva zidanica v Aplenku. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Šivnca" (sušilnica za lan). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Koritce za čebele napajat. Lastnik Jože Novak, Brinje št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
30.8.1961
"Špes" za korenje "puliti. Lastnik Sandi Prah, Šentrupert 37...
1.8.1961
Lesena hiša. Lastnik Simončič, Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Preša za vosek. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12.
1.8.1961
Sandi Prah s koso (brez ročnika in oslonkom na koncu). Šentrupert 37. Teren 18 - Šentrupert na...
Čebelnjak v Dolenjem Zabukovju. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Pri ljudskem pravljičarju Hlebcu; zapisuje dr. M. Matičetov. Sv. Križ 8. Teren 18 - Šentrupert na...
"Smetiunca" (smetišnica). Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri Šentrupertu 6...
30.8.1961
Hram v Malih Selih: 3 fasade, 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Jože Brcar, Vrh.
1.8.1961
Znamenje pri hiši, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Gank pri hiši (na Križuje). Lastnik Janez Golob, Hom št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
30.8.1961
"Čou?nč" (čolniček za predivo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
"Korba" (tudi "vampasta košara"), po novem "procka". Lastnik Jože...
30.8.1961
"Matuviu" (motovilo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Del preše na enega ovna in "koči" za privijanje ovna. Lastnik Viktor Butolo, Trstenik št...
1.8.1961
"Drvu" (plug). Lastnik Viktor Krmelj, Brinje št. 1. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
30.8.1961
Pogled na kot v hiši. Lastnik Janez Golob, Hom 3.
Del veže, "gnišče" (ognjišče). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Draga pri...
1.8.1961
Kolovrat. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Štirna" (vodnjak), Brinje št. 2. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961)...
1.8.1961
Kašča z letnico 1832 (spodaj klet). Lastnik Jože Brcar - pri Jožmanu, Hom 5. Teren 18 - Šentrupert...
1.8.1961
Fani Jaklič, Šentrupert 30. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Košek, uporabljen pri jemanju župe iz kadi, in "korba" (košara), da tropine ne gredo...
Stopa. Lastnik Franc Kregelj - pri Šentrupertu, Draga pri Šentrupertu 25.
30.8.1961
"Bana" (posoda) za mast. Lastnik Vinko Gačnik, Hrastno 20...
1.8.1961
Hiša iz leta 1747, detajl. V glavnem že prenovljena, le lesena "hiša" je še stara...
1.8.1961
"Štulc" - posoda za grozdje, pozneje za mošt itd. (višina 24cm, premer zgoraj 28 cm,...
1.8.1961
Čebelarska kapa za roje pobirat. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18 -...
1.8.1961
Najstarejši pripovedovalec Janez Bartol, star 86 let. Hrastno št. 14. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Hiša: 4 fasade, 3 BARVNA FOTOGRAFIJA. Lastnik Anton Zidar - pri Drobižovih, Gorenje Zabukovje 21.
1.8.1961
"Veder" (vedro). Lastnik Leopold Vidmar, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Pokrivalo za žetev. Marija Šalihar, Prelesje 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Štulc" - lesen škaf. Lastnink Franc Koselj, Kamnje št. 24. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
"Žab'ca". Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Pokrivalo za žetev. Marija Šalihar, Prelesje 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Navijau" (navijalo). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Kamnje 28. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sušilnica za lan. Lastnik Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
"Šajtrga" za vožnjo pridelkov in krme; pleteni del izdelala Pepca Brcar iz Draga 34,...
Pod, spodaj štala. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Voz za seno ali listje (ob straneh dile, ob konceh "šraglne"). Lastnik Sandi Prah,...
1.8.1961
Ornament na sodu. Lastnik Anton Ramovš, Hrastno. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Hiša: 4 fasade, 1 tloris.
1.8.1961
"Štirna na pumpo" (vodnjak s črpalko). Lastnik Jože Novak, Brinje št. 3. Teren 18 -...
1.8.1961
Sedeči Kristus. Lastnik Jože Rugelj, Vrh 14. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Ornament na "kahli" (pečnici) stare peči. Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri...
30.8.1961
Hiša: 4 fasade, 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Matija Kovačič, Vrh 17.
1.8.1961
Kopača za kopat vinograd. Lastnik Pavel Lampret, Brinje št. 26. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
1.8.1961
Sedeči Kristus. Lastnik Jože Rugelj, Vrh 14. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Ornament v Staretovi kapelici v vinogradu. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Lesen "cediu" (cedilo) za precejat. Lastnik Lojze Pivc, Hrastno št. 2. Teren 18 -...
1.8.1961
France Brcar pri kritju strehe. Hom18. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Marjana Kramar v modri obleki, v kateri je njena teta okoli leta 1870 šla vabit na poroko v...
30.8.1961
Statve. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
30.8.1961
Gnojne vile. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1.
1.8.1961
Lesena hiša. Lastnik Simončič, Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Pogreb mame Marjane Umek, Škrljevo 13. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Domačini iz Straže. Dana Vidmar, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Stara vaga na funte. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
Okenska mreža. Škrljevo.
1.8.1961
Kramarjev toplar, Mirna 23. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Plug samec - "drvu". s spodnje strani, Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1. Teren 18 -...
30.8.1961
Detajli statev. Lastnik Ivan Brcar, Vrh 12.
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Franc Gričar, Brinje št. 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Pogled na vinograde in zidanice v Malih Selih. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Mernik. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1.
30.8.1961
Past za vrabce in dihurja.
Pod s štalo. Lastnica Marija Breznik, Draga 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Vrata zidanice z okovjem v obliki dvoglavega orla, Mala Sela. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
30.8.1961
Pomočnik za "šprikle". Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Peča. Lastnica Marija Grošelj, Hom št. 4. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Tadej Kovaljev, sodar. Vrh 26. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Marjana Kramar pri pranju, Mirna 25. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Hišni "stou" (stol), star okoli 150 let. Lastnica Frančiška Udovč - pri Erjavčevih, Draga...
1.8.1961
Hiša od zadaj. Lastnik Jože Brcar - pri Jožmanu, Hom 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
Plužna s kleščami. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Sušar pri sušilnici. Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Veder" (vedro). Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16...
30.8.1961
Ribežen. Lastnica Marija Podlesnik - pri Adamčevih, Hom 7.
1.8.1961
Pijačo nosi iz gorice. Zadaj del lesene kleti na Aplenku. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-...
1.8.1961
Bartolova hiša. Lastnica Marija Bartol, Brinje 36 (Vesela Gora). Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Lesena hiša. Lastnik Simončič, Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Predivo. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
30.8.1961
"Žokouc" za sadje tolčt. Lastnik Anton Kašič - pri Kelnišč?k, Trstenik 4...
30.8.1961
Vhod v hišo. Lastnik Ivan Šega - pri Bohovih, Brinje 25.
1.8.1961
"Oberaun?k" (obiralnik) za sadje. Lastnik Martin Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 -...
1.8.1961
Križ. Lastnica Marija Simončič, Kamnje 23. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Vinogradi Močila, Hrastno. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
"Škrinja" (skrinja) ter prerez in pogled noge iz ptičje perspektive. Lastnik Jože Urana...
30.8.1961
Trlica. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1.
1.8.1961
"Puterh" (sod) za vino. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Oberač za sadje. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19.
1.8.1961
Hiša iz leta 1747. V glavnem že prenovljena, le lesena "hiša" je še stara. Lastnik Jože...
1.8.1961
"Čebeunak" (čebelnjak) s strani. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18...
1.8.1961
Ruta nazaj zavezana. Veronika Odlazek, Trstenik 19. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Mora na vratih kašče z letnico 1813. Lastnik pri Peterlinovih - na Zagradu, Hrastno 21. Teren 18 -...
1.8.1961
Stara lesena hiša pri "F?žonov?h". Straža 7, detajl. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
1.8.1961
Pripovedovalec Leopold Vidmar, star 90 let. Straža 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Lesena ura, Brinje. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Kregljev mlin ("maln") z mlinarskimi kolesi na lopate (detajl), Draga 25. Teren 18 -...
1.8.1961
Neža Golob nese vodo iz studenca Kopovc v brenti, Hom št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
1.8.1961
Vinogradi, Hrastno. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Motika za vinograd. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1.
1.8.1961
Pogreb mame Marjane Umek, Škrljevo 13. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Čebujak" (čebelnjak). Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12...
1.8.1961
"Lej" (lijak) na sodu za nalivanje mošta, Brinje št. 12. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Vhodna vrata v hišo (letnica 1706). Lastnica Ivana Stare, Škrljevo 6.
30.8.1961
Pleten oboj na zidanici v Malih Selih.
1.8.1961
Jože Lampret s košem, Vesela Gora - Brinje št. 26. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Dvojni plug - "kokla". Lastnik Janko Košak, Šentrupert 71. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Strmc iz Vederine (Hom). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
"Jerbas", izdelala Pepca Brcar, Draga 34. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
"Drvu" (plug) s spodnje strani. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1...
1.8.1961
Pogled proti Šentrupertu iz Vrha. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sandi Prah s tremi sinovi in hčerjo (poleg njih še 2 otroka iz Šentruperta). Šentrupert 37. Teren...
1.8.1961
"Sveč?nk" (svečnik). Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
Vpletena "flaša", izdelala Pepca Brcar, Draga 34. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...
1.8.1961
Gačnikov hram (detajl) v Malih Selih (lastnik iz Zagrada - Hrastno). Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Sv. Notburga; Župančičeva kapelica, Straža 1. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Stopa. Lastnik Franc Kregelj - pri Šentrupertu, Draga pri Šentrupertu 25.
1.8.1961
Panj prenarejen za roj "ugajat" (ujeti) v žnidaršiča. Franc Gričar, Brinje št. 5. Teren...
1.8.1961
Terice, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Barba" - kratke grablje za škumpo delat. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12...
1.8.1961
"Mal?n" za grozdje mlet. Lastnica Neža Golob, Hom 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
Mentrga. Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri Šentrupertu 6.
1.8.1961
Lesena ura, Brinje. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Pogled proti Homu (Škouc) iz Drage. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Vrata v hišo. Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16.
"Procka" za sadje, zelenjavo itd. Izdelala Pepca Brcar, Draga 34. Teren 18 - Šentrupert...
1.8.1961
France Brcar z vejkom obsekuje prekle za kritje strehe. Hom 18. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
30.8.1961
Lončen "firkl" (vrč). Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16...
1.8.1961
Lesen Kristus, izrezljala Anica Krnc, Hom 10 (Vederina). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
1.8.1961
Stara lesena hiša, spodaj kleti. Kamnje 28. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Hiša. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik št. 19. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Slika na steklo. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Zibka pri Adamčevih. Lastnica Marija Podlesnik, Hom 7.
30.8.1961
Naprava pri tkalstvu. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
1.8.1961
Toplar z linami na oboju, Vrh. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Mernik. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje št. 1. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Stopa. Lastnik Franc Kregelj - pri Šentrupertu, Draga pri Šentrupertu 25.
30.8.1961
Korito za sadje "toučt". Lastnik Jože Lampret, Brinje 26...
1.8.1961
Pod, spodaj štala, pri Adamičevih. Lastnica Marija Podlesnik, Hom 7. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
"Strgula za rezanje satu v kranjiču" (strgalo za satovja). Lastnik Franc Gričar, Brinje...
1.8.1961
Družina Janeza Bartola, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
"Bogec", ki sedi; iz Majcnove kapelice v Rogovili pri Mirni (sedaj Brezovica pri Mirni)...
1.8.1961
Potolovčeva hiša nad Ostrožnikom. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Nakladanje sena na voz (v vrsto). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Marjana Kramar v modri obleki, v kateri je njena teta okoli leta 1870 šla vabit na poroko v...
Drobižev topla r- rep toplarja. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Soda. Lastnik Anton Ramovš, Hrastno. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Jožefa Koncilija, Draga 33. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Lesena hiša. Lastnik Simončič, Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Drvu" (plug). Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1...
30.8.1961
Vežna omara. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9.
1.8.1961
"Čebeunak" (čebelnjak) s strani. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18...
1.8.1961
Ekipa na kolodvoru. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Stara klet na Veseli Gori. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Lesena hiša. Lastnik Simončič, Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Znamenje. Lastnik Janez Bartol, Bistrica 29. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Brtonova hiša: 4 fasade, 1 tloris. Lastnik Anton Zgonc, Šentrupert 84.
1.8.1961
Pod, spodaj štala. Lastnik Rudolf Pavšec - pri Zajcu, Vrh 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
1.8.1961
Sušilnica za lan. Lastnik Franc Krnc, Hom 10 (Vederina). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30...
30.8.1961
"Kou" (kol) pri preši na ovna. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje 1...
30.8.1961
Lopata za kopat potok ali greben. Lastnik Anton Kašič - pri Kelnišč?k, Trstenik 4.
30.8.1961
Pogled v "kuhno" (ognjišče) iz veže. Lastnik Anton Zidar - pri Drobižovih, Gorenje...
"Bogec", ki sedi; iz Majcnove kapelice v Rogovili pri Mirni (sedaj Brezovica pri Mirni)...
30.8.1961
Čebriček za žehto. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9.
30.8.1961
"Šev?nca" (sušilnica) za sadje. Lastnica Milka Golob, Hom 1...
1.8.1961
Dolenje Ravne iz Vederine (Hom). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Hiša iz leta 1864 (novo ostrešje). Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 -...
30.8.1961
Sod. Lastnica Frančiška Rugelj, Brinje 17 (pod Veselo goro).
30.8.1961
"Trinf?s" (trinog). Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19...
1.8.1961
Stara hiša brez dimnika pri Antonovcu. Lastnica Jožefa Lukek, Straža 13. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
"Sev?nca s korejem" (košara s korenjem), Lastnik Jože Slapšak - pri Grebenc, Hrastno 3...
1.8.1961
Sveča in oven pri preši. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik št. 19. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Skrinja za žito. Lastnik Lojze Pivc, Hrastno št. 2. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
"Štulc" - posoda za grozdje, pozneje za mošt itd. (višina 24cm, premer zgoraj 28 cm,...
1.8.1961
"Lipn?k" (drevo) pred hišo, preko 200 let star, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Koš za gnoj nositi po vinogradu. Lastnik Pavel Lampret, Vesela Gora - Brinje št. 26. Teren 18 -...
30.8.1961
Lesa za sušenje sadja. Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19.
Usnjarsko orodje. Lastnik Anton Pravne, Rakovnik 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Hiša z letnico 1869. Lastnica Matija Kovačič, Vrh 17. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Panj prenarejen za roj "ugajat" (ujeti) v žnidaršiča (z zadnje strani). Lastnik Franc...
Priprava za trakove tkat. Lastnik Jože Urana - pri Urbičevih, Draga pri Šentrupertu 6.
30.8.1961
Žlica za stresanje roja v panj. Lastnik Adolf Mandelj (kovač), Trstenik 12.
1.8.1961
Star opuščen lesen hram nad Zagradom. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Jože Novak, Brinje št. 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Paj" (panj) za čebele. Lastnik Viktor Krmelj, Brinje št. 1. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
"Žantlaha" - stara cimpermanska sekira. Lastnik Vinko Gačnik - pri Gačnik "na Zagrad...
1.8.1961
Železna koza (narejena v Žužemberku) za polvice peči in za preste kuhat. Lastnik Jože Slapšak,...
1.8.1961
Vinogradi v Homu. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Priprava za "štrike vit" (navijanje vrvi). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
1.8.1961
Pogreb mame Marjane Umek, Škrljevo 13. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
V vinograd nese "predjužnik". Brinje 8. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961...
1.8.1961
"Štirna na vago" (vodnjak z utežjo). Lastnik Franc Gričar, Brinje št. 5. Teren 18 -...
1.8.1961
"Regulačka" z oznako X od hiše. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Preša na "oune" (ovne). Lastnik Karol Odlazek, Trstenik 19...
30.8.1961
"Bisagca" (vreča) za semena v kašči na steni. Lastnik Vinko Gačnik - na Zagrad, Hrastno...
1.8.1961
Del stene v veži stere Cigajarjeve opuščene hiše, Vrh 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-...
1.8.1961
"Lej" (lijak) za vlivanje mošta v sode. Lastnik Jože Krajšek, Vrh 37. Teren 18 -...
Samotna kmetija z mlinom v Zgornjem Zabukovju (sedaj Gorenje Zabukovje). Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
"Pralca" za pletje. Lastnik Sandi Prah, Šentrupert 37...
1.8.1961
"Tabla" (slika na steklu). Lastnik France Krnc, Hom 10 (Vederina). Teren 18 - Šentrupert...
Streha, okno in line hiše Franca Tratarja, Rakovnik 5. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Kapelica, Ostrožnik. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Skobec. Lastnik Jože Rugelj, Vrh 14. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Sadovnjak blizu Šentruperta. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
V praznični noši, Prelesje 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Zdravljenje "zaurokov - se drgne po čelu. Ana Škarja, Škrljevo 1. Teren 18 - Šentrupert na...
"Kozu" za v peč. Lastnica Frančiška Udovč - pri Erjavčevih, Draga pri Šentrupertu 17...
1.8.1961
"Stope" Žagarjevega malna. Lastnik Viktor Rugelj, Vrh 36. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Gričarjeva zidanica: 3 fasade, 1 tloris. Lastnik Gričarjevi v Aplenku.
1.8.1961
"Oberaunk" (obiralnik) za roje. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18...
Šentrupert iz Drage. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Znamenje - lesen Kristus. Kamnje. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"T?r?lca" (trlica). Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29...
Škouc (del Homa) iz Drage. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Lesen hram spredaj. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
Remšakova stara lesena štala, predelana iz prenešenega hrama, detajl. Lastnik Franc Kovač, Draga...
30.8.1961
Gank pri hiši. Lastnik Janez Golob, Hom 3.
1.8.1961
Etnografi pri delu, Prelesje 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Oberaun?k" (obiralnik) za sadje. Lastnik Jože Slapšak, Hrastno 3. Teren 18 - Šentrupert...
30.8.1961
Dilca za trakove delat. Lastnik Ivan Bartol, Bistrica 29.
1.8.1961
Stolica s "šraubštokom" za izdelovanje ročnikov štilov, za žage pribit itd. Franc Starič...
30.8.1961
Hlapec (podstava) za pobiranje čolničkov. Bistrica 29.
Bajščov toplar (od zadaj). Spredaj so vrata v brano in "štenge" (stopnice); srednji del...
1.8.1961
"Bogec". Lastnica Ivana Lukek, Straža 9. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Pehar za moko, za "kravajce", kašo (brez pokrova). Franc Starič - pri Uhan, Hrastno 6...
Štala, del poda. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Križani. Lastnik Polde Vidmar, Straža 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Križ v Zgornjem Zabukovju. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Marija Šalihar v praznični noši "s spodrecam", Prelesje 7. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
"Točiu" (točilnik) za med. Lastnik Adolf Mandelj, Trstenik (Sotla) št. 12. Teren 18 -...
1.8.1961
Dvojni plug - "kokla". Lastnik Janko Košak, Šentrupert 71. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Članice ekipe: Pavla Štrukelj, Sibila Nekrep, Slavka Čufer, Fanči Šarf. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Čebelnjak. Lastnik Urbič Vinko, Okrog 10. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Pieta v kapelici pri Staretovi zidanici. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Ruta nazaj zavezana. Veronika Odlazek, Trstenik 19. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
"Štirna na vago" (vodnjak z utežjo) z druge strani. Lastnik Franc Gričar, Brinje št. 5...
1.8.1961
Zidanici na Aplenku (nad vasjo Ravnik). Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Članice ekipe: Pavla Štrukelj, Sibila Nekrep, Slavka Čufer, Marija Makarovič. Teren 18 - Šentrupert...